Telefonní seznam MěÚ

Odbor/Útvar

Hlavní

starosta

Mgr. Milan Fritz

573 521 200

604 259 162

@

Dv.č. 222

místostarosta

Ing. Pavel Karhan

573 521 202

603 162 605

@

Dv.č. 220

místostarosta

Mgr. Václav Hlobil

573 521 201

608 456 245

@

Dv.č. 223

tajemník

Ing. Jaroslav Kovařík, DiS.

573 521 203

737 183 512

@

Dv.č. 218

asistentka

Pavla Fridrichová

573 521 205

-

@

Dv.č. 219

 

 

Útvar právní

právník

Mgr. Pavel Potůček

573 521 172

-

@

Dv.č. 217

 

 

Útvar personální a mzdové agendy

personální věci a vzdělávání

Bc. Šárka Tomášová

573 521 250

-

@

Dv.č. 214

mzdová účetní

Eva Kománková

573 521 358

604 549 762

@

Dv.č. 217

 

 

Odbor správy majetku města

převod pozemků, vedoucí odboru

Jitka Hanslíková

573 521 459

-

@

Dv.č. 201

veřejné osvětlení, energetický manager

Nikola Tesařová

573 521 458

-

@

Dv.č. 207

pronájmy pozemků, věcná břemena, dopravní obslužnost

Monika Partyková

573 521 451

-

@

Dv.č. 204

správa zeleně

Radoslav Oral

573 521 501

-

@

Dv.č. 209

správa sportovišť

Petr Šíma

573 521 500

739 675 296

@

Dv.č. 209

správa komunikací, mobiliář

Zbyněk Trhlík

573 521 363

739 675 295

@

Dv.č. 209

 

 

Odbor vnitřních věcí

volby a správa budov, vedoucí odboru

Ing. Irena Minářová

573 521 359

734 422 062

@

Dv.č. 215

správa IT, zást. ved. odboru

Ing. Tomáš Maceška

573 521 258

608 495 136

@

Dv.č. 305

podatelna a místo prvního kontaktu

Ing. Jaroslav Pospíšilík

573 521 356

-

@

Dv.č. 108b

místo prvního kontaktu, Czech POINT, ověřování písemností, úřední deska, ztráty a nálezy

Irena Hrabalová

573 521 222

-

@

Dv.č. 108a

krizové řízení, hasiči a osadní výbory

Ing. Marie Krajcarová

573 521 254

724 190 786

@

Dv.č. 303

vydávání KZS

Ivona Daďová

573 521 205

734 616 647

@

Dv.č. 219

 

 

Odbor kultury, školství a památkové péče

vedoucí odboru

Mgr. Petr Chvátal

573 521 600

724 547 129

@

Dv.č. 308

státní památková péče

Mgr. et Mgr. Bc. Zdeněk Krajcar

573 521 552

-

@

Dv.č. 309

dotace a propagace, zást. ved. odboru

Mgr. Ilona Augusti

573 521 550

-

@

Dv.č. 310

redakce Holešovska

Bc. Hana Helsnerová

-

774 359 921

@

školství, příspěvkové organizace

Bc. Veronika Bartošková

573 521 502

-

@

Dv.č. 304

spisová služba, web

Lenka Kruťová, DiS.

573 521 553

-

@

Dv.č. 216

 

 

Odbor občansko-správní

vedoucí odboru

JUDr. Terezia Zlámalová

573 521 300

-

@

Dv.č. 104

 

 

Úsek Obecního živnostenského úřadu

registrace živností

Miroslava Janoštiaková

573 521 653

-

@

Dv.č. 322

registrace živností

Petra Vysloužilová

573 521 654

-

@

Dv.č. 322

kontrolně–správní agenda, zást. ved. na úseku Obecního živnostenského úřadu

Ing. Hana Konečná

573 521 650

704 610 560

@

Dv.č. 321

kontrolně-správní agenda

Jaroslav Řihák

573 521 650

-

@

Dv.č. 321

 

 

Úsek občanských agend

matrika

Daniela Rušikvasová

573 521 355

604 483 183

@

Dv.č. 110

občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel

Kateřina Marcinová

573 521 352

-

@

Dv.č. 113

cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel

Zdeňka Večeřová

573 521 351

-

@

Dv.č. 114

přestupkové řízení

Bc. Lenka Kolaříková

573 521 357

-

@

Dv.č. 317

přestupkové řízení

Mgr. Ema Václaviková

573 521 357

-

@

Dv.č. 317

 

 

Úsek dopravních agend

registrace vozidel

Martina Kopřivová

573 521 301

-

@

Dv.č. 107

registrace vozidel

Vendula Becherová

573 521 302

-

@

Dv.č. 106

registrace vozidel

Petra Dočkalová, DiS.

573 521 303

-

@

Dv.č. 106

zkušební komisař

Bc. Aleš Marek

573 521 305

-

@

Dv.č. 101

zkušební komisařka

Lenka Banková, DiS.

573 521 452

-

@

Dv.č. 101

registrace řidičů

Bc. Denisa Mařáková

573 521 306

-

@

Dv.č. 112

registrace řidičů

Radka Münsterová

573 521 403

-

@

Dv.č. 111

přestupkové řízení v dopravě

Bc. Miroslav Krejčíř

573 521 350

-

@

Dv.č. 103

přestupkové řízení v dopravě

Petr Tabara, DiS.

573 521 307

-

@

Dv.č. 103

přestupkové řízení v dopravě

Bc. Hana Nečekalová

573 521 354

-

@

Dv.č. 109

silniční hospodářství, zást. ved. odboru

Aleš Ryška

573 521 453

734 422 054

@

Dv.č. 115

 

 

Odbor územního plánování a stavebního řádu

vedoucí odboru

Ing. Radim Skotek

573 521 177

-

@

Dv.č. 316

 

 

Stavební úřad

stavební úřad

Ing. Hana Helsnerová

573 521 207

-

@

Dv.č. 301

stavební úřad

Vladimír Ságner

573 521 170

-

@

Dv.č. 313

stavební úřad

Aneta Bartíková

573 521 170

-

@

Dv.č. 313

stavební úřad, zást. ved. odboru

Jana Horáková

573 521 171

-

@

Dv.č. 311

stavební úřad

Jana Podzemná

573 521 173

-

@

Dv.č. 314

stavební úřad

Vojtěch Kolařík

573 521 174

-

@

Dv.č. 314

stavební úřad

Adéla Horáková

573 521 178

-

@

Dv.č. 312

stavební úřad

Radka Stratilová

573 521 456

734 422 058

@

Dv.č. 203

 

 

Úsek územního plánování

územní plánování

Ing. Radomíra Pospíšilová

573 521 175

-

@

Dv.č. 315

územní plánování a územně analytické podklady

Ing. Petr Klenner

573 521 176

-

@

Dv.č. 315

 

 

Odbor investic

vedoucí odboru

Ing. Stanislav Julíček

573 521 450

602 519 229

@

Dv.č. 205

příprava a realizace investic, zást. ved. odboru

Ing. Aleš Trněný

573 521 457

-

@

Dv.č. 206

příprava a realizace investic

Milan Roubalík

573 521 255

-

@

Dv.č. 206

pomoc při zpracování dotací a veřejných zakázek

Ing. Simona Stuchlíková

573 521 257

-

@

Dv.č. 208

 

 

Odbor životního prostředí

vedoucí odboru

Ing. Hana Vedrová

573 521 400

724 030 891

@

Dv.č. 121

vodoprávní úřad

Ing. Lucie Kaňová

573 521 405

-

@

Dv.č. 123

ochrana ovzduší a odpad. hospodářství, zást. ved. odboru

Ing. Lenka Brezanská

573 521 401

-

@

Dv.č. 118

ochrana zemědělského půdního fondu

Veronika Kocourková

573 521 402

-

@

Dv.č. 118

ochrana přírody a krajiny

Matěj Biječek

573 521 404

-

@

Dv.č. 117

rybářství, myslivost a lesní hospodářství

Helena Žitná

573 521 406

-

@

Dv.č. 117

 

 

Odbor finanční

vedoucí odboru

Ilona Kupková

573 521 503

-

@

Dv.č. 213

odborný finanční referent

Ing. Eva Mirynská

573 521 504

-

@

Dv.č. 202

finanční účetní

Zdeňka Homolková

573 521 504

-

@

Dv.č. 202

pokladna

Anna Zapletalová

573 521 505

-

@

Dv.č. 102

místní poplatky (psi + zábor VP) - vymáhání

Hana Kupková

573 521 506

-

@

Dv.č. 212

místní poplatky (komunál. odpad) - vymáhání

Dagmar Průšová

573 521 506

-

-

Dv.č. 212

 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Umístění Tovární 1407

pověřena řízením odboru

Bc. Magdaléna Kolomazníková

573 521 758

734 422 061

@

Dv.č. 204

Úsek soc.-právní ochrany dětí - soc.-právní ochrana dětí

Mgr. Eva Petřivalská

573 521 755

739 488 348

@

Dv.č. 206

Úsek soc.-právní ochrany dětí - soc.-právní ochrana dětí - zást. ved. na úseku

Bc. Tereza Karschová

573 521 757

739 207 963

@

Dv.č. 210

Úsek soc.-právní ochrany dětí - soc.-právní ochrana dětí

Bc. Svatava Boledovičová

573 521 753

603 289 544

@

Dv.č. 208

Úsek soc.-právní ochrany dětí - kurátor pro nezletilé a mladistvé, SPOD

Mgr. Jiří Nesázel

573 521 763

739 488 347

@

Dv.č. 209

Úsek soc.-právní ochrany dětí - náhradní rodinná péče

Bc. Eva Urbanová

573 521 752

737 265 544

@

Dv.č. 208

sociální kurátorka pro dospělé, sociální pracovnice, parkovací průkazy, senior taxi

Mgr. Pavlína Janalíková

573 521 756

731 670 652

@

Dv.č. 202

sociální pracovnice, sociální poradenství pro různé cílové skupiny osob, terénní pracovnice, parkovací průkazy, senior taxi

Mgr. Marie Gomolová

573 521 893

603 291 534

@

Dv.č. 203

 

 

Informační technologie

zástupce Ing. Tomáše Macešky - externí pracovník RAAB COMPUTER, f. o.

Lukáš Pánek

573 521 258

773 261 293

-

Dv.č. 305

zástupce Ing. Tomáše Macešky - externí pracovník RAAB COMPUTER, f. o.

Roman Mlčák

573 521 258

777 694 408

-

Dv.č. 305

 

 

Pomocná hospodářská správa

řidič a údržba

Pavel Stoklasa

573 521 360

731 639 676

@

Dv.č. 123

 

 

Místnosti

technická místnost

kuchyňka 1. patro

573 521 251

-

-

Dv.č. 226

malá zasedací místnost

kontakt

573 521 306

-

-

velká zasedací místnost

kontakt

573 521 307

-

-

 

 

Městská policie

pověřený řízením MěP

Eduard Dlhopolček, DiS.

573 521 116

773 609 609

@

zástupce

Bc. Roman Zálešák

573 521 116

-

@

služebna + spojovatel

kontakt

573 521 111

-

-

kameraman (operátor MKDS + PCO)

kontakt

573 521 118

-

-

hlídka MP

kontakt

573 521 111

606 686 395

-