Telefonní seznam MěÚ

Odbor/Útvar

Hlavní

starosta

Mgr. Milan Fritz

573 521 200

604 259 162

@

Dv.č. 222

místostarosta

Mgr. Václav Hlobil

573 521 201

608 456 245

@

Dv.č. 223

místostarosta

Ing. Pavel Karhan

573 521 202

603 162 605

@

Dv.č. 220

tajemník

Ing. Jaroslav Kovařík, DiS.

573 521 203

737 183 512

@

Dv.č. 218

asistentka

Ivona Daďová

573 521 205

734 616 647

@

Dv.č. 219

 

 

Útvar personálních věcí a vzdělávání

personální věci a vzdělávání

Bc. Šárka Tomášová

573 521 250

-

@

Dv.č. 214

 

 

Útvar správy majetku a zeleně

prodej a pronájem pozemků, správa sportovišť

Jitka Hanslíková

573 521 459

-

@

Dv.č. 210

zeleň a údržba města, pronájem pozemků

Radoslav Oral

573 521 363

-

@

Dv.č. 216

 

 

Odbor vnitřních věcí

volby a správa budov - ved. odboru

Ing. Irena Minářová

573 521 359

734 422 062

@

Dv.č. 215

správa IT - zást. ved. odboru

Ing. Tomáš Maceška

573 521 258

608 495 136

@

Dv.č. 305

podatelna a místo prvního kontaktu

Ing. Jaroslav Pospíšilík

573 521 356

-

@

Dv.č. 108b

místo prvního kontaktu, Czech POINT, ověřování písemností, úřední deska + ztráty a nálezy

Irena Hrabalová

573 521 222

-

@

Dv.č. 108a

krizové řízení, hasiči a osadní výbory

Ing. Marie Krajcarová

573 521 254

724 190 786

@

Dv.č. 303

příprava materiálů do rady a zastupitelstva

Helena Jelínková

573 521 455

604949540

@

Dv.č. 217

 

 

Odbor kultury, školství a památkové péče

vedoucí odboru

Mgr. Petr Chvátal

573 521 600

724 547 129

@

Dv.č. 308

státní památková péče

Mgr. et Mgr. Bc. Zdeněk Krajcar

573 521 552

-

@

Dv.č. 309

státní památková péče

Ing. Karel Bartošek

573 521

604 545 843

@

Dv.č. 209

dotace a propagace - zást. ved. odboru

Mgr. Ilona Augusti

573 521 550

-

@

Dv.č. 310

redakce Holešovska

Bc. Hana Helsnerová

-

774 359 921

@

školství, příspěvkové organizace

Bc. Veronika Bartošková

573 521 502

-

@

Dv.č. 209

spisová služba, web

Lenka Kruťová, DiS.

573 521 553

-

@

Dv.č. 209

 

 

Odbor dopravní a správní

vedoucí odboru

Mgr. Renata Junáková

573 521 300

-

@

Dv.č. 104

Úsek dopravní - registrace vozidel

Martina Kopřivová

573 521 301

-

@

Dv.č. 107

Úsek dopravní - registrace vozidel

Vendula Becherová

573 521 302

-

@

Dv.č. 106

Úsek dopravní - registrace vozidel

Petra Dočkalová, DiS.

573 521 303

-

@

Dv.č. 106

Úsek dopravní - zkušební komisař

Bc. Aleš Marek

573 521 305

-

@

Dv.č. 101

zkušební komisařka

Lenka Banková, DiS.

573 521 452

-

@

Dv.č. 101

Úsek dopravní - registrace řidičů

Radka Münsterová

573 521 403

-

@

Dv.č. 111

Úsek dopravní - registrace řidičů

Bc. Denisa Mařáková

573 521 306

-

@

Dv.č. 112

Úsek dopravní - přestupkové řízení v dopravě

Bc. Miroslav Krejčíř

573 521 350

-

@

Dv.č. 103

Úsek dopravní - přestupkové řízení v dopravě

Petr Tabara, DiS.

573 521 307

-

@

Dv.č. 103

Úsek dopravní - silniční hospodářství - zást. ved. odboru

Aleš Ryška

573 521 453

734 422 054

@

Dv.č. 115

Úsek správní - matrika

Jarmila Medková

573 521 355

605 417 322

@

Dv.č. 110

Úsek správní - evidence obyvatel a ověřování písemností

Daniela Rušikvasová

573 521 354

-

@

Dv.č. 109

Úsek správní - občanské průkazy

Kateřina Marcinová

573 521 352

-

@

Dv.č. 113

Úsek správní - cestovní doklady

Zdeňka Večeřová

573 521 351

-

@

Dv.č. 114

 

 

Odbor územního plánování a stavebního řádu

vedoucí odboru

Ing. Radim Skotek

573 521 177

-

@

Dv.č. 316

stavební úřad

Vladimír Ságner

573 521 170

-

@

Dv.č. 301

stavební úřad

Adéla Horáková

573 521 178

-

@

Dv.č. 312

stavební úřad - zást. ved. odboru

Jana Horáková

573 521 171

-

@

Dv.č. 311

stavební úřad

Jana Podzemná

573 521 173

-

@

Dv.č. 314

stavební úřad

Vojtěch Kolařík

573 521 174

-

@

Dv.č. 314

stavební úřad

Ing. Hana Helsnerová

573 521 207

-

@

Dv.č. 301

 

 

Útvar územního plánování

územní plánování

Ing. Radomíra Pospíšilová

573 521 175

-

@

Dv.č. 315

územní plánování a územně analytické podklady

Ing. Petr Klenner

573 521 176

-

@

Dv.č. 315

 

 

Odbor investic

vedoucí odboru

Ing. Stanislav Julíček

573 521 450

602 519 229

@

Dv.č. 205

Fond rozvoje bydlení, práva provést stavbu, věcná břemena a doprav. obslužnost

Monika Partyková

573 521 451

-

@

Dv.č. 204

příprava a realizace investic + speciální stavební úřad - zást. ved. odboru

Radka Stratilová

573 521 456

734 422 058

@

Dv.č. 203

realizace investic a údržba veřejných prostranství

Ing. Aleš Trněný

573 521 457

-

@

Dv.č. 206

realizace investic a údržba veřejného osvětlení

Nikola Tesařová

573 521 458

-

@

Dv.č. 207

referentka pro přípravu, koordinaci a realizaci projektů a programů a veřejné zakázky

Ing. Simona Stuchlíková

573 521 257

-

@

Dv.č. 208

příprava a realizace investic, příprava stanovisek pro správní řízení

Milan Roubalík

573 521 255

-

@

Dv.č. 206

 

 

Útvar veřejných zakázek a projektů

 

 

Odbor životního prostředí

vedoucí odboru

Ing. Hana Vedrová

573 521 400

724 030 891

@

Dv.č. 121

vodoprávní úřad

Ing. Lucie Kaňová

573 521 405

-

@

Dv.č. 117

ochrana ovzduší a odpad. hospodářství - zást. ved. odboru

Ing. Lenka Brezanská

573 521 401

-

@

Dv.č. 118

ochrana zemědělského půdního fondu

Veronika Kocourková

573 521 402

-

@

Dv.č. 118

ochrana přírody a krajiny

Mgr. Kateřina Tichá

573 521 404

-

@

Dv.č. 117

rybářství, myslivost a lesní hospodářství

Kamil Horák

573 521 406

-

@

Dv.č. 123

 

 

Odbor finanční

vedoucí odboru

Ing. Dušan Leško

573 521 500

603 197 286

@

Dv.č. 201

finanční účetní - zást. vedoucí odboru

Ilona Kupková

573 521 503

-

@

Dv.č. 213

odborný finanční referent

Ing. Eva Mirynská

573 521 504

-

@

Dv.č. 202

finanční účetní

Zdeňka Homolková

573 521 504

-

@

Dv.č. 202

pokladna

Anna Zapletalová

573 521 505

-

@

Dv.č. 102

místní poplatky (psi + zábor VP) - vymáhání

Hana Kupková

573 521 506

-

@

Dv.č. 212

místní poplatky (komunál. odpad) - vymáhání

Dagmar Průšová

573 521 506

-

-

Dv.č. 212

mzdová účetní

Eva Kománková

573 521 358

-

@

Dv.č. 217

 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Umístění Tovární 1407

pověřena řízením odboru

Bc. Magdaléna Kolomazníková

573 521 758

734 422 061

@

Dv.č. 204

Úsek soc.-právní ochrany dětí - soc.-právní ochrana dětí

Mgr. Eva Petřivalská

573 521 755

739 488 348

@

Dv.č. 206

Úsek soc.-právní ochrany dětí - soc.-právní ochrana dětí - zást. ved. na úseku

Bc. Tereza Karschová

573 521 757

739 207 963

@

Dv.č. 210

Úsek soc.-právní ochrany dětí - soc.-právní ochrana dětí

Bc. Svatava Boledovičová

573 521 753

603 289 544

@

Dv.č. 208

Úsek soc.-právní ochrany dětí - kurátor pro nezletilé a mladistvé + SPOD

Mgr. Jiří Nesázel

573 521 763

739 488 347

@

Dv.č. 209

Úsek soc.-právní ochrany dětí - náhradní rodinná péče

Bc. Eva Urbanová

573 521 752

737 265 544

@

Dv.č. 208

Úsek sociál. práce a sociál. služeb - sociální a terénní pracovnice

Gabriela Brázdilová, DiS.

573 521 756

731 670 652

@

Dv.č. 202

Úsek sociál. práce - romská poradkyně, komunitní plánování a opatrovnictví

Mgr. Jarmila Kojecká

573 521 762

-

@

Dv.č. 205

koordinátorka pro uprchlíky

Oksana Loučková

573 521 754

734 422 052

@

Dv.č. 207

 

 

Odbor právní a Obecní živnostenský úřad

 

 

Úsek Obecní živnostenský úřad

registrace živností

Miroslava Janoštiaková

573 521 653

-

@

Dv.č. 322

registrace živností

Petra Vysloužilová

573 521 654

-

@

Dv.č. 322

kontrolně–správní agenda - zástupce vedoucí na úseku Obecního živnostenského úřadu

Ing. Hana Konečná

573 521 655

704 610 560

@

Dv.č. 317

kontrolně-správní agenda

Jaroslav Řihák

573 521 651

-

@

Dv.č. 317

 

 

Úsek právní

právník města - zástupce vedoucí na úseku právním

Mgr. Pavel Potůček

573 521 172

-

@

Dv.č. 313

přestupkové řízení

Bc. Lenka Kolaříková

573 521 357

-

@

Dv.č. 304

přestupkové řízení

Eva Hortová, DiS.

573 521 357

-

@

Dv.č. 304

 

 

Pomocná hospodářská správa

řidič a údržba

Pavel Stoklasa

573 521 360

731 639 676

@

Dv.č. 123

správce stadionu

Roman Pribelský

573 521 360

603 202 787

@

Dv.č. 123

 

 

Informační technologie

zástupce Ing. Tomáše Macešky - externí pracovník RAAB COMPUTER, f. o.

Lukáš Pánek

573 521 258

773 261 293

-

Dv.č. 305

zástupce Ing. Tomáše Macešky - externí pracovník RAAB COMPUTER, f. o.

Roman Mlčák

573 521 258

777 694 408

-

Dv.č. 305

 

 

Místnosti

technická místnost

kuchyňka 1. patro

573 521 251

-

-

Dv.č. 226

malá zasedací místnost

kontakt

573 521 306

-

-

velká zasedací místnost

kontakt

573 521 307

-

-

 

 

Městská policie

pověřený řízením MěP

Eduard Dlhopolček, DiS.

573 521 116

773 609 609

@

zástupce

Bc. Roman Zálešák

573 521 116

-

@

služebna + spojovatel

kontakt

573 521 111

-

-

kameraman (operátor MKDS + PCO)

kontakt

573 521 118

-

-

hlídka MP

kontakt

573 521 111

606 686 395

-

 

 

Tepelné hospodářství Holešov

sídlo firmy

spol. s r. o., nám. Sv. Anny 1275

573 506 240

-

-

kontakt

David Kašpárek

573 506 240

-

-

kontakt

Jaromíra Kaiserová

573 506 241

-

-

bytový technik

Stanislav Hradil

573 506 241

-

-