logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Telefonní seznam MěÚ

Odbor/Útvar

Hlavní

starosta

Mgr. Rudolf Seifert

573 521 200

724 030 893

@

Dv.č. 222

místostarosta

Ing. Pavel Karhan

573 521 201

603 162 605

@

Dv.č. 223

místostarosta

Milan Roubalík

573 521 202

604 670 172

@

Dv.č. 220

tajemník

Ing. František Fuit

573 521 203

-

@

Dv.č. 218

asistentka

Helena Jelínková

573 521 205

604 949 540

@

Dv.č. 219

 

 

Útvar personálních věcí a mzdové účtárny

personalistka a mzdová účetní

Eva Kománková

573 521 358

-

@

Dv.č. 217

veřejně prospěšné práce, veřejná služba a vdělávání

Ing. Markéta Holíková

573 521 250

-

@

Dv.č. 217

 

 

Útvar územního plánování

územní plánování

Ing. Radomíra Pospíšilová

573 521 175

-

@

Dv.č. 315

územní plánování a územně analytické podklady

Ing. Petr Klenner

573 521 176

-

@

Dv.č. 315

 

 

Odbor tajemníka

volby, Czech POINT, ověřování písemností a správa budov - ved. odboru

Bc. Irena Minářová

573 521 359

734 422 062

@

Dv.č. 215

místo prvního kontaktu, Czech POINT a ověřování písemností

Ing. Jaroslav Pospíšilík

573 521 356

-

@

Dv.č. 108b

ztráty a nálezy, úřední deska a ověřování listin a podpisů

Irena Hrabalová

573 521 222

-

@

Dv.č. 108a

krizové řízení, hasiči a osad. výbory

Ing. Marie Krajcarová

573 521 254

724 190 786

@

Dv.č. 303

správa majetku (prodej a pronájem) - zást. ved. odboru

Jitka Hanslíková

573 521 459

-

@

Dv.č. 214

správa majetku (prodej a pronájem)

Ing. Nikola Chudárková

573 521 459

-

@

Dv.č. 214

řidič a údržba

Radovan Sedlář

573 521 360

604 759 249

@

Dv.č. 115

řidič a údržba

Pavel Stoklasa

573 521 360

731 639 676

@

Dv.č. 115

údržba

Jiří Vaňhara

573 521 360

-

@

Dv.č. 115

zahradník zámecké zahrady

Pavel Novák

573 521 459

776 488 964

@

 

 

Odbor školství, kultury a památ. péče

školství a spisová služba - vedoucí odboru

Mgr. Petr Chvátal

573 521 600

724 547 129

@

Dv.č. 308

státní památková péče

Ing. Karel Bartošek

573 521 552

604 545 843

@

Dv.č. 309

dotace, propagace a spisová služba

Mgr. Ilona Augusti

573 521 550

-

@

Dv.č. 310

redakce Holešovska

Bc. Hana Helsnerová

573 521 553

-

@

Dv.č. 312

 

 

Odbor dopravní a správní

vedoucí odboru

Mgr. Renata Junáková

573 521 300

-

@

Dv.č. 104

Úsek dopravní - registrace vozidel

Eliška Pitrunová

573 521 301

-

@

Dv.č. 107

Úsek dopravní - registrace vozidel

Vendula Becherová

573 521 302

-

@

Dv.č. 106

Úsek dopravní - registrace vozidel

Petra Dočkalová, DiS.

573 521 303

-

@

Dv.č. 106

Úsek dopravní - zkušební komisař

Bc. Aleš Marek

573 521 305

-

@

Dv.č. 101

Úsek dopravní - registrace řidičů

Jaroslava Valášková

573 521 306

-

@

Dv.č. 112

Úsek dopravní - registrace řidičů

Radka Münsterová

573 521 306

-

-

Dv.č. 112

Úsek dopravní - přestupkové řízení v dopravě

Mgr. Zdeňka Konopecká

573 521 350

-

@

Dv.č. 103

Úsek dopravní - přestupkové řízení v dopravě

Petr Tabara, DiS.

573 521 307

-

@

Dv.č. 103

Úsek dopravní - silniční hospodářství - zást. ved. odboru

Aleš Ryška

573 521 453

734 422 054

@

Dv.č. 111

Úsek správní - matrika

Jarmila Medková

573 521 355

605 417 322

@

Dv.č. 110

Úsek správní - evidence obyvatel a ověřování písemností

Daniela Rušikvasová

573 521 353

-

@

Dv.č. 109

Úsek správní - občanské průkazy

Kateřina Marcinová

573 521 352

-

@

Dv.č. 113

Úsek správní - cestovní doklady

Zdeňka Večeřová

573 521 351

-

@

Dv.č. 114

 

 

Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí

vedoucí odboru

Ing. Tomáš Nedbal

573 521 172

736 777 513

@

Dv.č. 316

 

 

Oddělení stavebního řádu

Oddělení stavebního řádu - stavební úřad

Vladimír Ságner

573 521 170

-

@

Dv.č. 301

Oddělení stavebního řádu - stavební úřad

Jana Horáková

573 521 171

-

@

Dv.č. 311

Oddělení stavebního řádu - stavební úřad

Adéla Horáková

573 521 178

-

@

Dv.č. 301

Oddělení stavebního řádu - stavební úřad

Jana Podzemná

573 521 173

-

@

Dv.č. 314

Oddělení stavebního řádu - stavební úřad - vedoucí oddělení

Ing. Radim Skotek

573 521 177

-

@

Dv.č. 313

Oddělení stavebního řádu - stavební úřad

Bc. Dagmar Novosadová

573 521 174

-

@

Dv.č. 314

 

 

Oddělení investic

Oddělení investic - vedoucí oddělení

Ing. Stanislav Julíček

573 521 450

602 519 229

@

Dv.č. 205

Oddělení investic - Fond rozvoje bydlení, veřejné zakázky, smlouvy o právu provést stavbu a věcná břemena

Eva Frýbortová

573 521 451

-

@

Dv.č. 204

Oddělení investic - příprava a realizace investic a speciální stavební úřad

Radka Stratilová

573 521 456

734 422 058

@

Dv.č. 203

Oddělení investic - realizace investic a údržba veřejných prostranství

Ing. Aleš Trněný

573 521 457

-

@

Dv.č. 206

 

 

Oddělení životního prostředí

Oddělení životního prostředí - vodoprávní úřad - vedoucí oddělení

Ing. Hana Vedrová

573 521 400

724 030 891

@

Dv.č. 121

Oddělení životního prostředí - vodoprávní úřad

Ing. Lucie Kaňová

573 521 405

-

@

Dv.č. 117

Oddělení životního prostředí - ochrana ovzduší a odpad. hospodářství

Ing. Lenka Brezanská

573 521 401

-

@

Dv.č. 118

Oddělení životního prostředí - ochrana zemědělského půdního fondu a koordinovaná závazná stanoviska

Veronika Kocourková

573 521 402

-

@

Dv.č. 118

Oddělení životního prostředí - ochrana přírody a krajiny a správa dřevin

Ing. Pavla Pšejová

573 521 404

734 422 064

@

Dv.č. 117

Oddělení životního prostředí - rybářství, myslivost a lesní hospodářství

Kamil Horák

573 521 406

-

@

Dv.č. 123

 

 

Odbor finanční

vedoucí odboru

Ing. Dušan Leško

573 521 500

603 197 286

@

Dv.č. 201

finanční účetní - zást. vedoucí odboru

Ilona Kupková

573 521 503

-

@

Dv.č. 213

odborný finanční referent

Ing. Eva Mirynská

573 521 504

-

@

Dv.č. 202

příspěvkové organizace a kontrolní činnost

Eva Pavelcová

573 521 502

-

@

Dv.č. 210

finanční účetní

Zdeňka Homolková

573 521 504

-

@

Dv.č. 202

pokladna

Dagmar Zapletalová

573 521 505

-

@

Dv.č. 102

místní poplatky (psi + zábor VP) - vymáhání

Hana Kupková

573 521 506

-

@

Dv.č. 212

místní poplatky (komunál. odpad) - vymáhání

Dagmar Průšová

573 521 507

-

@

Dv.č. 212

referentka pro přípravu, koordinaci a realizaci projektů a programů a veřejné zakázky

Ing. Simona Stuchlíková

573 521 257

-

@

Dv.č. 209

referentka pro přípravu, koordinaci a realizaci projektů a programů a veřejné zakázky

Bc. Veronika Vavrysová

573 521 454

-

@

Dv.č. 209

 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

vedoucí odboru

Mgr. Michaela Vaško

573 521 758

734 422 061

@

Dv.č. 204

Úsek soc.-právní ochrany dětí - soc.-právní ochrana dětí

Bc. Magdaléna Kolomazníková

573 521 755

739 488 348

@

Dv.č. 208

Úsek soc.-právní ochrany dětí - soc.-právní ochrana dětí

Mgr. Eliška Dopitová

573 521 757

739 207 963

@

Dv.č. 208

Úsek soc.-právní ochrany dětí - soc.-právní ochrana dětí

Bc. Svatava Boledovičová

573 521 753

-

@

Dv.č. 203

Úsek soc.-právní ochrany dětí - náhradní rodinná péče - zást. ved. odboru

Jitka Chlupová, DiS.

573 521 752

737 265 544

@

Dv.č. 206

Úsek soc.-právní ochrany dětí - kurátor pro nezletilé a mladistvé, SPOD

PhDr. et PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Kamil Horák, dr.h.c.

573 521 763

739 488 347

@

Dv.č. 209

Úsek sociál. práce a sociál. služeb - sociální a terénní pracovník

Bc. Tomáš Jandal, DiS.

573 521 756

-

@

Dv.č. 202

Úsek sociál. práce a sociál. služeb - sociální pracovnice a sociální kurátorka

Mgr. Kamila Kolářová

573 521 893

-

-

Úsek sociál. práce a sociál. služeb - romská poradkyně, komunitní plánování a opatrovnictví

Mgr. Bc.Irena Seifertová

573 521 762

-

@

Dv.č. 205

"Podpora sociální práce v ORP"- koordinátorka socál. podpory

Markéta Krausová, DiS.

573 521 754

-

@

Dv.č. 124

"Podpora sociál. práce v ORP" - terénní sociál. pracovnice

Mgr. Klára Pospíšilíková

573 521 754

739 220 381

@

Dv.č. 124

 

 

Odbor právní a Obecní živnostenský úřad

vedoucí odboru

Mgr. Lenka Doleželová

573 521 650

-

@

Dv.č. 322

 

 

Oddělení Obecní živnostenský úřad

registrace živností

Miroslava Janoštiaková

573 521 653

-

@

Dv.č. 322

registrace živností

Petra Vysloužilová

573 521 654

-

@

Dv.č. 322

kontrolně–správní agenda - zástupce vedoucí na úseku Obecního živnostenského úřadu

Ing. Hana Konečná

573 521 655

-

@

Dv.č. 317

kontrolně-správní agenda

Milena Pospíšilíková

573 521 651

-

@

Dv.č. 317

 

 

Oddělení právní

právnička města, přestupkové řízení - zástupce vedoucí na úseku právním

Mgr. Magdaléna Pospíšilíková

573 521 357

-

@

Dv.č. 304

přestupkové řízení

Bc. Vendula Obdržálková

573 521 357

-

@

Dv.č. 304

 

 

Informační technologie

RAAB Computer - externí pracovník

Ing. Tomáš Maceška

573 521 258

608 495 136

@

Dv.č. 305

zástupce

Roman Mlčák

573 521 258

777 694 408

-

Dv.č. 305

správce webu

Martin Koplík

-

777 552 947

@

Dv.č. 305

 

 

Místnosti

technická místnost

kuchyňka 1. patro

573 521 251

-

-

Dv.č. 226

malá zasedací místnost

kontakt

573 521 306

-

-

velká zasedací místnost

kontakt

573 521 307

-

-

 

 

Městská policie

pověřený řízením MěP

Eduard Dlhopolček, DiS.

573 521 118

773 609 609

@

zástupce

Bc. Roman Zálešák

573 521 116

-

@

služebna

kontakt

573 521 111

606 686 395

-

 

 

Tepelné hospodářství Holešov

sídlo firmy

spol. s r. o., nám. Sv. Anny 1275

573 506 240

-

-

kontakt

Ing. Jitka Riemerová

573 506 240

-

-

kontakt

Jaromíra Kaiserová

573 506 241

-

-

bytový technik

Stanislav Hradil

573 506 241

-

-