Tomšů Miroslav

Univ. prof. MUDr., CSc., vědec a pedagog.


Narodil se 14.1.1926 - Brezovice okres Prešov. Zemřel 20.1.1999 v Prostějově, ostatky uloženy na hřbitově v Holešově.

Dětství prožil ve Všetulích, v Holešově absolvoval gymnázium a roku 1950 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Lékařskou praxi zahájil v Bruntále, v roce 1957 definitivně zakotvil v Olomouci. Upsal se chirurgii a díky odborným i organizačním kvalitám získal věhlas doma i v zahraničí. V září 1983 byl ustanoven jako přednosta 1. chirurgické kliniky Fakulní nemocnice v Olomouci, stal se vedoucím katedry chirurgie Lékařské fakulty Palackého univerzity a v roce 1983 byl jmenován univerzitním profesorem.

Profesor Tomšů stál u zrodu laserového skalpelu. Šlo o první podobný přístroj u nás i v zemích bývalého východního bloku. Jako první český lékař provedl dne 16. 9. 1981 úspěšnou operaci za pomoci laserového paprsku. Historický význam této akce výstižně zachytil televizní film Paprsek světla - paprsek naděje.

Vedle zájmů odborných měl pan profesor i hluboký vztah k umění - literatuře, hudbě i filmové tvorbě. Působil dlouhá léta v porotě i organizačním štábu proslulého festivalu Academia film Olomouc.

Patřil k elitě české medicíny, zachránil život stovkám lidí a svým charakterem a postoji se stal vzorem studentům i všem, kdo ho měli rádi.