Topoľčianky

Obec Topoľčianky najdete na mapě Slovenska v severovýchodní části okresu Zlaté Moravce. Obec leží v horní části Požitavské nížiny, obklopené svahy Pohronského Inovca a Tríbečského pohoří.
Nadmořská výška obce je 220 m n. m. a rozprostírá se na ploše 2 633 ha.
Obcí protékají dva potoky - ze severu Topoľnica - Leveš, ze severovýchodu Hlboká - Hostiansky potok. Patří do povodí Žitavy.


Z hlediska dopravní dostupnosti je obec vzdálená od Bratislavy 120 km a od Nitry 35 km. Prochází jí státní silnice II. třídy č. 511, od silnice I. třídy č. 51 (Nitra - Banská Bystrica) je vzdálená 7 km.
Topoľčianky jsou od okresního města vzdálené 5 km. V současnosti žije v Topoľčiankách cca 2 900 obyvatel. Topoľčianky jsou zastavěny převážně rodinnými domy.


První písemná zmínka o obci Topoľčianky pochází z roku 1293. Archeologické vykopávky však potvrzují starší slovanské osídlení už ze 6. - 7. st. po Kristovi. Na místě dnešního zámku stála původně strážní pevnost obehnaná vodním příkopem.

Zámek Topoĺčianky

Původně pevnost, několikrát přestavěná do dnešní podoby zámku s klasicistickým průčelím a goticko-renesančním nádvořím. Národní kulturní památka, v letech 1923-1951 letní sídlo prezidentů ČSR. V současnosti slouží pro rekreační pobyty a pořádání různých společensko-kulturních aktivit: sympózia, tvořivé dílny umělců, svatby, atd.

Klasicistické křídlo tvoří muzejní část přístupnou pro veřejnost. Prohlídky se konají pro skupiny. Průvodcovská služba je ve slovenštině a němčině.

Múzeum v zámku Topoľčianky

Stálá expozice je zaměřená na dobový nábytek a bytové doplňky jako obrazy, staré hodiny, keramika, porcelán, koberce. Součástí expozice je i sbírka zbraní.

V prostorech Zámku Topoľčianky se nachází hotel, restaurace, sauna a vinárna. Během celého roku je možné se na zámku ubytovat. K odpočinku nabízí hostům možnost rekreačních pobytů. Zámek Topoľčianky nabízí i možnost strávit svatební den v romantickém prostředí zámku obklopeném anglickým parkem a jeho tajemnými zákoutími.

Zámecký park

Chráněné krajinné území s bohatou dendrologickou sbírkou je jedním z nejkrásnějších krajinářských parků na Slovensku. Jeho estetickou hodnotu umocňují čtyři umělá jezírka, fontány a bronzové sochy jelena, divočáka medvěda. Do prostředí parku je usazený i zámek Topoľčianky, Poľovnícký zámek a další stavby. Rozloha parku je 30,66 ha. Při návštěvě zámeckého muzea lze využít volnou chvíli k poznávací procházce jeho okolí.
Vstup do parkuje volný.

Národní hřebčín

se člení do pěti lokalit - Hostie, Rybník, Breziny, Krásny majer a Topoľčianky. Pro zájezdy a školské výlety je vhodné z časového hlediska navštívit objekty v Topoľčiankach.

Výcvikové středisko

skládá se z kryté jízdárny, stájí pro koně a upravené parkurové plochy. Jeho prohlídkou získáte plastický obraz o chovu sportovních a kočárových koní a jejich výcviku. V bezprostředním kontaktu s koni a jejich prostředím získáte hluboký zážitek. Objekt se nachází v blízkosti zámku.

Hipologické muzeum

je jedinečným objektem poskytujícím komplexní obraz o všem, co v minulosti i v současnosti s chovem koní souvisí. Jediné muzeum tohoto druhu na Slovensku.
Ve čtyřech pavilonech ...

  • pavilon koňských postrojů,
  • pavilon kočárů (vozů),
  • pavilon dílen (kovářská, sedlářská, kolářská a příbytku chovatele koní),
  • pavilon sportovní historie,

je umístěných víc jak 2 000 předmětů.
Pro skupinové návštěvy je k dispozici odborný výklad, případně videoprojekce. Trvání prohlídky s odborným výkladem je min. 20 minut.

Národopisné muzeum

obsahuje historické předměty ze života lidí z přelomu 19. - 20. st. Kromě používaných základních životních potřeb se zde nachází také předměty jako kolovrátek apod. Pro mladou generaci je to dnes už neznámý svět, avšak důležitý pro poznání své identity. Trvání prohlídky s odborným výkladem je cca 20 min. Vstupné dobrovolné.

Zubří obora

Často navštěvovanou atrakcí je chov zubrů v oboře Piesky, vzdálené od centra Topoľčianek 6 km, přístupná je i pro zaparkování autobusů. Nejvhodnější doba návštěvy je kolem 9. hod. a 13. hod., kdy zubři přichází za potravou - krmením. Jinak se vrací do lesních porostů a je třeba projít i delší trasu, abyste je mohli spatřit. Pro skupiny návštěvníků je poskytován odborný výklad chovatele zubrů.

Vinařské závody Topoľčianky

Jeden z největších zpracovatelů vína na Slovensku (5 mil. litrů ročně), vybudoval ve svých objektech reprezentační prostory, ve kterých chce přijímat jak účastníky vinných cest, tak individuálně organizované zájezdy a společenské posezení. Kromě exkurzí, společenského posezení s ochutnávkou vín, si mohou návštěvníci zakoupit produkty v maloobchodním prodeji i při individuálních návštěvách.

Kostel sv. Kataríny

Klasicisticko-barokní stavba z roku 1784 naprojektovaná architektem Melchiorem Hefele, projektantem Primaciálneho paláce v Bratislavě. Kostel dal postavit pán Karol Keglevich. Pod kostelem nechal vybudovat hrobku pro 45 rakev, ze kterých 18 je zabudovaných. V kostele se krom vzácných maleb a výzdoby nachází také mramorový reliéf Jána Topoľčianského-Turkobijcu a náhrobní tabule pána Karola Keglevicha a Adely Zichyovej. Tradice poutí k panně Marii Škapuliarské byla založená v r. 1686 (každoročně se druhou červencovou neděli schází desetitisíce poutníků).

Další informace

www.topolcianky.sk

www.zamok-topolcianky.sk

 

Smlouva

Dlouholetá spolupráce probíhá mezi hasičskými sbory obou obcí. Hasiči mají podepsanou oficiální smlouvu o spolupráci již od roku 1971. Na ni navazovala dlouholetá již neoficiální spolupráce i na jiných úrovních. K podpisu oficiální partnerské smlouvy o spolupráci mezi městem Holešov a obcí Topoľčianky došlo v sala terreně holešovského zámku v rámci Dnů města Holešova dne 12. května 2018.

Partnerské smlouvy v české verzi [PDF, 201 kB] a ve slovenské verzi [PDF, 203 kB].