Tržiště a tržní místa

Tržní řád - změna účinná od 23. prosince 2022 [PDF, 982 kB]

Tržní řád [PDF, 1,38 MB]

Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 8/2019 [PDF, 205 kB] - místní poplatky za užívání veřejného prostranství

Změna obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 8/2019 - účinnost od 11. června 2020 č. 3/2020 [PDF, 107 kB]

Provozní řád městského tržiště "Masné krámy" na náměstí Svaté Anny vydaný provozovatelem tržiště městem Holešov [PDF, 197 kB]

Seznam tržišť a tržních míst na území města Holešova a jeho místních částech [DOCX, 14 kB]

Ohlášení místního poplatku tržiště, tržní místo [DOCX, 16 kB]