Údržba města

  • organizuje a provádí dozor nad zajištěním čistoty města, tzn.: zajišťuje zimní údržbu města, zajišťuje úklid spadaného listí z veřejného prostranství, zajišťuje čistotu místních komunikací, komunikací pro pěší a cyklostezek, zajišťuje úklid černých skládek
  • zajišťuje sečení travnatých ploch na pozemcích města
  • zajišťuje protipovodňová opatření a protierozní opatření města
  • zajišťuje deratizaci veřejného prostranství a objektů města