Úplné znění ÚP Jankovice po vydání změny č. 1

Úplné znění ÚP Jankovice po vydání změny č. 1 [PDF, 379 kB]

P1 - Textová část ÚP Jankovice – úplné znění po vydání změny č. 1 [PDF, 477 kB]
I.1  Výkres základního členění území [PDF, 2,1 MB]

I.2  Hlavní výkres [PDF, 18,7 MB]

I.3  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 1,8 MB]

II.2  Koordinační výkres [PDF, 4,8 MB]

II.4  Dopravní infrastruktura [PDF, 2,4 MB]

III.5  Technická infrastruktura – energetika, spoje [PDF, 2,6 MB]

III.6  Technická infrastruktura – vodní hospodářství [PDF, 2,5 MB]