Úplné znění ÚP Kostelec u Holešova po vydání změny č. 1

Údaje o změně č. 1 ÚP Kostelec u Holešova a úplném znění ÚP Kostelec u Holešova po vydání změny č. 1 [PDF, 63 kB]

Úplné znění ÚP Kostelec u Holešova po vydání změny č. 1 - OOP [PDF, 50 kB]

Úplné znění Územního plánu Kostelec u Holešova po vydání změny č. 1 - textová část [PDF, 1,9 MB]


Výkres základního členění území [PDF, 2,6 MB]

Hlavní výkres [PDF, 2,5 MB]

Výkres VPS a VPO [PDF, 1,7 MB]

Koordinační výkres [PDF, 8,8 MB]

Záznam o účinnosti [PDF, 38 kB]