Úplné znění ÚP Lechotice po vydání změny č. 1

Úplné znění ÚP Lechotice po vydání změny č. 1 [PDF, 288 kB]

I. Textová část ÚP Lechotice – úplné znění po vydání změny č. 1 [PDF, 755 kB]
I.1  Výkres základního členění území  [PDF, 855 kB]

I.2  Hlavní výkres  [PDF, 1,5 MB]

I.3  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  [PDF, 820 kB]

II.1  Širší vztahy  [PDF, 4,8 MB]

II.2  Koordinační výkres  [PDF, 1,5 MB]

II.3  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  [PDF, 1,6 MB]

II.4  Doprava, energetika, spoje  [PDF, 664 kB]

II.5  Vodní hospodářství  [PDF, 774 kB]