logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úřední deska

Stav ke dni 17.7.2019.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BKM/18/2019 dne 23.7.2019 v k.ú. Kostelec u Holešova

[PDF, 654 kB]

334/2019 16.7.2019 21.8.2019
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání, umístění stavby Holešov, KST, Kab. NN

[PDF, 135 kB]

335/2019 16.7.2019 1.8.2019
Dražební vyhláška: dražební rok 19.7.2019 - exekuční sklady v Přerově - Čekyni

[PDF, 88 kB]

333/2019 12.6.2019 22.7.2019
Oznámení Mikroregionu Holešovsko: schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko , rozpočtový výhled pro rok 2019 a závěrečný účet DSO za r. 2018

[PDF, 59 kB]

332/2019 16.7.2019 1.8.2019
VV - Rozhodnutí o stavebním povolení vodního díla v k.ú. Lechotice

[PDF, 196 kB]

329/2019 12.7.2019 29.7.2019
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4907, II/490, III/4903-6, III/4908-10, III/43821 z důvodu sportovní akce HULMEN 2019 dne 20.07.2019 od 9:00 - 14:00 hod.

[PDF, 149 kB]

328/2019 12.7.2019 29.7.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 02.09.2019 od 07:30 do 13:30 hod., Holešov, Všetuly K/199/1, část obce Količín

[PDF, 192 kB]

327/2019 11.7.2019 3.9.2019
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu podle ust. § 11 odst. 4 zák.- návrh kompletních pozemkových úprav v k.ú. Třebětice, Ludslavice a Količín

[PDF, 1.34 MB]

326/2019 11.7.2019 29.7.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsaz.prac.místa: referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, výkon agendy sociálně -právní ochrany dětí

[PDF, 281 kB]

325/2019 9.7.2019 25.7.2019
VV - doručení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Martinice v uplynulém období 2014-2018

[PDF, 56 kB]

324/2019 9.7.2019 12.8.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

[PDF, 281 kB]

323/2019 8.7.2019 24.7.2019
Oznámení o přerušení dodávky elekt.energie dne 02.08.2019 od 07:30 do 15:00 hod., Tučapy

[PDF, 57 kB]

321/2019 4.7.2019 5.8.2019
Přehled usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova ze dne 24.06.2019

[PDF, 192 kB]

320/2019 3.7.2019 19.8.2019
Zveřejnění záměru směny: Pavla Zbranková, p. č. 1828/32, k.ú. Dobrotice, ostatní plocha

[PDF, 115 kB]

319/2019 3.7.2019 1.8.2019
Závěrečný účet města Holešova za rok 2018 schválený na jedn.Zastupitelstva města Holešova dne 24.06.2019

[PDF, 18 kB]

318/2019 2.7.2019 30.6.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2019 schvál. na jednání Zastupitelstva města Holešova dne 24.06.2019

[PDF, 21 kB]

317/2019 2.7.2019 2.1.2020
Obecně závazná vyhláška města č. 5/2019 ze dne 24.06.2019 - stanovení školských obvodů

[PDF, 191 kB]

316/2019 2.7.2019 18.7.2019
Zveřejnění záměru prodeje pozemku: , p.č. 1869/4, k.ú. Holešov, zastavěná plocha a nádvoří

[PDF, 124 kB]

315/2019 2.7.2019 1.8.2019
Zveřejnění záměru prodeje pozemku: , p.č. 2664/2, k.ú. Holešov, ostatní plocha

[PDF, 123 kB]

314/2019 2.7.2019 1.8.2019
Zveřejnění záměru prodeje pozemku: p. Sedlář, p.č. 1923/18, k.ú. Holešov, ostatní plocha

[PDF, 122 kB]

313/2019 2.7.2019 1.8.2019
Zveřejnění záměru směny: Petr Odložilík, p.č. 772/1, k.ú. Holešov, ostatní plocha

[PDF, 115 kB]

312/2019 2.7.2019 1.8.2019
Oznámení o přerušení dodávky elekt.energie dne 29.07.2019 od 10:00 do 13:00 hod., areál firmy TopTrade a Stavební bazar

[PDF, 28 kB]

311/2019 2.7.2019 30.7.2019
VV - oznámení - zahájení společného územn. a stavebního řízení bez úst.jednání: revitalizace náměstí sv. Anny, Holešov

[PDF, 374 kB]

310/2019 1.7.2019 17.7.2019
Zahájení zjišťovacího řízení koncepce "Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030"

[PDF, 190 kB]

309/2019 1.7.2019 17.7.2019
VV - OOP stanovení přechodné úpravy siln.provozu: revitalizace panského pivovaru v Holešově od 08.07.-.17.07.2019

[PDF, 192 kB]

308/2019 1.7.2019 17.7.2019
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II/438 na ul. Palackého v Holešově od 03.07.2019 - 31. 07. 2019

[PDF, 149 kB]

307/2019 1.7.2019 18.7.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 19.07.2019 od 10:00 do 13:00, Holešov, část průmyslové zóny

[PDF, 30 kB]

303/2019 25.6.2019 22.7.2019
Dražební vyhláška: Jaroslava Pavlíčková, zahájení dražby dne 30. 7. 2019

[PDF, 1.74 MB]

299/2019 24.6.2019 31.7.2019
Rozpočtové opatření Rady města Holešova č. 5/2019

[PDF, 38 kB]

280/*2019 6.6.2019 2.1.2020
Dražební vyhláška konaná dne 31. 07. 2019: Zdeněk Zeť, Pacetluky 31

[PDF, 261 kB]

277/2019 6.6.2019 31.7.2019
Rozpočtové opatření Rady města Holešova č. 4/2019

[PDF, 37 kB]

241/2019 6.5.2019 2.1.2020
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v 2. pololetí roku 2019

[PDF, 111 kB]

239/2019 6.5.2019 18.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova do r. 2021 zveřejněn na intern.stránkách www.holesov.cz/rozpocet-holesova

[PDF, 38 kB]

231/2019 2.5.2019 30.4.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2019

[PDF, 122 kB]

228/2019 30.4.2019 2.1.2020
Rozpočtové opatření Rady města Holešova č. 2/2019

[PDF, 58 kB]

189/2019 8.4.2019 2.1.2020
VV - OOP Zpracování těžby dřeva - kůrovec

[PDF, 210 kB]

188/2019 8.4.2019 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2019

[PDF, 122 kB]

137/2019 26.2.2019 2.1.2020
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Rozpočet města Holešova na rok 2019

[PDF, 121 kB]

41/2019 10.1.2019 2.1.2020
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2019 dotace na nájem tělocvičen především pro děti a mládež

[PDF, 384 kB]

39/2019 10.1.2019 2.1.2020
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2019 tzv. mimořádné finanční dotace

[PDF, 385 kB]

38/2019 10.1.2019 3.12.2019
Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

[PDF, 879 kB]

447/2018 31.10.2018 1.11.2028
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

[PDF, 48 kB]

94/2018 20.3.2018 1.10.2019
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 86 kB]

333/2016 19.8.2016 20.8.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 89 kB]

427/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 87 kB]

426/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem

[PDF, 90 kB]

425/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 88 kB]

424/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 89 kB]

423/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 86 kB]

422/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov, z.s.

[PDF, 88 kB]

421/2016 14.11.2016 15.11.2019

Verze pro tisk