Úřední deska

Stav ke dni 19.4.2024.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem za rok 2023

[PDF, 1.27 MB]

121/2024 19.4.2024 7.5.2024
Informace pro volice k volbám do Evropského parlamentu

[PDF, 154 kB]

120/2024 19.4.2024 6.6.2024
Volby do Evropského parlamentu - Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků

[PDF, 170 kB]

119/2024 19.4.2024 10.6.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.05.2024 od 09:30 do 11:30, Holešov, část obce Dobrotice - zahrádkářská/chatová lokalita mezi točnou u fotbalového hřiště a část obce Dobrotice

[PDF, 101 kB]

118/2024 17.4.2024 15.5.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, výkon agendy sociální práce a sociálních služeb

[PDF, 174 kB]

117/2024 16.4.2024 6.5.2024
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - květen

[PDF, 460 kB]

116/2024 15.4.2024 3.6.2024
Pozvánka na 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 22.04.2024 od 16:00 h

[PDF, 82 kB]

115/2024 12.4.2024 23.4.2024
Zveřejnění záměru pronájmu městského pozemku p.č. 433/1 k.ú. Tučapy (fotbalové hřiště)

[PDF, 128 kB]

114/2024 12.4.2024 30.4.2024
Přehled usnesení z 8. schůze Rady města ze dne 28.03.2024

[PDF, 113 kB]

113/2024 11.4.2024 29.4.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa mzdová účetní

[PDF, 148 kB]

112/2024 11.4.2024 29.4.2024
VV - oznámení - Daň z nemovitých věcí na rok 2024

[PDF, 188 kB]

111/2024 12.4.2024 16.5.2024
Oznámení o ukončení provozování ambulance ORL/UNK - MUDr. Jiří Tovaryš

[PDF, 61 kB]

110/2024 8.4.2024 31.10.2024
Volby do EP - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v Holešově

[PDF, 178 kB]

109/2024 8.4.2024 10.6.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa správce PC sítě

[PDF, 173 kB]

108/2024 5.4.2024 22.4.2024
VV Oznámení o uložení písemnosti - Milan Libenský

[PDF, 198 kB]

107/2024 5.4.2024 23.4.2024
VV Společné povolení - Propustné plochy - lokalita Novosady I - povolení kácení 7 ks stromů a stanovení povinnosti náhradní výsadby 32 ks stromů

[PDF, 377 kB]

105/2024 4.4.2024 22.4.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent Odboru územního plánování a stavebního řádu

[PDF, 138 kB]

104/2024 4.4.2024 22.4.2024
Zveřejnění záměru prodeje osobního automobilu ŠKODA

[PDF, 114 kB]

103/2024 4.4.2024 23.4.2024
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Sluníčko Holešov

[PDF, 108 kB]

102/2024 3.4.2024 10.5.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.04.2024 od 07:30 do 14:00, Holešov, ul. Sušilova

[PDF, 99 kB]

101/2024 2.4.2024 23.4.2024
VV - Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova

[PDF, 220 kB]

100/2024 2.4.2024 14.5.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent Odboru životního prostředí

[PDF, 140 kB]

97/2024 27.3.2024 22.4.2024
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.04.2024 od 07:30 do 17:00 Holešov, část obce Dobrotice

[PDF, 110 kB]

91/2024 20.3.2024 25.4.2024
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k. ú. Količín

[PDF, 155 kB]

81/2024 13.3.2024 2.5.2024
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - duben

[PDF, 576 kB]

80/2024 13.3.2024 2.5.2024
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2024 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 269 kB]

75/2024 11.3.2024 1.11.2024
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb

[PDF, 114 kB]

66/2024 1.3.2024 10.6.2024
Informace týkající se údržby vegetace - ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji

[PDF, 3.12 MB]

47/2024 8.2.2024 1.7.2024
Příjem žádostí o kotlíkové dotace - informace

[PDF, 942 kB]

44/2024 5.2.2024 2.9.2024
Životní podmínky 2024 - výběrové šetření v domácnostech

[PDF, 319 kB]

38/2024 1.2.2024 24.6.2024
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2024 z rozpočtu města Holešova na sociální služby z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 289 kB]

12/2024 9.1.2024 10.5.2024
Rozpočet města Holešova na rok 2024

[PDF, 83 kB]

11/2024 4.1.2024 2.1.2025
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2024 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce v Holešově

[PDF, 179 kB]

10/2024 4.1.2024 3.12.2024
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2024 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 182 kB]

9/2024 4.1.2024 3.12.2024
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2024 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova - dotace na nájem prostor a náklady související s užíváním prostor v majetku města

[PDF, 182 kB]

420/2023 4.12.2023 1.11.2024
Závěrečný účet města Holešova za rok2022

[PDF, 85 kB]

251/2023 11.7.2023 30.6.2024
Střednědobý výhled rozpočtu Města Holešova do r. 2025

[XLSX, 26 kB]

232/2023 28.6.2023 30.6.2024
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

[PDF, 193 kB]

53/2022 16.2.2022 28.2.2025
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst.3 vyhlášky č. 259/20212 Sb., o podrobnostech spisové služby

[PDF, 177 kB]

212/2021 30.6.2021 30.6.2025
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028

Verze pro tisk