logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úřední deska

Stav ke dni 14.8.2020.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Nařízení města Holešova č. 10/2020 - Tržní řád

[PDF, 871 kB]

303/2020 13.8.2020 31.8.2020
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže na uzavření smlouvy o prodeji privatizovaného majetku - pozemek p. č. 275/1 a p. č. 276/2, k.ú. Všetuly

[PDF, 132 kB]

300/2020 13.8.2020 6.10.2020
VV - oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích , silnice III/43826 v průjezdním úseku obce Ludslavice

[PDF, 202 kB]

302/2020 13.8.2020 31.8.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích , silnice III/43826 Ludslavice od 17.08.2020

[PDF, 211 kB]

301/2020 13.8.2020 31.8.2020
Přehled Usnesení z 19. schůze Rady města Holešova, která se konala 03. 08. 2020

[PDF, 137 kB]

299/2020 10.8.2020 26.8.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.08.2020 od 07:30 do 14:30, Holešov, část ul. Míru, Palackého, Sokolská

[PDF, 45 kB]

298/2020 3.8.2020 27.8.2020
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - vybudování parkoviště

[PDF, 214 kB]

297/2020 3.8.2020 19.8.2020
Přehled usnesení z 18. schůze Rady města Holešova ze dne 23.07.2020

[PDF, 96 kB]

296/2020 3.8.2020 19.8.2020
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití, k.ú. Holešov, p.č. 2728/1, zahrada

[PDF, 376 kB]

295/2020 29.7.2020 14.8.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: oprava želez.přejezdu P8170 v Tlumačově, silnice III/43826 a 43828 v Kurovicích, 05.08.2020 v době 04:00- 13:00 hod.

[PDF, 502 kB]

294/2020 29.7.2020 14.8.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

[PDF, 16 kB]

293/2020 28.7.2020 5.10.2020
VV - Příloha č.1 OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212 - lesní zákon

[PDF, 78 kB]

292/2020 28.7.2020 28.8.2020
Dražební vyhláška - zahájení elektronické dražby dne 08.09.2020 proti povinnému: Radka Součková

[PDF, 393 kB]

289/2020 27.7.2020 9.9.2020
Dražební vyhláška - zahájení elektronické dražby dne 19.08.2020

[PDF, 428 kB]

290/2020 27.7.2020 21.8.2020
VV - opravné rozhodnutí č. 85, č.j. KUSP 76568-2018 - ŽP

[PDF, 311 kB]

288/2020 22.7.2020 17.8.2020
Dražební vyhláška na 3.9.2020 - JUDr. Pavel Sláma

[PDF, 209 kB]

285/2020 20.7.2020 4.9.2020
Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nemovitých věcí, k.ú. Tučapy u Holešova

[PDF, 33 kB]

284/2020 20.7.2020 14.9.2020
Zveřejnění záměru pronájmu městských pozemků v k.ú. Holešov

[PDF, 96 kB]

282/2020 20.7.2020 1.9.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1868/36, zahrada, k.ú. Holešov cca 103 m čtverečních

[PDF, 280 kB]

250/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1802/4, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Holešov

[PDF, 196 kB]

247/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, p.č. 2706/11, ostatní plocha

[PDF, 197 kB]

248/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1868/36, zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 197 kB]

249/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 384/1, ostatní ploha, k.ú. Všetuly, 40 m čtverečních

[PDF, 281 kB]

251/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 93, zahrada, k.ú. Holešov cca 24 m čtverečních

[PDF, 282 kB]

253/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků a části městských pozemků, k.ú. Všetuly, celkem o výměře cca 240 m čtver.

[PDF, 299 kB]

254/2020 25.6.2020 24.8.2020
Oprava zveřejněného záměru č. 50/2020 - výměry pozemku p.č. 93, budova s čp. 38 - rodinný dům, k.ú. Holešov

[PDF, 292 kB]

252/2020 25.6.2020 24.8.2020
Elektronická komunikace - zřízení datové schránky na poště, OÚ

[PDF, 122 kB]

212/2020 29.5.2020 31.12.2020
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami

[PDF, 510 kB]

197/2020 22.5.2020 31.12.2020
Zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu do r. 2022

[PDF, 176 kB]

186/2020 15.5.2020 30.4.2021
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, zastav.plocha a nádvoří, budova čp. 38 RD, k.ú. Holešov

[PDF, 102 kB]

181/2020 13.5.2020 24.8.2020
Rozhodnutí prezidenta republiky - vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů na pátek 2.října a sobotu 3. října 2020

[PDF, 31 kB]

161/2020 29.4.2020 5.10.2020
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

[PDF, 101 kB]

69/2020 26.2.2020 31.12.2020
Rozpočtova opatření města Holešova na rok 2020

[PDF, 51 kB]

49/2020 18.2.2020 31.12.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028
Nabídka pronájmu - prostor sloužící podnikání - Palackého č.p. 1400 TH22/2020 13.1.2020 31.1.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 385 kB]

16/2020 10.1.2020 1.12.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce v Holešově

[PDF, 385 kB]

14/2020 10.1.2020 1.12.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež

[PDF, 425 kB]

13/2020 10.1.2020 3.11.2020
Rozpočet města Holešova na rok 2020

[PDF, 121 kB]

07/2020 6.1.2020 4.1.2021
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2020

[PDF, 149 kB]

4/2020 3.1.2020 16.12.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 181 kB]

3/2020 3.1.2020 4.1.2021
Další šmejdi u dveří TH21/2019 6.11.2019
VV - OOP Zpracování těžby dřeva - kůrovec

[PDF, 210 kB]

188/2019 8.4.2019 31.12.2022
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023

Verze pro tisk