logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úřední deska

Stav ke dni 21.11.2019.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 12.12.2019 od 07:30 do 12:00, Holešov, část obce Všetuly

[PDF, 167 kB]

469/2019 21.11.2019 13.12.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 11.12.2019 od 12:00 do 14:30, Holešov, část obce Všetuly

[PDF, 111 kB]

468/2019 21.11.2019 12.12.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 09.12.2019 od 07:30 do 12:00, Holešov, část obce Dobrotice a Jankovice

[PDF, 338 kB]

467/2019 21.11.2019 10.12.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 09.12.2019 od 09:30 do 13:00, Holešov, část obce Količín

[PDF, 165 kB]

466/2019 21.11.2019 10.12.2019
Zveřejnění záměru pachtu lesních pozemků k. ú. Dobrotice, Holešov, Količín, Tučapy, Žopy, Lukoveček, Jankovice

[PDF, 46 kB]

465/2019 20.11.2019 9.12.2019
Zveřejnění informace o přijetí návrhu koncepce "Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030"

[PDF, 111 kB]

464/2019 19.11.2019 5.12.2019
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - Silnice III/43826: Ludslavice, průjezdní úsek, II. etapa

[PDF, 202 kB]

463/2019 19.11.2019 5.12.2019
VV - Oznámení zahájení územního řízení - Němčice - kabel NN, lokalita zahrad

[PDF, 363 kB]

462/2019 18.11.2019 4.12.2019
Nález psa

[PDF, 153 kB]

461/2019 18.11.2019 20.1.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 03.12.2019 od 07:30 do 14:30 hod. , Holešov, ulice: B.Němcové, Dvořákova, Jiráskova, Osvobození, Újezd

[PDF, 110 kB]

460/2019 15.11.2019 4.12.2019
VV - usnesení o lhůtě VIAPONT, s r.o.

[PDF, 242 kB]

459/2019 15.11.2019 2.12.2019
VV- Seznámení s podklady pro rozhodnutí: VIAPONT, s r.o.

[PDF, 258 kB]

458/2019 15.11.2019 2.12.2019
Rozpočtové opatření města Holešova č. 5/2019 schválené na jednání Zastupitelstva města Holešova dne 4.11.2019

[PDF, 51 kB]

457/2019 14.11.2019 2.12.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 09.12.2019 od 07:30 do 15:30 hod. , Holešov, Masarykova ulice

[PDF, 97 kB]

456/2019 14.11.2019 10.12.2019
Přehled z 5. zasedání Zastupitelstva města Holešova ze dne 04.11.2019

[PDF, 227 kB]

455/2019 13.11.2019 29.11.2019
Přehled Usnesení z 24. schůze Rady města Holešova, která se konala 04. 11. 2019

[PDF, 118 kB]

454/2019 8.11.2019 25.11.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 05.12.2019 od 08:00 do 11:00, Holešov, Tovární 1849

[PDF, 88 kB]

453/2019 8.11.2019 6.12.2019
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1869/4, k. ú. Holešov

[PDF, 124 kB]

452/2019 6.11.2019 22.11.2019
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 781/9, k. ú. Všetuly

[PDF, 123 kB]

451/2019 6.11.2019 22.11.2019
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 3701/32, k. ú. Holešov

[PDF, 178 kB]

450/2019 6.11.2019 22.11.2019
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2020

[PDF, 137 kB]

449/2019 6.11.2019 30.6.2020
Zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Mikroregionu Holešovsko pro rok 2019, schválený rozpočtový výhled 2019 - 2020

[PDF, 40 kB]

448/2019 5.11.2019 21.11.2019
VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v Holešově z důvodu akce "Vánoční trhy 2019 a Rozsvícení vánočního stromu", termín: 29.11.2019 - 30.11.2019

[PDF, 202 kB]

447/2019 5.11.2019 21.11.2019
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 17.12.2019 v 09:00 hod.

[PDF, 364 kB]

442/2019 31.10.2019 18.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019

[PDF, 122 kB]

426/2019 9.10.2019 2.1.2020
Závěrečný účet města Holešova za rok 2018 schválený na jedn.Zastupitelstva města Holešova dne 24.06.2019

[PDF, 18 kB]

318/2019 2.7.2019 30.6.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2019 schvál. na jednání Zastupitelstva města Holešova dne 24.06.2019

[PDF, 21 kB]

317/2019 2.7.2019 2.1.2020
Rozpočtové opatření Rady města Holešova č. 5/2019

[PDF, 38 kB]

280/*2019 6.6.2019 2.1.2020
Rozpočtové opatření Rady města Holešova č. 4/2019

[PDF, 37 kB]

241/2019 6.5.2019 2.1.2020
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v 2. pololetí roku 2019

[PDF, 111 kB]

239/2019 6.5.2019 18.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova do r. 2021 zveřejněn na intern.stránkách www.holesov.cz/rozpocet-holesova

[PDF, 38 kB]

231/2019 2.5.2019 30.4.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2019

[PDF, 122 kB]

228/2019 30.4.2019 2.1.2020
Rozpočtové opatření Rady města Holešova č. 2/2019

[PDF, 58 kB]

189/2019 8.4.2019 2.1.2020
VV - OOP Zpracování těžby dřeva - kůrovec

[PDF, 210 kB]

188/2019 8.4.2019 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2019

[PDF, 122 kB]

137/2019 26.2.2019 2.1.2020
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Rozpočet města Holešova na rok 2019

[PDF, 121 kB]

41/2019 10.1.2019 2.1.2020
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2019 dotace na nájem tělocvičen především pro děti a mládež

[PDF, 384 kB]

39/2019 10.1.2019 2.1.2020
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2019 tzv. mimořádné finanční dotace

[PDF, 385 kB]

38/2019 10.1.2019 3.12.2019
Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

[PDF, 879 kB]

447/2018 31.10.2018 1.11.2028
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023

Verze pro tisk