logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úřední deska

Stav ke dni 5.4.2020.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
VV - Stavební povolení - Odkanalizování obce Míškovice

[PDF, 349 kB]

135/2020 3.4.2020 21.4.2020
Mimořádné opatření zákaz volného pohybu a pobytu osob bez ochran.prostředků dýchacích cest (rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky), s výjimkou dětí do dvou let věku a řidičů motor.vozidel s účinností od 31.03.2020

[PDF, 98 kB]

129/2020 1.4.2020 31.12.2020
Nález psa

[PDF, 91 kB]

126/2020 1.4.2020 1.6.2020
Mimořádné opatření MZDR čj. 12745-2020, zákaz volného pohybu osob na území ČR od 01.04. do 11.04.2020

[PDF, 135 kB]

127/2020 1.4.2020 31.12.2020
Mimořádné opatření MZDR 13361 výjimky z uzavření prodejen od 01.04. do 11.04.2020

[PDF, 196 kB]

128/2020 1.4.2020 31.12.2020
Opravné usnesení KU ZL čj. 23793-2020

[PDF, 135 kB]

135/2020 1.4.2020 14.4.2020
Program podpory malých podniků postižených šířením onemocnění COVID-19 - "Ošetřovné" pro OSVČ - stanovené období od 12.03. do 31.03.2020

[PDF, 138 kB]

130/2020 1.4.2020 1.6.2020
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství od 02.04.2020 do 11.04.2020

[PDF, 181 kB]

132/2020 1.4.2020 14.4.2020
VV - Rozhodnutí o stavebním povolení vodního díla - VIAPONT, s.r.o. - Dálnice D49

[PDF, 624 kB]

133/2020 1.4.2020 17.4.2020
Uzavření městského úřadu v době nouzového stavu - mimořádné opatření MZ ČR ze dne 30.03.2020 - úřední dny pondělí 08:00 - 11:00 hodin, středa 14:00 - 17:00 hodin

[PDF, 110 kB]

134/2020 1.4.2020 14.4.2020
Zveřejnění záměru pronájmu v objektu občan.vybavení, ul. Pivovarská, Holešov p.č. 1851/2, místnost č. 301, 302 za účelem vyučování a poskytování školských služeb

[PDF, 90 kB]

131/2020 1.4.2020 20.4.2020
VV - stavební povolení - Ludslavice - stavební úprava stávajících chodníků

[PDF, 291 kB]

125/2020 30.3.2020 15.4.2020
VV - rozhodnutí Zlínského kraje čj. 13457/2020 - zrušení železničního přejezdu Třebětice k čj. HOL-34452/2019/DS/AR

[PDF, 723 kB]

124/2020 30.3.2020 15.4.2020
Rozhodnutí - prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství od 25.03.2020 do 01.04.2020

[PDF, 50 kB]

123/2020 25.3.2020 14.4.2020
Zlínský kraj - upozornění pro cestující: další omezení ve veřejné dopravě od 24.03.2020 do odvolání - krizové opatření COVID 19 - AVL

[PDF, 201 kB]

122/2020 24.3.2020 31.5.2020
Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 6 - nařízení o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

[PDF, 86 kB]

120/2020 24.3.2020 31.12.2020
Sbírka zákonů ČR - částka 42, Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 109, 110, 112 a č. 111 - o zrušení Usnesení vlády ze dne 18.03.2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.

[PDF, 237 kB]

117/2020 23.3.2020 31.12.2020
MZČR - čj.12501-2020 - Mimořádné opatření - všem osobám zákaz přítomnosti v maloobch.prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod.-až 9: 00 hod., a to svýjimkou osob starších 65 let věku

[PDF, 70 kB]

116/2020 23.3.2020 31.12.2020
VV - výzva uložené písemnosti čj. 8817/2020/DS/ZTP/11/DR: Ondřej Hafinec, nar. 1981

[PDF, 166 kB]

115/2020 23.3.2020 8.4.2020
Přehled Usnesení z 6. schůze Rady města Holešova, která se konala 13. 03. 2020

[PDF, 88 kB]

118/2020 23.3.2020 8.4.2020
Přehled Usnesení z 7. schůze Rady města Holešova, která se konala 16. 03. 2020

[PDF, 145 kB]

119/2020 23.3.2020 8.4.2020
Zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p.č.2005/1, p.č. 2005/2, k. ú. Holešov

[PDF, 283 kB]

114/2020 19.3.2020 6.4.2020
Zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p.č. 2/3, k. ú. Holešov

[PDF, 123 kB]

113/2020 19.3.2020 6.4.2020
Sbírka zákonů ČR, částka 40, Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 105, Nařízení vlády č. 104 o zákazu distribuce léčiv

[PDF, 94 kB]

112/2020 18.3.2020 31.12.2020
Sbírka zákonů ČR, částka 37, Usnesení vllády ČR o přijetí krizového opatření č. 96 - 99

[PDF, 353 kB]

111/2020 18.3.2020 31.12.2020
Rozhodnutí hejtmana ZLkraje - nařízení: zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochran.prostř.dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály) na všech veřejně přístupných místech - úřady, čekárny, lékárny, pošty, od 18.03.2020 do odvolání krizového stavu

[PDF, 79 kB]

105/2020 18.3.2020 31.12.2020
Zveřejnění záměru pronájmu městských pozemků p. č. 29, p. č. 30, p. č. 31, p. č. 32 k. ú. Holešov

[PDF, 123 kB]

104/2020 18.3.2020 6.4.2020
Sbírka zákonů ČR, částka 33 , Usnesení vlády ČR č. 72 o přijetí krizového opatření

[PDF, 171 kB]

99/2020 16.3.2020 31.12.2020
Sbírka zákonů ČR - částka 32 - Nařízení vlády 75 - 81

[PDF, 405 kB]

98/2020 16.3.2020 31.12.2020
Informace pro matriční úřady - zákaz konání sňatečních obřadů po dobu trvání zákazu volného pohybu od 16.03.2020 do 24.03.2020

[PDF, 289 kB]

101/2020 16.3.2020 31.12.2020
Sbírka zákonů ČR - částka 34, Nařízení vlády č. 83 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

[PDF, 153 kB]

100/2020 16.3.2020 31.12.2020
Sbírka zákonů ČR částka 35, Usnesení vlády ČR č. 84 - 89 o přijetí krizového opatření, č. 90 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

[PDF, 611 kB]

97/2020 16.3.2020 31.12.2020
Sbírka zákonů ČR, částka 31, č. 70/2020 - usnesení vlády ČR o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, Sb. zákonů č. 71 až 74 o přijetí krizového opatření

[PDF, 388 kB]

95/2020 13.3.2020 31.12.2020
Zlínský kraj - Usnesení vlády ČR, částka 30 ze dne 12. března 2020 č. 194, sb. zákonů č. 69/2020 - Nouzový stav na dobu od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

[PDF, 47 kB]

94/2020 13.3.2020 31.12.2020
MŠMT - informace k vyhlášení nouzového stavu - usnesení ze dne 12.03.2020, čj. MSMT-11703/2020-2

[PDF, 149 kB]

93/2020 13.3.2020 31.12.2020
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití, orná půda, k.ú. Holešov, p.č. 3302/2

[PDF, 219 kB]

92/2020 12.3.2020 9.4.2020
Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření - od 11.03.2020 uzavření základních, středních a vysokých škol - čj. MZDR 10676/2020

[PDF, 69 kB]

88/2020 10.3.2020 31.12.2020
Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření - hraniční kontroly - čj. MZDR 10653/2020

[PDF, 96 kB]

90/2020 10.3.2020 31.12.2020
Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření čj. MZDR 10666/2020 - zákaz akcí a jiných shromáždění s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob

[PDF, 74 kB]

89/2020 10.3.2020 31.12.2020
Ministerstvo zdravotnictví Praha - Mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 - z 07.03.2020 nařízení karantény čj. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN

[PDF, 136 kB]

86/2020 9.3.2020 31.12.2020
Ministerstvo zdravotnictví Praha - Mimořádné opatření - zákaz prodeje osobních ochranných prostředků dle nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) - čj. MZDR 5503/2020-12/PRO

[PDF, 111 kB]

87/2020 9.3.2020 31.12.2020
Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje pro všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje

[PDF, 37 kB]

83/2020 6.3.2020 7.4.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky

[PDF, 55 kB]

82/2020 6.3.2020 31.12.2020
VV - Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadný přepisný seznam č. 3/2020 o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za r. 2017

[PDF, 33 kB]

80/2020 4.3.2020 7.4.2020
VV - Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadný přepisný seznam č. 2/2020 o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za r. 2017

[PDF, 33 kB]

79/2020 4.3.2020 7.4.2020
VV - Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadný přepisný seznam č. 1/2020 o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za r. 2017

[PDF, 32 kB]

78/2020 4.3.2020 7.4.2020
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

[PDF, 101 kB]

69/2020 26.2.2020 31.12.2020
Dražební vyhláška - zahájení elektronické dražby dne 07.04.2020 proti povinnému: BRF trans s.r.o., Žopy - čj. 129 EX 4906/19-41

[PDF, 301 kB]

73/2020 26.2.2020 8.4.2020
Dražební vyhláška - zahájení elektronické dražby dne 07.04.2020 proti povinnému: BRF trans s.r.o., Žopy - čj. 129 EX 4906/19-39

[PDF, 299 kB]

71/2020 26.2.2020 8.4.2020
Dražební vyhláška - zahájení elektronické dražby dne 07.04.2020 proti povinnému: BRF trans s.r.o., Žopy - čj. 129 EX 4906/19-40

[PDF, 300 kB]

72/2020 26.2.2020 8.4.2020
Výzva k podání žádosti o poskytnutí úvěru z "Fondu rozvoje bydlení města Holešova"

[PDF, 292 kB]

66/2020 24.2.2020 6.4.2020
Usnesení o elektronické dražbě dne 22.04.2020 v 9:00 hod. proti povinné Michaela Kašpárková, Hulín

[PDF, 277 kB]

65/2020 24.2.2020 23.4.2020
Usnesení o elektronické dražbě dne 22.04.2020 v 9:00 hod. proti povinnému Tomáš Daněk, Hulín

[PDF, 241 kB]

56/2020 24.2.2020 23.4.2020
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 07.05.2020 v 11:00 hod. proti povinnému: Graclík Pavel

[PDF, 348 kB]

53/2020 18.2.2020 11.5.2020
Rozpočtova opatření města Holešova na rok 2020

[PDF, 51 kB]

49/2020 18.2.2020 31.12.2020
Usnesení o opakované dražbě proti povinnému: Petra Gottfriedová, Suchá Loz

[PDF, 186 kB]

41/2020 6.2.2020 16.4.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028
Nabídka pronájmu - prostor sloužící podnikání - Palackého č.p. 1400 TH22/2020 13.1.2020 31.1.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 385 kB]

16/2020 10.1.2020 1.12.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce v Holešově

[PDF, 385 kB]

14/2020 10.1.2020 1.12.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež

[PDF, 425 kB]

13/2020 10.1.2020 3.11.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích

[PDF, 383 kB]

12/2020 10.1.2020 20.4.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na činnost v oblasti sportovní, kulturní a společenské, tzv. Akce milion

[PDF, 386 kB]

17/2020 10.1.2020 20.4.2020
Rozpočet města Holešova na rok 2020

[PDF, 121 kB]

07/2020 6.1.2020 4.1.2021
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2020

[PDF, 149 kB]

4/2020 3.1.2020 16.12.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 181 kB]

3/2020 3.1.2020 4.1.2021
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2020

[PDF, 137 kB]

449/2019 6.11.2019 30.6.2020
Závěrečný účet města Holešova za rok 2018 schválený na jedn.Zastupitelstva města Holešova dne 24.06.2019

[PDF, 18 kB]

318/2019 2.7.2019 30.6.2020
Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova do r. 2021 zveřejněn na intern.stránkách www.holesov.cz/rozpocet-holesova

[PDF, 38 kB]

231/2019 2.5.2019 30.4.2020
VV - OOP Zpracování těžby dřeva - kůrovec

[PDF, 210 kB]

188/2019 8.4.2019 31.12.2022
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023

Verze pro tisk