logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úřední deska

Stav ke dni 24.2.2020.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitel Městského kulturního střediska Holešov

[PDF, 108 kB]

55/2020 21.2.2020 17.3.2020
Zveřejnění záměru provozování kanalizace pro veřejnou potřebu - Kanalizace Holešov - Žopy

[PDF, 220 kB]

54/2020 20.2.2020 9.3.2020
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 07.05.2020 v 11:00 hod. proti povinnému: Graclík Pavel

[PDF, 348 kB]

53/2020 18.2.2020 11.5.2020
Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků vše k.ú. Holešov : p.č. 3703/1, ostatní plocha, 896/7 zahrada, 896/9 zahrada a 1023/42 , ostatní plocha

[PDF, 98 kB]

52/2020 18.2.2020 18.3.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku, otatní plocha, k.ú. Holešov, p.č. 3701/26

[PDF, 96 kB]

51/2020 18.2.2020 18.3.2020
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, zastav.plocha a nádvoří, budova čp. 38 RD, k.ú. Holešov

[PDF, 101 kB]

50/2020 18.2.2020 20.3.2020
Rozpočtova opatření města Holešova na rok 2020

[PDF, 51 kB]

49/2020 18.2.2020 31.12.2020
Zveřejnění záměru směny části pozemků z vlatnictví města Holešova do vlastnictví společnosti EL-ENG, s.r.o.

[PDF, 89 kB]

48/2020 18.2.2020 10.3.2020
VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Holešově, ul. Rymická od 09.03. 2020 do 30.04.2020 z důvodu provedení stavebních prací

[PDF, 389 kB]

45/2020 11.2.2020 27.2.2020
Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací

[PDF, 38 kB]

46/2020 11.2.2020 27.2.2020
Přehled usnesení z 2. schůze Rady města Holešova ze dne 03.02.2020

[PDF, 185 kB]

44/2020 10.2.2020 26.2.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.02.2020 od 07:30 do 15:00 hod., Holešov, část obce Žopy

[PDF, 68 kB]

43/2020 10.2.2020 27.2.2020
Pozvánka na 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 17.02.2020 od 16:00 hod.

[PDF, 179 kB]

42/2020 7.2.2020 25.2.2020
VV - návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ludslavice v uplynulém období 2015 - 2019

[PDF, 387 kB]

40/2020 7.2.2020 10.3.2020
Usnesení o opakované dražbě proti povinnému: Petra Gottfriedová, Suchá Loz

[PDF, 186 kB]

41/2020 6.2.2020 16.4.2020
Návrhy rozpočtu městských příspěvkových organizací na r. 2020

[PDF, 440 kB]

37/2020 5.2.2020 3.3.2020
Návrhy střednědobého výhledu rozpočtu městských příspěvkových organizací na r. 2021 a 2020

[PDF, 355 kB]

38/2020 5.2.2020 3.3.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028
Dražební vyhláška - Oldřich Sitko

[PDF, 276 kB]

28/2020 20.1.2020 28.2.2020
Dražební vyhláška - Eva Kociánová

[PDF, 281 kB]

29/2020 20.1.2020 11.3.2020
Dražební vyhláška - Alois Zicha

[PDF, 292 kB]

30/2020 20.1.2020 4.3.2020
Dražební vyhláška - Vladan Býma, Jaromír Zmeškal

[PDF, 165 kB]

25/2020 15.1.2020 12.3.2020
Dražební vyhláška - Vladan Býma, Jaromír Zmeškal

[PDF, 165 kB]

24/2020 15.1.2020 12.3.2020
Nabídka pronájmu - prostor sloužící podnikání - Palackého č.p. 1400 TH22/2020 13.1.2020 31.1.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 385 kB]

16/2020 10.1.2020 1.12.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce v Holešově

[PDF, 385 kB]

14/2020 10.1.2020 1.12.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež

[PDF, 425 kB]

13/2020 10.1.2020 3.11.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích

[PDF, 383 kB]

12/2020 10.1.2020 20.4.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na činnost v oblasti sportovní, kulturní a společenské, tzv. Akce milion

[PDF, 386 kB]

17/2020 10.1.2020 20.4.2020
Rozpočet města Holešova na rok 2020

[PDF, 121 kB]

07/2020 6.1.2020 4.1.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 181 kB]

3/2020 3.1.2020 4.1.2021
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2020

[PDF, 149 kB]

4/2020 3.1.2020 16.12.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z rozpočtu města Holešova na sociální služby z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 181 kB]

1/2020 2.1.2020 2.4.2020
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2020

[PDF, 137 kB]

449/2019 6.11.2019 30.6.2020
Závěrečný účet města Holešova za rok 2018 schválený na jedn.Zastupitelstva města Holešova dne 24.06.2019

[PDF, 18 kB]

318/2019 2.7.2019 30.6.2020
Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova do r. 2021 zveřejněn na intern.stránkách www.holesov.cz/rozpocet-holesova

[PDF, 38 kB]

231/2019 2.5.2019 30.4.2020
VV - OOP Zpracování těžby dřeva - kůrovec

[PDF, 210 kB]

188/2019 8.4.2019 31.12.2022
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023

Verze pro tisk