logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úřední deska

Kategorie:

 

Odbor/Útvar:

 

Měsíc:

 

Vyhledat:

 

Název Ev. č. Od Do
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na prodej nemovitého majetku v k. ú. Holešov parc. č. 1601/2 a parc. č. 1603

[PDF, 206 kB]

220/2017 23.6.2017 18.7.2017
Zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor - chodba, knihovna a sklad v budově Osadního výboru, Žopy č. 63

[PDF, 121 kB]

219/2017 23.6.2017 11.7.2017
Řád veřejného pohřebiště města Holešova

[PDF, 407 kB]

218/2017 23.6.2017 11.7.2017
VV - Rozhodnutí - závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

[PDF, 393 kB]

217/2017 21.6.2017 7.7.2017
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informací podle § 16 - Výroba SentryGlas

[PDF, 75 kB]

216 21.6.2017 7.7.2017
Přehled usnesení z 16. schůže Rady města Holešova ze dne 12.06.2017

[PDF, 195 kB]

215/2017 21.6.2017 7.7.2017
Dražební vyhláška - Lenka Sedlářová

[PDF, 222 kB]

214/2017 19.6.2017 21.7.2017
Pozvánka na 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 26.06.2017 od 16:00 hod.

[PDF, 70 kB]

213/2017 16.6.2017 27.6.2017
VV - Změna stavby před jejím dokončením - ZTV k RD Žeranovice - dodatek B

[PDF, 383 kB]

212/2017 16.6.2017 4.7.2017
Sdělení vodoprávního úřadu - povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod v Žeranovicích

[PDF, 377 kB]

211/2017 16.6.2017 4.7.2017
VV - Oznámení o zahájení územního řízení - Holešov, ul. Třešňové sady, rekonstrukce stoky AŘ

[PDF, 358 kB]

210/2017 14.6.2017 30.6.2017
Sdělení vodoprávního úřadu - schválení havarijního plánu pro farmu Pacetluky

[PDF, 378 kB]

209/2017 14.6.2017 30.6.2017
VV - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov, ul. Bartošova, Novosady, Národních bojovníků a Smetanovy sady

[PDF, 462 kB]

208/2017 14.6.2017 30.6.2017
VV - Oznámení zahájení vodoprávního a nařízení ústního jednání - stavební povolení stavby Retenční nádrž N v k. ú. Lechotice

[PDF, 413 kB]

207/2017 12.6.2017 28.6.2017
Schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko

[PDF, 262 kB]

206/2017 12.6.2017 28.6.2017
Sdělení vodoprávního úřadu - povolení k nakládání s vodami pro stavbu Retenční nádrž N5 v k. ú. Lechotice

[PDF, 375 kB]

205/2017 12.6.2017 28.6.2017
VV - Oznámení zahájení územního řízení - Ludslavice, náves, obnova NN - III. etapa

[PDF, 367 kB]

204/2017 8.6.2017 26.6.2017
Závěrečný účet města Holešova za rok 2016

[PDF, 855 kB]

203/2017 8.6.2017 27.6.2017
VV - Oznámení zahájení územního řízení - Ludslavice, náves, obnova NN - II. etapa

[PDF, 384 kB]

202/2017 8.6.2017 26.6.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.06.2017 od 07:45 do 14:30, Holešov, ul. Partyzánská a Sportovní

[PDF, 62 kB]

200/2017 7.6.2017 29.6.2017
Zveřejnění záměru pronájmu městských pozemků k zahrádkářskému využití p. č. 1247 a p. č. 1249, k. ú. Žopy

[PDF, 123 kB]

199/2017 6.6.2017 26.6.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.06.2017 od 07:30 do 15:30 Holešov, Všetuly, Kráčiny a ul. 6. května

[PDF, 30 kB]

198/2017 5.6.2017 27.6.2017
Dražební vyhláška - Jiří Lajda

[PDF, 140 kB]

195/2017 31.5.2017 29.6.2017
Dražební vyhláška - Jiří Svačina

[PDF, 243 kB]

194/2017 31.5.2017 28.6.2017
VV - Oznámení konání veřejného projednání o návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Žeranovice a doručení návhu opatření obecné povahy Územního plánu Žeranovice

[PDF, 668 kB]

165/2017 15.5.2017 29.6.2017
Rozpočet města Holešova na rok 2017

[PDF, 21 kB]

162/2017 10.5.2017 2.1.2018
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v druhém pololetí roku 2017

[PDF, 324 kB]

153/2017 3.5.2017 22.12.2017
Rozpočet města Holešova na rok 2017

[PDF, 20 kB]

94/2017 23.3.2017 2.1.2018
Seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací

[PDF, 27 kB]

48/2017 20.2.2017 31.12.2023
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v prvním pololetí roku 2017

[PDF, 16 kB]

20/2017 18.1.2017 3.7.2017
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2017 dotace na nájem tělocvičen především pro děti a mládež

[PDF, 383 kB]

9/2017 3.1.2017 2.1.2018
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2017 tzv. mimořádné finanční dotace

[PDF, 75 kB]

8/2017 3.1.2017 30.11.2017
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 219 kB]

261/2014 23.7.2014 23.7.2024
VV - OOP - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami

[PDF, 565 kB]

256/2015 5.8.2015 5.8.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 83 kB]

369/2015 2.11.2015 5.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 82 kB]

368/2015 2.11.2015 5.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Rottal klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

392/2015 18.11.2015 19.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Rottal klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

391/2015 18.11.2015 19.11.2018
Seznam majetku podle ust. § 64 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí

[PDF, 310 kB]

429/2015 14.12.2015 15.12.2025
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

[PDF, 84 kB]

449/2015 28.12.2015 29.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci státní finanční podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov

[PDF, 272 kB]

61/2016 10.2.2016 11.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci státní finanční podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov

[PDF, 272 kB]

60/2016 10.2.2016 11.2.2019
Seznam majetku podle ust. § 64 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí

[PDF, 319 kB]

83/2016 3.3.2016 4.3.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 81 kB]

190/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 80 kB]

189/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 80 kB]

188/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 80 kB]

187/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

186/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

185/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 80 kB]

184/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 90 kB]

183/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

182/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

181/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 84 kB]

180/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Musica Holešov

[PDF, 81 kB]

215/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Holešov

[PDF, 79 kB]

214/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 79 kB]

213/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 79 kB]

212/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 81 kB]

211/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 79 kB]

210/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 81 kB]

209/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 79 kB]

208/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 81 kB]

207/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 79 kB]

206/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 81 kB]

205/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 79 kB]

204/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 82 kB]

203/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 79 kB]

202/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem - českým skautem, střediskem Holešov

[PDF, 80 kB]

201/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

200/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 79 kB]

199/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 81 kB]

198/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 79 kB]

197/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 78 kB]

196/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

265/2016 24.6.2016 25.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 87 kB]

273/2016 28.6.2016 28.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 86 kB]

333/2016 19.8.2016 20.8.2019
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 366 kB]

347/2016 8.9.2016 9.9.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 89 kB]

427/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 87 kB]

426/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem

[PDF, 90 kB]

425/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 88 kB]

424/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 89 kB]

423/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 86 kB]

422/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov, z.s.

[PDF, 88 kB]

421/2016 14.11.2016 15.11.2019