Úřední deska

Stav ke dni 20.1.2021.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 18.02.2021 od 7:30 - 15:00 v Holešově ul. Bezručova, Luhy

[PDF, 141 kB]

21/2021 19.1.2021 19.2.2021
Přehled Usnesení z 1. schůze Rady města Holešova, která se konala 11.01.2021

[PDF, 114 kB]

19/2021 18.1.2021 3.2.2021
Přehled Usnesení z 29. schůze Rady města Holešova, která se konala 29.12.2020

[PDF, 87 kB]

20/2021 18.1.2021 3.2.2021
Přehled usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Holešova ze dne 15.12.2020

[PDF, 233 kB]

18/2021 13.1.2021 29.1.2021
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Holešov do 22.01.2021

[PDF, 80 kB]

17/2021 13.1.2021 23.1.2021
Dražební vyhláška 10.02.2021 - Antonín Palka

[PDF, 579 kB]

16/2021 13.1.2021 11.2.2021
Dražební vyhláška 10.03.2021 - Michal Galatík

[PDF, 289 kB]

15/2021 13.1.2021 11.3.2021
Dražební vyhláška 05.03.2021 - Josef Šebo

[PDF, 493 kB]

14/2021 13.1.2021 8.3.2021
Termíny konání schůzí Rady města Holešova v roce 2021

[PDF, 24 kB]

13/2021 11.1.2021 21.12.2021
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2021

[PDF, 402 kB]

12/2021 11.1.2021 21.12.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 29.12.2020 - Změna č. 1 - prodloužení nouzového stavu do 22.01.2021

[PDF, 39 kB]

11/2021 8.1.2021 25.1.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 520 kB]

10/2021 8.1.2021 10.1.2022
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z rozpočtu města Holešova na sociální služby z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 433 kB]

9/2021 8.1.2021 9.4.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež

[PDF, 134 kB]

5/2021 7.1.2021 1.11.2021
Ministerstvo ŽP - Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027

[PDF, 170 kB]

3/2021 7.1.2021 25.1.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích

[PDF, 111 kB]

4/2021 7.1.2021 20.4.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce v Holešově

[PDF, 117 kB]

6/2021 7.1.2021 30.11.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 120 kB]

7/2021 7.1.2021 30.11.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na činnost v oblasti sportovní, kulturní a společenské, tzv. Akce milion

[PDF, 124 kB]

8/2021 7.1.2021 20.4.2021
Usnesení o zrušení elektronické dražby na den 25.02.2021 - Petr Bureš

[PDF, 192 kB]

2/2021 4.1.2021 26.2.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje - Usnesení vlády ČR č. 1378 ze dne 23.12.2020, o přijetí krizových opatření, bodu I./1

[PDF, 140 kB]

445/2020 30.12.2020 1.2.2021
Informace k podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021

[PDF, 68 kB]

444/2020 28.12.2020 29.1.2021
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 25.02.2021, Petr Bureš

[PDF, 421 kB]

441/2021 22.12.2020 26.2.2021
Dodržování pravidel 3R - Ruce, Roušky, Rozestupy - eliminování šíření nákazy covid 19 ve Zlínském kraji

[PDF, 109 kB]

436/2020 18.12.2020 30.1.2021
Dražební vyhláška na 27.01.2021 - JUDr. Pavel Sláma

[PDF, 197 kB]

433/2020 10.12.2020 28.1.2021
Dražební vyhláška - Miroslav Bačík

[PDF, 45 kB]

418/2020 24.11.2020 16.2.2021
Zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu do r. 2022

[PDF, 176 kB]

186/2020 15.5.2020 30.4.2021
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028
Nabídka pronájmu - prostor sloužící podnikání - Palackého č.p. 1400 TH22/2020 13.1.2020 31.1.2020
Další šmejdi u dveří TH21/2019 6.11.2019
VV - OOP Zpracování těžby dřeva - kůrovec

[PDF, 210 kB]

188/2019 8.4.2019 31.12.2022
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023

Verze pro tisk