Úřední deska

Stav ke dni 4.12.2021.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
VV - Zahájení společného územního a stavebního řízení - ZTV - Holešov Nadsadová II. etapa

[PDF, 193 kB]

375/2021 3.12.2021 21.12.2021
Návrh rozpočtu města Holešova na rok 2022

[PDF, 86 kB]

374/2021 1.12.2021 20.12.2021
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku v k. ú. Holešov, p. č. 2728/1

[PDF, 112 kB]

373/2021 30.11.2021 16.12.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/43828 Míškovice

[PDF, 214 kB]

372/2021 29.11.2021 15.12.2021
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 4/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

[PDF, 71 kB]

371/2021 29.11.2021 15.12.2021
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 3/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Holešova

[PDF, 79 kB]

370/2021 29.11.2021 15.12.2021
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2021 - Stanovení školských obvodů

[PDF, 53 kB]

369/2021 29.11.2021 15.12.2021
Přehled Usnesení z 26. schůze Rady města Holešova, která se konala 22.11.2021

[PDF, 124 kB]

368/2021 29.11.2021 15.12.2021
Usnesení Vlády ČR ze dne 25.11.2021 č. 1065 - Nouzový stav na dobu 30 dnů

[PDF, 206 kB]

366/2021 26.11.2021 27.12.2021
Usnesení Vlády ČR ze dne 25.11.2021 č. 1066 - o přijetí krizového opatření do 25.12.2021, omezení maloobchodu a služeb

[PDF, 482 kB]

367/2021 26.11.2021 27.12.2021
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení bez ústního jednání HOL-34893/2021/ŽP/Ve

[PDF, 223 kB]

365/2021 25.11.2021 14.12.2021
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání ZTV Holešov Nadsadová II.etapa SO 07 Plynovod, SO 09 Veřejné osvětlení

[PDF, 234 kB]

364/2021 24.11.2021 13.12.2021
Zveřejnění záměru pachtu částí pozemku v k. ú. Količín, Tučapy, Žopy, Dobrotice

[PDF, 93 kB]

363/2021 24.11.2021 13.12.2021
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

[PDF, 226 kB]

362/2021 23.11.2021 9.12.2021
Přehled Usnesení z 5. zasedání Zastupitestva města Holešova, které se konalo 08.11.2021

[PDF, 167 kB]

361/2021 23.11.2021 9.12.2021
Přehled Usnesení z 25. schůze Rady města Holešova, která se konala 08.11.2021

[PDF, 169 kB]

360/2021 23.11.2021 9.12.2021
Usnesení o opakované dražbě proti povinnému Zdeněk Krutil

[PDF, 616 kB]

359/21 22.11.2021 3.2.2022
KÚ ZL kraje - odbor DS - VV - Rozhodnutí změna územního rozhodnutí MěÚ Holešov č.j. SŘ/9909/2004 Sa ze dne 15.11.2004 - Stavba R 49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 1,003 kB]

357/2021 22.11.2021 8.12.2021
Upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka

[PDF, 358 kB]

356/2021 19.11.2021 31.12.2021
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 4040, ovocný sad, k. ú. Dobrotice

[PDF, 275 kB]

353/2021 18.11.2021 6.12.2021
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 786/1, zahrada, k.ú. Všetuly

[PDF, 96 kB]

354/2021 18.11.2021 7.12.2021
VV - uložení písemnosti č.j. HOL-34058/2021/DS/ZK

[PDF, 169 kB]

355/2021 18.11.2021 6.12.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 08.12.2021, I. R. S. PRO VÁS s.r.o.

[PDF, 144 kB]

349/2021 10.11.2021 9.12.2021
Kotlíkové dotace 2022

[PDF, 721 kB]

320/2021 11.10.2021 31.12.2022
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

[PDF, 446 kB]

281/2021 6.9.2021 6.9.2022
Ceník zpoplatněných parkovacích míst ve městě Holešově s účinností od 01.09.2021

[PDF, 208 kB]

255/2021 11.8.2021 31.12.2021
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst.3 vyhlášky č. 259/20212 Sb., o podrobnostech spisové služby

[PDF, 177 kB]

212/2021 30.6.2021 30.6.2025
Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova na r. 2022 a 2023 v tis. Kč

[PDF, 85 kB]

132/2021 28.4.2021 28.4.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb, katastrální zákon

[PDF, 184 kB]

63/2021 22.2.2021 23.4.2023
Rozpočtová opatření města Holešova na rok 2021

[PDF, 51 kB]

58/2021 17.2.2021 31.12.2021
VV - OOP - zrušení zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami s účinností od 22.01.2021

[PDF, 210 kB]

25/2021 22.1.2021 31.12.2021
Rozpočet města Holešova na rok 2021 schválený na jednání Zastupitelstva města dne 15.12.2020

[PDF, 83 kB]

26/2021 22.1.2021 31.12.2021
Termíny konání schůzí Rady města Holešova v roce 2021

[PDF, 24 kB]

13/2021 11.1.2021 21.12.2021
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2021

[PDF, 402 kB]

12/2021 11.1.2021 21.12.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 520 kB]

10/2021 8.1.2021 10.1.2022
NÁJEMNÉ NEBYTOVÝCH PROSTOR - COVID 19 TH27/2020 1.4.2020 30.4.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028
Nabídka pronájmu - prostor sloužící podnikání - Palackého č.p. 1400 TH22/2020 13.1.2020 31.1.2020
Další šmejdi u dveří TH21/2019 6.11.2019
VV - OOP Zpracování těžby dřeva - kůrovec

[PDF, 210 kB]

188/2019 8.4.2019 31.12.2022
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023

Verze pro tisk