logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úřední deska

Stav kde dni 24.1.2019.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Nařízení státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy brucelózy zajíců ve Zlínském kraji

[PDF, 477 kB]

69/2019 23.1.2019 8.2.2019
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu konání sportovní akce - Rohálovská desítka

[PDF, 503 kB]

68/2019 23.1.2019 8.2.2019
Vyhlášení vyběrového řízení na obsazení funkce ředitel Městského kulturního střediska Holešov

[PDF, 32 kB]

67/2019 23.1.2019 15.2.2019
Sdělení vodoprávního úřadu - vodoprávní řízení ve věci povolení nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod dovod povrchových z ČOV Pacetluky

[PDF, 376 kB]

66/2019 22.1.2019 7.2.2019
Dražební vyhláška - Eugenia Ramachová

[PDF, 129 kB]

65/2019 22.1.2019 22.2.2019
Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku k zahrádkářskému využití, p.č. 1386/1, k. ú. Holešov

[PDF, 123 kB]

64/2019 22.1.2019 7.2.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Količín - zápis z úvodního jednání

[PDF, 218 kB]

63/2019 21.1.2019 6.2.2019
Zveřejnění záměru pachtu pozemku z majetku města Holešova k zemědělskému využií, p.č. 3604 v k.ú. Holešov, p.č. 168, 267/4, 375/2, 380/5, 450/7, 450/8, 450/13, 470/10, 470/15, 522/5, 522/7, 648, 522/6, 379/1 v k.ú. Tučapy,

[PDF, 128 kB]

62/2019 18.1.2019 5.2.2019
VV - Seznámení s odvoláním - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, změna územního rozhodnutí č. 1 a č. 2

[PDF, 361 kB]

61/2019 16.1.2019 1.2.2019
Přehled usnesení z 1. schůze Rady města Holešova ze dne 07.01.2019

[PDF, 130 kB]

60/2019 16.1.2019 1.2.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent - investiční technik

[PDF, 49 kB]

59/2019 16.1.2019 4.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi městem Holešov a obcí Roštění

[PDF, 216 kB]

58/2019 16.1.2019 1.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi městem Holešov a obcí Němčice

[PDF, 207 kB]

57/2019 16.1.2019 1.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi městem Holešov a obcí Míškovice

[PDF, 206 kB]

56/2019 16.1.2019 1.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi městem Holešov a obcí Martinice

[PDF, 207 kB]

55/2019 16.1.2019 1.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi městem Holešov a obcí Jankovice

[PDF, 215 kB]

54/2019 16.1.2019 1.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi městem Holešov a obcí Horní Lapač

[PDF, 207 kB]

53/2019 16.1.2019 1.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi městem Holešov a obcí Přílepy

[PDF, 206 kB]

52/2019 16.1.2019 1.2.2019
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi městem Holešov a obcí Roštění

[PDF, 128 kB]

51/2019 16.1.2019 1.2.2019
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi městem Holešov a obcí Němčice

[PDF, 128 kB]

50/2019 16.1.2019 1.2.2019
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi městem Holešov a obcí Martinice

[PDF, 127 kB]

49/2019 16.1.2019 1.2.2019
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi městem Holešov a obcí Přílepy

[PDF, 127 kB]

48/2019 16.1.2019 1.2.2019
Sdělení vodoprávního úřadu - vodoprávní řízení ve věci povolení nakládání s vodami v obci Jankovice

[PDF, 375 kB]

47/2019 15.1.2019 31.1.2019
Sdělení vodoprávního úřadu - vodoprávní řízení ve věci povolení nakládání s vodami pro stavbu Retenčně vsakovací zařízení

[PDF, 376 kB]

46/2019 15.1.2019 31.1.2019
VV - Oznámení zahájení územního řízení - Přílepy - lokalita 9 RD, Větřice, Obec

[PDF, 360 kB]

45/2019 14.1.2019 30.1.2019
Dražební vyhláška - Marie Děckuláčková

[PDF, 377 kB]

44/2019 14.1.2019 13.2.2019
Dražební vyhláška - Jaromír Janalík

[PDF, 183 kB]

43/2019 14.1.2019 14.2.2019
Schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko pro rok 2019

[PDF, 188 kB]

42/2019 14.1.2019 30.1.2019
Rozpočet města Holešova na rok 2019

[PDF, 121 kB]

41/2019 10.1.2019 2.1.2020
VV - Usnesení č. 1 - Přerušení řízení o odvolání - Dálnice D49

[PDF, 261 kB]

40/2019 10.1.2019 28.1.2019
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2019 dotace na nájem tělocvičen především pro děti a mládež

[PDF, 384 kB]

39/2019 10.1.2019 2.1.2020
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2019 tzv. mimořádné finanční dotace

[PDF, 385 kB]

38/2019 10.1.2019 3.12.2019
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2019 tzv. Akce milion

[PDF, 385 kB]

37/2019 10.1.2019 17.4.2019
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2019 dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích

[PDF, 383 kB]

36/2019 10.1.2019 17.4.2019
Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy ZM č. 1/2016- Územní plán Holešov

[PDF, 111 kB]

35/2019 10.1.2019 12.2.2019
VV - Oznámení zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání - Za Drahou - vodovodní přivaděč

[PDF, 409 kB]

34/2019 9.1.2019 25.1.2019
VV - Oznámení o uložení písemnosti - Regina Petrášová

[PDF, 340 kB]

33/2019 9.1.2019 25.1.2019
Přehled usnesení z 6. schůze Zastupitelstva města Holešova ze dne 17.12.2018

[PDF, 191 kB]

32/2019 9.1.2019 25.1.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 23.01.2019 od 08:15 do 15:30, Holešov, nám. Dr. E. Beneše, nám. Svobody, ul. Příční, U Potoka

[PDF, 54 kB]

31/2019 7.1.2019 24.1.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 23.01.2019 od 07:30 do 15:00, Holešov, ul. Dlažánky, Nerudova

[PDF, 54 kB]

30/2019 7.1.2019 24.1.2019
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

[PDF, 221 kB]

29/2019 7.1.2019 7.2.2019
Dražební vyhláška - Luděk Dorotík

[PDF, 258 kB]

25/2019 4.1.2019 6.2.2019
Dražební vyhláška - Pavel Langer

[PDF, 226 kB]

24/2019 4.1.2019 8.2.2019
Dražební vyhláška - Pavel Graclík

[PDF, 258 kB]

23/2019 4.1.2019 6.2.2019
Dražební vyhláška - Alena Audová

[PDF, 149 kB]

22/2019 3.1.2019 31.1.2019
Termíny konání Rady města Holešova a Zastupitelstva města Holešova v prvním pololení 2019

[PDF, 19 kB]

21/2019 3.1.2019 2.7.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 30.01.2018 od 07:30 do 15:30, Holešov, obec Bořenovice a Tučapy

[PDF, 54 kB]

519/2018 12.12.2018 31.1.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 25.01.2018 od 07:30 do 15:30, Holešov, obec Bořenovice a Tučapy

[PDF, 54 kB]

518/2018 12.12.2018 28.1.2019
Dražební vyhláška - Luboš Meszáros

[PDF, 169 kB]

509/2018 10.12.2018 24.1.2019
Cena za dodávku pitné vody a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019

[PDF, 86 kB]

472/2018 12.11.2018 31.1.2019
Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

[PDF, 879 kB]

447/2018 31.10.2018 1.11.2028
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 27 kB]

377/2018 18.9.2018 31.12.2023
Závěrečný účet města Holešova za rok 2017

[PDF, 85 kB]

229/2018 21.6.2018 2.7.2019
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

[PDF, 48 kB]

94/2018 20.3.2018 1.10.2019
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci státní finanční podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov

[PDF, 272 kB]

61/2016 10.2.2016 11.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci státní finanční podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov

[PDF, 272 kB]

60/2016 10.2.2016 11.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 81 kB]

190/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 80 kB]

189/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 80 kB]

188/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 80 kB]

187/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

186/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

185/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 80 kB]

184/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 90 kB]

183/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

182/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

181/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 84 kB]

180/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Musica Holešov

[PDF, 81 kB]

215/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Holešov

[PDF, 79 kB]

214/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 79 kB]

213/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 79 kB]

212/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 81 kB]

211/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 79 kB]

210/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 81 kB]

209/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 79 kB]

208/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 81 kB]

207/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 79 kB]

206/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 81 kB]

205/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 79 kB]

204/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 82 kB]

203/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 79 kB]

202/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem - českým skautem, střediskem Holešov

[PDF, 80 kB]

201/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

200/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 79 kB]

199/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 81 kB]

198/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 79 kB]

197/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 78 kB]

196/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

265/2016 24.6.2016 25.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 87 kB]

273/2016 28.6.2016 28.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 86 kB]

333/2016 19.8.2016 20.8.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 89 kB]

427/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 87 kB]

426/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem

[PDF, 90 kB]

425/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 88 kB]

424/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 89 kB]

423/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 86 kB]

422/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov, z.s.

[PDF, 88 kB]

421/2016 14.11.2016 15.11.2019

Verze pro tisk