Úřední deska

Stav ke dni 16.4.2021.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Stavební úpravy chodníku ul. Palackého Holešov v termínu od 19.04. do 21.05.2021

[PDF, 504 kB]

115/2021 14.4.2021 30.4.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 05.05.2021 od 7:30 do 12:00 hod. Dobrotice

[PDF, 52 kB]

114/2021 14.4.2021 6.5.2021
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 485 kB]

113/2021 13.4.2021 29.4.2021
VV - Rozhodnutí č. 38 Dálnice R49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 1.35 MB]

112/2021 13.4.2021 29.4.2021
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahradkářskému využití p.č.2728/1, k.ú. Holešov

[PDF, 196 kB]

111/2021 9.4.2021 26.4.2021
Informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021

[PDF, 207 kB]

110/2021 9.4.2021 12.5.2021
Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova do r. 2023

[PDF, 567 kB]

109/2021 8.4.2021 27.4.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - rekonstrukce chodníku Martinice

[PDF, 500 kB]

108/2021 8.4.2021 26.4.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -Vybudování nového sjezdu a protlak pod místní komunikací, Tovární ul., Holešov od 07.04. do 13.06.2021

[PDF, 214 kB]

107/2021 6.4.2021 22.4.2021
VV - doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje ZL kraje a oznámení konání veřejného jednání dne 11.05.2021

[PDF, 136 kB]

106/2021 1.4.2021 19.5.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -Rekonstrukce chodníku na ul. Samostatnost, Holešov od 12.04. do 31.05.2021

[PDF, 213 kB]

105/2021 1.4.2021 19.4.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na ul. Grohova v Holešově od 06.04. do 30.04.2021

[PDF, 226 kB]

103/2021 31.3.2021 16.4.2021
VV - Rozhodnutí o společném povolení pro stavbu Rymice - prodloužení kanalizace, vodovodu, vodovodní přípojky

[PDF, 363 kB]

104/2021 31.3.2021 16.4.2021
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití, p.č. 772/26, ostatní plocha, k.ú. Holešov

[PDF, 69 kB]

100/2021 29.3.2021 19.4.2021
Usnesení Vlády ČR ze dne 26.03.2021 č. 314 - prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

[PDF, 41 kB]

99/2021 29.3.2021 3.5.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 22.03.2021 Změna č. 8, čj. NS/4 - COVID-19/1.9

[PDF, 215 kB]

97/2021 25.3.2021 4.5.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 18.03.2021 Změna č. 7, čj. NS/4 - COVID-19/1.8

[PDF, 58 kB]

97/2021 19.3.2021 30.4.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 21.04.2021, Miloslav Semela

[PDF, 85 kB]

92/2021 17.3.2021 22.4.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 11.03.2021 Změna č. 5, čj. NS/4 - COVID-19/1.6

[PDF, 139 kB]

86/2021 11.3.2021 4.5.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 09.03.2021 Změna č. 4, čj. NS/4 - COVID-19/1.5

[PDF, 190 kB]

85/2021 11.3.2021 4.5.2021
VV - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lechotice dne 14.04.2021

[PDF, 418 kB]

83/2021 10.3.2021 22.4.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 07.03.2021 Změna č. 3, čj. NS/4 - COVID-19/1.4

[PDF, 53 kB]

79/2021 8.3.2021 4.5.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 01.03.2021 Změna č. 2, čj. NS/4 - COVID-19/1.3

[PDF, 186 kB]

78/2021 8.3.2021 4.5.2021
Opatření hejtmana Zlínského kraje ze dne 01.03.2021 Změna č. 1 čj. NS/4 - COVID-19/1.1.

[PDF, 186 kB]

74/2021 3.3.2021 4.5.2021
Usnesení Vlády ČR - vyhlášení nouzového stavu na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27.02.2021

[PDF, 234 kB]

68/2021 1.3.2021 3.5.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb, katastrální zákon

[PDF, 184 kB]

63/2021 22.2.2021 23.4.2023
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 09.02.2021 - O konání sčítání lidu, domů a bytu v roce 2021 v České republice

[PDF, 207 kB]

61/2021 19.2.2021 12.5.2021
Rozpočtová opatření města Holešova na rok 2021

[PDF, 51 kB]

58/2021 17.2.2021 31.12.2021
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 03.05.2021, Miroslav Bačík

[PDF, 86 kB]

51/2021 12.2.2021 4.5.2021
Oznámení podle § 25 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) návrh Národního plánu povodí Dunaje, Váhu a Dyje

[PDF, 120 kB]

50/2021 12.2.2021 18.6.2021
Rozpočet města Holešova na rok 2021 schválený na jednání Zastupitelstva města dne 15.12.2020

[PDF, 83 kB]

26/2021 22.1.2021 31.12.2021
VV - OOP - zrušení zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami s účinností od 22.01.2021

[PDF, 210 kB]

25/2021 22.1.2021 31.12.2021
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 28. 12. 2020 - vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - pátek 8.10.2021 a sobota 9. 10. 2021

[PDF, 117 kB]

24/2021 20.1.2021 11.10.2021
Termíny konání schůzí Rady města Holešova v roce 2021

[PDF, 24 kB]

13/2021 11.1.2021 21.12.2021
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2021

[PDF, 402 kB]

12/2021 11.1.2021 21.12.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 520 kB]

10/2021 8.1.2021 10.1.2022
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež

[PDF, 134 kB]

5/2021 7.1.2021 1.11.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích

[PDF, 111 kB]

4/2021 7.1.2021 20.4.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 120 kB]

7/2021 7.1.2021 30.11.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce v Holešově

[PDF, 117 kB]

6/2021 7.1.2021 30.11.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na činnost v oblasti sportovní, kulturní a společenské, tzv. Akce milion

[PDF, 124 kB]

8/2021 7.1.2021 20.4.2021
Zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu do r. 2022

[PDF, 176 kB]

186/2020 15.5.2020 30.4.2021
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028
Nabídka pronájmu - prostor sloužící podnikání - Palackého č.p. 1400 TH22/2020 13.1.2020 31.1.2020
Další šmejdi u dveří TH21/2019 6.11.2019
VV - OOP Zpracování těžby dřeva - kůrovec

[PDF, 210 kB]

188/2019 8.4.2019 31.12.2022
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023

Verze pro tisk