Úřední deska

Stav ke dni 5.2.2023.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 2/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích ve znění obecně závazné vyhl. 2/2022

[PDF, 53 kB]

57/2023 3.2.2023 20.2.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV, Požární řád města Holešova

[PDF, 47 kB]

56/2023 3.2.2023 20.2.2023
VV - OOP na komunikacích v Holešově dne 18.02.2023 - 7:00 - 13:00 hod. akce "Masopust"

[PDF, 189 kB]

55/2023 3.2.2023 20.2.2023
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 485 kB]

54/2023 2.2.2023 20.2.2023
Krajský soud Brno - č.j. 31 A 10/2023 žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19.9.2022, č.j. KUZL/78323/2022

[PDF, 165 kB]

53/2023 1.2.2023 17.2.2023
VV - OOP - stanovení místní úravy provozu v lokalitě v lokalitě "Nad Sadovou" v Holešově

[PDF, 215 kB]

49/2023 31.1.2023 16.2.2023
Zveřejnění záměr pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p.č. 772/6, ostatní plocha, k.ú. Holešov

[PDF, 102 kB]

48/2023 31.1.2023 17.2.2023
VV - Oznámení o zahájení územního řízení bez ústního jednání: Jankovice u Holešova, obnova NN - č.j. HOL - 3603/2023/SÚ/AH

[PDF, 592 kB]

52/2023 31.1.2023 17.2.2023
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 31.03.2023, Jan Eberle, Petrovice, čj. 142DC 00083/22-007

[PDF, 272 kB]

51/2023 31.1.2023 3.4.2023
Český statistický úřad - Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech proběhne od 4.2.2023 do 4.6.2023

[PDF, 315 kB]

50/2023 31.1.2023 5.6.2023
Odstávka el.energie 27.02.2023,7:30-15:00, Dělnická,Horní,Novosady,Vítězství,Přerovská,Nábřeží

[PDF, 97 kB]

47/2023 31.1.2023 28.2.2023
EG.D Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN od 25.1.2023 do 31.03.2023, k.ú. Holešov

[PDF, 48 kB]

46/2023 30.1.2023 1.4.2023
EG.D Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN od 23.1.2023 do 28.02.2023, k.ú. Všetuly

[PDF, 50 kB]

45/2023 30.1.2023 1.3.2023
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/438, III/43825, II/432, II/490, III/49013, III/49016, Dálnice D49, stavba Hulín-Fryšták od 01.02.2023 do 15.04.2023

[PDF, 221 kB]

43/2023 27.1.2023 13.2.2023
Oznámení o uložení zásilky č.j. HOL-3211/2023/ŽP/LKA: Adamová Marie

[PDF, 196 kB]

44/2023 26.1.2023 13.2.2023
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 195 kB]

42/2023 26.1.2023 13.2.2023
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 28.02.2023, Andrea Čecháková, Olomouc, čj. 183 EX 31/22-115

[PDF, 495 kB]

41/2023 25.1.2023 1.3.2023
Odstávka el.energie 14.02.2023 od 07:30-14:30 hod., Žopy

[PDF, 97 kB]

40/2023 25.1.2023 15.2.2023
VV - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/438, III/43824 - místní komunikace obce Třebětice (Alexovice), Dálnice D49, stavba Hulín-Fryšták od 01.02.2023 do 31.12.2024

[DOC, 78 kB]

39/2023 23.1.2023 8.2.2023
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 194 kB]

38/2023 23.1.2023 8.2.2023
Přehled Usnesení z 1. schůze Rady města Holešova, která se konala 16.01.2023

[PDF, 143 kB]

37/2023 20.1.2023 6.2.2023
KU ZL kraj - Rozhodnutí-závěr ZŘ záměru„Prodejní sklad fy.EUROSTŘECHY HOLDING s. r. o. Holešov-Všetuly"

[PDF, 618 kB]

36/2023 20.1.2023 6.2.2023
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Martinice - Horní Lapač dne 19.02.2023 - Stará hospoda Martinice v 10:00 hod.

[PDF, 188 kB]

35/2023 19.1.2023 20.2.2023
VV - uložení písemnosti č.j. HOL-2362/2023/DS/ZPT/13/DR: Denisa Nevřalová, nar. 1991

[PDF, 166 kB]

34/2023 19.1.2023 6.2.2023
VV - uložení písemnosti č.j. HOL-2361/2023/DS/ZPT/13/DR: Veronika Nevřalová, nar. 1993

[PDF, 166 kB]

33/2023 19.1.2023 6.2.2023
VV - uložení písemnosti č.j. HOL-2359/2023/DS/ZPT/13/DR: Stanislava Lacher Nevřalová, nar. 1973

[PDF, 166 kB]

32/2023 19.1.2023 6.2.2023
VV - uložení písemnosti č.j. HOL-2358/2023/DS/ZPT/13/DR: Josef Nevřala, nar. 1972

[PDF, 166 kB]

31/2023 19.1.2023 6.2.2023
ZL kraj ŽP, čj. KUZL 7144/2023 VV - Usnesení č. 8

[PDF, 486 kB]

30/2023 19.1.2023 6.2.2023
ZL kraj čj. KUZL 7142/2023 VV - Vyrozumění o pokračování v odvolacím řízení - seznámení s podklady pro rozhodnutí, odbor ŽP

[PDF, 507 kB]

29/2023 19.1.2023 6.2.2023
Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů městských příspěvkových organizací na roky 2024 a 2025

[PDF, 421 kB]

28/2023 18.1.2023 10.2.2023
Nárhy rozpočtů městských příspěvkových organizací na rok 2023

[PDF, 537 kB]

27/2023 18.1.2023 10.2.2023
Zveřejnění - záměr pronájmu místnosti v budově č.p. 1582 na ul. Školní v Holešově k provozování pravidelné zájmové činnosti sdružením Moravské děti, z.s.

[PDF, 92 kB]

26/2023 18.1.2023 7.2.2023
Zveřejnění - záměr pronájmu dřevěného objektu na p. č. 1147/9 v k.ú. Holešov

[PDF, 93 kB]

25/2023 18.1.2023 7.2.2023
VV - Doručení upraveného návrhu Změny č. 1 Územního plánu Holešov a opakování veřejného projednání dne 22.02.2023 v 16:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov (2.patro)

[PDF, 229 kB]

24/2023 17.1.2023 3.3.2023
VV - doručení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Třebětice v uplynulém období 2017-2022

[PDF, 212 kB]

16/2023 9.1.2023 10.2.2023
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2023 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce

[PDF, 108 kB]

15/2023 5.1.2023 30.11.2023
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2023 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace na nájem prostor a nákl. souvisejících s užíváním prostor v majetku města

[PDF, 180 kB]

14/2023 5.1.2023 1.11.2023
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2023 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích

[PDF, 196 kB]

13/2023 5.1.2023 20.4.2023
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2023 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na činnost v oblasti sportovní, kulturní a společenské, Akce milion

[PDF, 200 kB]

12/2023 5.1.2023 20.4.2023
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2023 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 179 kB]

11/2023 5.1.2023 30.11.2023
Program pro poskytnutí finanční dotace - sociální služby

[PDF, 226 kB]

10/2023 5.1.2023 30.4.2023
Program pro poskytnutí finanční dotace - sociální oblast

[PDF, 226 kB]

9/2023 5.1.2023 2.1.2024
KÚ ZL kraj, pracoviště Holešov - Oznámení o obnově katastrálního operátu, k.ú.Žopy, čj. OO-1/2023-740-1 z 03.01.2023

[PDF, 127 kB]

4/2023 4.1.2023 31.3.2023
Rozpočet města Holešova na rok 2023 schválený na jednání Zastupitelstva města Holešova dne 19.12.2022

[PDF, 84 kB]

2/2023 4.1.2023 2.1.2024
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2023

[PDF, 107 kB]

1/2023 3.1.2023 30.6.2023
Dražební vyhláška 17.03.2023 - Milan Pařil - BpH - 142 DC 00051/22-012

[PDF, 476 kB]

469/2022 12.12.2022 20.3.2023
VAK - zvýšení ceny vodného a stočného platná pro rok 2023

[PDF, 86 kB]

453/2022 28.11.2022 31.12.2023
SPÚ 426864/2022/525103/No, Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Tučapy u Holešova z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků zák.č.503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[PDF, 67 kB]

445/2022 22.11.2022 22.5.2023
Termíny konání schůzí Rady města Holešova do konce roku 2022 a v I. pololetí 2023

[PDF, 159 kB]

440/2022 21.11.2022 11.7.2023
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí - okres Kroměříž, čj. 7670/2022- BKMM

[PDF, 448 kB]

343/2022 29.8.2022 29.12.2023
Závěrečný účet města Holešova za rok 2021 schválený na jednání Zastupitelstva města Holešova dne 20.06.2022

[PDF, 91 kB]

231/2022 8.7.2022 30.6.2023
Katastrální úřad pro Zlínský kraj - VV - výzva k přihlášení osob - čj. RO 1/2020-740-63

[PDF, 228 kB]

205/2022 16.6.2022 16.6.2023
Střednědový výhled rozpočtu Města Holešova do r. 2024

[PDF, 131 kB]

145/2022 29.4.2022 30.4.2023
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

[PDF, 193 kB]

53/2022 16.2.2022 28.2.2025
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2022 z rozpočtu města Holešova na sociální služby z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 181 kB]

15/2022 12.1.2022 28.4.2023
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst.3 vyhlášky č. 259/20212 Sb., o podrobnostech spisové služby

[PDF, 177 kB]

212/2021 30.6.2021 30.6.2025
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb, katastrální zákon

[PDF, 184 kB]

63/2021 22.2.2021 23.4.2023
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023

Verze pro tisk