Úřední deska

Stav ke dni 4.10.2022.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
VV - Oznámení změny stavby před dokončením bez ústního jednání - Parkovací plochy na ul. Novosady, Holešov, čj. 27683/2022/ISÚ/rs

[PDF, 184 kB]

393/2022 29.9.2022 17.10.2022
VV - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ- Odkanalizování obce Míškovice

[PDF, 223 kB]

392/2022 27.9.2022 13.10.2022
Pozvánka na závěrečné jednání čj. SPU 309744/2022/Koz – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Količín dne 13.10.2022 v sále Kina Svět v Holešově

[PDF, 216 kB]

391/2022 26.9.2022 14.10.2022
VV - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ BEZ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ-Obnova veřejného osvětlení v obci Tučapy u Holešova

[PDF, 197 kB]

390/2022 26.9.2022 12.10.2022
Přehled Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 19.09.2022

[PDF, 127 kB]

389/2022 26.9.2022 12.10.2022
Přehled Usnesení z 19. schůze Rady města Holešova, která se konala 19.09.2022

[PDF, 137 kB]

388/2022 26.9.2022 12.10.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových od 18.10. -19.10.2022 - vyhlášení elektronické aukce - pozemky p. č. 244/17 a 244/41 v k.ú. Žopy

[PDF, 774 kB]

387/2022 26.9.2022 20.10.2022
Schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko pro rok 2022

[PDF, 106 kB]

386/2022 26.9.2022 12.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Holešova

[PDF, 2.19 MB]

385/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Prusinovice

[PDF, 805 kB]

384/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Přílepy

[PDF, 839 kB]

383/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Rymice

[PDF, 826 kB]

382/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Kostelec u Holešova

[PDF, 1.06 MB]

381/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Martinice

[PDF, 956 kB]

380/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Žeranovice

[PDF, 799 kB]

379/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Roštění

[PDF, 943 kB]

378/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Lechotice

[PDF, 790 kB]

377/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Míškovice

[PDF, 416 kB]

376/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Jankovice

[PDF, 945 kB]

375/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Ludslavice

[PDF, 822 kB]

374/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Zahnašovice

[PDF, 772 kB]

373/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Třebětice

[PDF, 826 kB]

372/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Pacetluky

[PDF, 1.05 MB]

371/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Kurovice

[PDF, 767 kB]

370/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Bořenovice

[PDF, 428 kB]

369/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Němčice

[PDF, 399 kB]

368/2022 24.9.2022 11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce - Horní Lapač

[PDF, 388 kB]

367/2022 24.9.2022 11.10.2022
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - na silnici II/438 , III/43826, III/43825 zdůvodu obnovy povrchu silnice od 26.9.22 - 30.9.2022.2022

[PDF, 219 kB]

366/2022 23.9.2022 18.10.2022
VV- Oznámení o vydání OOP změny č. 1 Územního plánu Žeranovice a doručení ÚP Žeranovice - úplné znění po vydání změny č.1

[PDF, 232 kB]

365/2022 22.9.2022 10.10.2022
Usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby 09.11.2022, Viktor Řeha, Holešov, čj. 97EX 1097/16-58

[PDF, 205 kB]

364/2022 21.9.2022 10.11.2022
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 194 kB]

363/2022 21.9.2022 7.10.2022
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci říjnu 2022

[PDF, 277 kB]

362/2022 19.9.2022 1.11.2022
VV - Rozhodnutí kÚ Zl kraje - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, změna územního rozhondutí č. 1 a č. 2

[PDF, 1.17 MB]

361/2022 19.9.2022 5.10.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, výkon agendy sociální práce a sociálních služeb

[PDF, 135 kB]

360/2022 19.9.2022 21.10.2022
Oznámení starosty města - výlepové plochy volebních plakátů ve dnech 07.09.2022 - 02.10.2022

[PDF, 177 kB]

349/2022 7.9.2022 5.10.2022
VV - Opakované veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Horní Lapač dne 10.10.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Lapač v 16:00 hod.

[PDF, 422 kB]

347/2022 7.9.2022 18.10.2022
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí - okres Kroměříž, čj. 7670/2022- BKMM

[PDF, 448 kB]

343/2022 29.8.2022 29.12.2023
Závěrečný účet města Holešova za rok 2021 schválený na jednání Zastupitelstva města Holešova dne 20.06.2022

[PDF, 91 kB]

231/2022 8.7.2022 30.6.2023
Katastrální úřad pro Zlínský kraj - VV - výzva k přihlášení osob - čj. RO 1/2020-740-63

[PDF, 228 kB]

205/2022 16.6.2022 16.6.2023
Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Tučapy u Holešova z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[PDF, 436 kB]

189/2022 31.5.2022 2.12.2022
Střednědový výhled rozpočtu Města Holešova do r. 2024

[PDF, 131 kB]

145/2022 29.4.2022 30.4.2023
VAK Kroměříž - ceník za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod od 01.03.2022

[PDF, 785 kB]

81/2022 2.3.2022 30.12.2022
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

[PDF, 193 kB]

53/2022 16.2.2022 28.2.2025
Ředitelství silnic Zlínského kraje - ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji

[PDF, 2.00 MB]

28/2022 26.1.2022 2.1.2023
Termíny konání schůzí Rady města Holešova v roce 2022

[PDF, 159 kB]

22/2022 20.1.2022 18.10.2022
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 221 kB]

17/2022 13.1.2022 2.1.2023
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2022 z rozpočtu města Holešova na sociální služby z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 181 kB]

15/2022 12.1.2022 28.4.2023
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 179 kB]

9/2022 7.1.2022 30.11.2022
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce v Holešově

[PDF, 179 kB]

7/2022 7.1.2022 30.11.2022
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace na nájem prostor a nákladů souvisejících s užíváním prostor v majetku města

[PDF, 180 kB]

6/2022 7.1.2022 1.11.2022
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2022

[PDF, 601 kB]

381/2021 9.12.2021 31.12.2022
Kotlíkové dotace 2022

[PDF, 721 kB]

320/2021 11.10.2021 31.12.2022
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst.3 vyhlášky č. 259/20212 Sb., o podrobnostech spisové služby

[PDF, 177 kB]

212/2021 30.6.2021 30.6.2025
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb, katastrální zákon

[PDF, 184 kB]

63/2021 22.2.2021 23.4.2023
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028
VV - OOP Zpracování těžby dřeva - kůrovec

[PDF, 210 kB]

188/2019 8.4.2019 31.12.2022
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023

Verze pro tisk