logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úřední deska

Kategorie:

 

Odbor/Útvar:

 

Měsíc:

 

Vyhledat:

 

Název Ev. č. Od Do
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - Vrtaná studna na pozemku parcela 170/14 k. ú. Dobrotice

[PDF, 182 kB]

373/2017 16.10.2017 1.11.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017

[XLSX, 15 kB]

372/2017 16.10.2017 2.1.2018
Přehled usnesení z 24. schůze Rady města Holešova ze dne 09.10.2017

[PDF, 145 kB]

371/2017 13.10.2017 31.10.2017
VV - Oznámení o zahájení územního řízení - Ludslavice kabel NN

[PDF, 368 kB]

370/2017 13.10.2017 31.10.2017
Sdělení vodoprávního úřadu - Pokart spol. s r.o.

[PDF, 376 kB]

369/2017 13.10.2017 31.10.2017
VV - Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2017 Územní plán Zahnašovice

[PDF, 290 kB]

368/2017 13.10.2017 31.10.2017
Exekuční příkaz - Pavel Graclík

[PDF, 70 kB]

367/2017 12.10.2017 27.10.2017
Zveřejnění záměru výpůjčky na pozemku p. č. 1851/2

[PDF, 132 kB]

366/2017 11.10.2017 27.10.2017
Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p. č. 2760/6 a p. č. 2313/21 k. ú. Holešov

[PDF, 24 kB]

365/2017 11.10.2017 13.11.2017
Sdělení vodoprávního úřadu - Doubrava, spol. s r.o.

[PDF, 499 kB]

364/2017 10.10.2017 26.10.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na léta 2019-2022 - Svazek obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem

[PDF, 153 kB]

363/2017 9.10.2017 25.10.2017
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - Centrum obchodu a služeb na ulici Tovární v Holešově

[PDF, 591 kB]

362/2017 6.10.2017 24.10.2017
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu výstaby areálu firmy Kuraray Europe Moravia, s.r.o.

[PDF, 388 kB]

361/2017 6.10.2017 24.10.2017
VV - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplaňování Územního plánu Třebětice v uplynulém období 2013-2017

[PDF, 432 kB]

360/2017 6.10.2017 8.11.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

[PDF, 68 kB]

358/2017 4.10.2017 23.10.2017
Přehled usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova ze dne 25.9.2017

[PDF, 81 kB]

357/2017 4.10.2017 20.10.2017
Přehled usnesení z 23. schůze Rady města Holešova ze dne 25.9.2017

[PDF, 220 kB]

356/2017 4.10.2017 20.10.2017
Oznámení starosty města - vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

[PDF, 41 kB]

355/2017 4.10.2017 23.10.2017
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

[PDF, 629 kB]

354/2017 2.10.2017 18.10.2017
VV - Stavební povolení - Přílepy - stezka se sdruženým provozem cyklistů a chodců

[PDF, 501 kB]

353/2017 2.10.2017 18.10.2017
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 138, k. ú. Holešov

[PDF, 203 kB]

352/2017 29.9.2017 17.10.2017
Dražební vyhláška - Jaromír Deneš

[PDF, 274 kB]

351/2017 27.9.2017 1.11.2017
Dražební vyhláška - Jaromír Deneš

[PDF, 273 kB]

350/2017 27.9.2017 1.11.2017
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - p.č. 1601/2 a 1603 k.ú. Holešov

[PDF, 201 kB]

349/2017 26.9.2017 24.10.2017
Dražební vyhláška - Jaromír Janečka

[PDF, 184 kB]

340/2017 20.9.2017 26.10.2017
Dražební vyhláška - prodej nemovitostí

[PDF, 145 kB]

339/2017 20.9.2017 23.10.2017
VV - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Prusinovice v uplynulém období 2013-2017

[PDF, 583 kB]

334/2017 15.9.2017 18.10.2017
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků

[PDF, 407 kB]

318/2017 5.9.2017 23.10.2017
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

[PDF, 320 kB]

317/2017 5.9.2017 23.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise

[PDF, 330 kB]

301/2017 18.8.2017 23.10.2017
VV - Zákaz nakládání s povrchovými vodami (odběr) z vodních toků na území města Holešova

[PDF, 589 kB]

289/2017 4.8.2017 30.10.2017
Závěrečný účet města Holešova za rok 2016

[PDF, 856 kB]

253/2017 12.7.2017 2.1.2018
Rozpočet města Holešova na rok 2017

[PDF, 23 kB]

252/2017 12.7.2017 2.1.2018
Rozpočet města Holešova na rok 2017

[PDF, 21 kB]

162/2017 10.5.2017 2.1.2018
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v druhém pololetí roku 2017

[PDF, 324 kB]

153/2017 3.5.2017 22.12.2017
Rozpočet města Holešova na rok 2017

[PDF, 20 kB]

94/2017 23.3.2017 2.1.2018
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2017 dotace na nájem tělocvičen především pro děti a mládež

[PDF, 383 kB]

9/2017 3.1.2017 2.1.2018
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2017 tzv. mimořádné finanční dotace

[PDF, 75 kB]

8/2017 3.1.2017 30.11.2017
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 83 kB]

369/2015 2.11.2015 5.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 82 kB]

368/2015 2.11.2015 5.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Rottal klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

392/2015 18.11.2015 19.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Rottal klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

391/2015 18.11.2015 19.11.2018
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

[PDF, 84 kB]

449/2015 28.12.2015 29.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci státní finanční podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov

[PDF, 272 kB]

61/2016 10.2.2016 11.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci státní finanční podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov

[PDF, 272 kB]

60/2016 10.2.2016 11.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 81 kB]

190/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 80 kB]

189/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 80 kB]

188/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 80 kB]

187/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

186/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

185/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 80 kB]

184/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 90 kB]

183/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

182/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

181/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 84 kB]

180/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Musica Holešov

[PDF, 81 kB]

215/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Holešov

[PDF, 79 kB]

214/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 79 kB]

213/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 79 kB]

212/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 81 kB]

211/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 79 kB]

210/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 81 kB]

209/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 79 kB]

208/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 81 kB]

207/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 79 kB]

206/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 81 kB]

205/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 79 kB]

204/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 82 kB]

203/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 79 kB]

202/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem - českým skautem, střediskem Holešov

[PDF, 80 kB]

201/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

200/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 79 kB]

199/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 81 kB]

198/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 79 kB]

197/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 78 kB]

196/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

265/2016 24.6.2016 25.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 87 kB]

273/2016 28.6.2016 28.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 86 kB]

333/2016 19.8.2016 20.8.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 89 kB]

427/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 87 kB]

426/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem

[PDF, 90 kB]

425/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 88 kB]

424/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 89 kB]

423/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 86 kB]

422/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov, z.s.

[PDF, 88 kB]

421/2016 14.11.2016 15.11.2019