Úřední deska

Stav ke dni 11.12.2023.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - provádění prací při údržbě silnic II. a III. třídy

[PDF, 228 kB]

433/2023 11.12.2023 28.12.2023
Pozvánka na 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 18.12.2023 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Holešov

[PDF, 162 kB]

432/2023 8.12.2023 19.12.2023
Přehled usnesení z 24. schůze Rady města Holešova ze dne 29.11.2023

[PDF, 185 kB]

430/2023 6.12.2023 22.12.2023
Přehled usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Holešova ze dne 27.11.2023

[PDF, 141 kB]

429/2023 6.12.2023 22.12.2023
Přehled usnesení z mimořádné 23. schůze Rady města Holešova ze dne 27.11.2023

[PDF, 103 kB]

428/2023 6.12.2023 22.12.2023
VV - Oznámení o zahájení územního řízení - SEK - Propoj Ludslavice - Třebětice, Podzemní vedení veřejné komunikační sítě

[PDF, 208 kB]

428/2023 5.12.2023 21.12.2023
Obecně závazná vyhláška města Holešova o místním poplatku ze psů

[PDF, 122 kB]

427/2023 5.12.2023 21.12.2023
Obecně závazná vyhláška města Holešova o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

[PDF, 132 kB]

426/2023 5.12.2023 21.12.2023
Obecně závazná vyhláška města Holešova o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

[PDF, 125 kB]

425/2023 5.12.2023 21.12.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent Odboru správy majetku - správa sportovišť

[PDF, 137 kB]

424/2023 4.12.2023 21.12.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent Odboru správy majetku a města - správa majetku

[PDF, 136 kB]

423/2023 4.12.2023 21.12.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Odboru správy majetku města

[PDF, 191 kB]

422/2023 4.12.2023 21.12.2023
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2024 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova - dotace pro mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích

[PDF, 180 kB]

421/2023 4.12.2023 8.4.2024
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2024 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova - dotace na nájem prostor a náklady související s užíváním prostor v majetku města

[PDF, 182 kB]

420/2023 4.12.2023 1.11.2024
Návrh rozpočtu města Holešova na rok 2024

[PDF, 90 kB]

419/2023 30.11.2023 19.12.2023
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2024

[PDF, 565 kB]

418/2023 29.11.2023 2.1.2024
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využití, k. ú. Holešov

[PDF, 133 kB]

417/2023 29.11.2023 18.12.2023
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití, k. ú. Holešov

[PDF, 141 kB]

416/2023 29.11.2023 15.12.2023
Zveřejnění záměru směny městských pozemků k. ú. Holešov a k. ú. Všetuly

[PDF, 143 kB]

415/2023 28.11.2023 14.12.2023
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků k. ú. Količín

[PDF, 145 kB]

414/2023 28.11.2023 14.12.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na provizorní komunikaci SO 185 na stavbě D49 z důvodů provádění stavebních prací na stavbě Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 226 kB]

413/2023 28.11.2023 14.12.2023
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/49012 na ul. Bezručova v Holešově

[PDF, 227 kB]

412/2023 24.11.2023 12.12.2023
Přehled usnesení z 22. schůze Rady města Holešova ze dne 15.11.2023

[PDF, 166 kB]

411/2023 23.11.2023 11.12.2023
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 106, v I. NP budovy čp. 1419, Pivovarská, Holešov

[PDF, 97 kB]

410/2023 22.11.2023 12.12.2023
VV - Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Míškovice - 18.12.2023 v 17 hodin v kulturním domě v Míškovicích

[PDF, 474 kB]

401/2023 16.11.2023 28.12.2023
Varování před podvodnými SMS

[PDF, 580 kB]

398/203 13.11.2023 2.1.2024
Oznámení termínu střeleb na střelnice Dobrotice - prosinec

[PDF, 430 kB]

397/2023 13.11.2023 2.1.2024
Nález psa

[PDF, 133 kB]

396/2023 13.11.2023 15.1.2024
Dražební vyhláška - Marcel Pospíšil

[PDF, 335 kB]

391/2023 9.11.2023 13.12.2023
Žádost pro obyvatele obcí v okolí budované dálnice D49 Hulín - Fryšták

[TXT, 512 B]

389/2023 8.11.2023 2.1.2024
Informace o znepřístupnění datových schránek uzavřených finančních úřadů

[PDF, 115 kB]

387/2023 7.11.2023 2.1.2024
Žádost o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení

[PDF, 53 kB]

383/2023 2.11.2023 2.1.2024
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

[PDF, 170 kB]

317/2023 5.9.2023 2.1.2024
Závěrečný účet města Holešova za rok2022

[PDF, 85 kB]

251/2023 11.7.2023 30.6.2024
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v II. pololetí roku 2023

[PDF, 163 kB]

248/2023 4.7.2023 19.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu Města Holešova do r. 2025

[XLSX, 26 kB]

232/2023 28.6.2023 30.6.2024
Úřad pro zastupov.státu ve věcech majetkových-Zveřejnění seznamu nedostatečně ident. vlastníků - zák. lhůta do 01.01.2024

[PDF, 742 kB]

78/2023 23.2.2023 31.12.2023
Program pro poskytnutí finanční dotace - sociální oblast

[PDF, 226 kB]

9/2023 5.1.2023 2.1.2024
Rozpočet města Holešova na rok 2023 schválený na jednání Zastupitelstva města Holešova dne 19.12.2022

[PDF, 84 kB]

2/2023 4.1.2023 2.1.2024
VAK - zvýšení ceny vodného a stočného platná pro rok 2023

[PDF, 86 kB]

453/2022 28.11.2022 31.12.2023
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí - okres Kroměříž, čj. 7670/2022- BKMM

[PDF, 448 kB]

343/2022 29.8.2022 29.12.2023
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

[PDF, 193 kB]

53/2022 16.2.2022 28.2.2025
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst.3 vyhlášky č. 259/20212 Sb., o podrobnostech spisové služby

[PDF, 177 kB]

212/2021 30.6.2021 30.6.2025
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023

Verze pro tisk