Úřední deska

Stav ke dni 31.10.2020.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Dražební vyhláška - „Atypická bytová jednotka, ul. Partyzánská 679/20, Holešov“

[PDF, 215 kB]

391/2020 30.10.2020 1.12.2020
Přehled usnesení z 24. schůze Rady města Holešova ze dne 19.10.2020

[PDF, 88 kB]

390/2020 29.10.2020 16.11.2020
VV - Oznámení o odvolání - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, změna územního rozhodnutí č. 1 a č. 2 389/2020 22.10.2020 9.11.2020
Pozvánka na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční 02.11.2020 od 16:00 hod. ve velkém sále holešovského zámku

[PDF, 128 kB]

384/2020 21.10.2020 3.11.2020
Oznámení o uložení zásilky: Oldřich Závojský

[PDF, 189 kB]

383/2020 21.10.2020 6.11.2020
Zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor v budově Osadního výboru Tučapy č. p. 68

[PDF, 97 kB]

382/2020 21.10.2020 9.11.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 o přijetí krizového opatření

[PDF, 69 kB]

385/2020 21.10.2020 4.11.2020
Rozhodnutí Vlády ČR - změna úředních hodin Městského úřadu Holešov

[PDF, 30 kB]

386/2020 21.10.2020 4.11.2020
VV - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

[PDF, 173 kB]

387/2020 21.10.2020 6.11.2020
VV - seznámení účastníků řízení s podklady před vydáním rozhodnutím - Dálnice D49 Hulín - Fryšták

[PDF, 443 kB]

388/2020 21.10.2020 6.11.2020
Ministerstvo zemědělství - VV - rozhodnutí o odvolání Egeria, z.s. Otrokovice

[PDF, 260 kB]

381/2020 20.10.2020 5.11.2020
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, v úseku Třebětice - Holešov, silnice II/432

[PDF, 204 kB]

380/2020 20.10.2020 5.11.2020
Přehled Usnesení z 23. schůze Rady města Holešova, která se konala 05. 10. 2020

[PDF, 119 kB]

379/2020 20.10.2020 5.11.2020
Ministerstvo ŽP - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07 - Aktualizace 2020

[PDF, 366 kB]

378/2020 15.10.2020 2.11.2020
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 18.11.2020 proti povinnému: BRF trans s.r.o., Žopy 198

[PDF, 190 kB]

377/2020 15.10.2020 19.11.2020
VV - sdělení KÚ Zlínského kraje, odbor SÚ - odvolání proti rozhodnutí - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 196 kB]

376/2020 15.10.2020 2.11.2020
VV - Doručení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Holešov v uplynulém období 2016-2020

[PDF, 503 kB]

367/2020 9.10.2020 10.11.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 10/2020

[PDF, 219 kB]

364/2020 8.10.2020 30.11.2020
Oznámení termínu střeleb na střelnici v Dobroticích v měsíci říjnu 2020

[PDF, 189 kB]

355/2020 30.9.2020 2.11.2020
Elektronická komunikace - zřízení datové schránky na poště, OÚ

[PDF, 122 kB]

212/2020 29.5.2020 31.12.2020
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami

[PDF, 510 kB]

197/2020 22.5.2020 31.12.2020
Zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu do r. 2022

[PDF, 176 kB]

186/2020 15.5.2020 30.4.2021
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

[PDF, 101 kB]

69/2020 26.2.2020 31.12.2020
Rozpočtova opatření města Holešova na rok 2020

[PDF, 51 kB]

49/2020 18.2.2020 31.12.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028
Nabídka pronájmu - prostor sloužící podnikání - Palackého č.p. 1400 TH22/2020 13.1.2020 31.1.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 385 kB]

16/2020 10.1.2020 1.12.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce v Holešově

[PDF, 385 kB]

14/2020 10.1.2020 1.12.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež

[PDF, 425 kB]

13/2020 10.1.2020 3.11.2020
Rozpočet města Holešova na rok 2020

[PDF, 121 kB]

07/2020 6.1.2020 4.1.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 181 kB]

3/2020 3.1.2020 4.1.2021
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2020

[PDF, 149 kB]

4/2020 3.1.2020 16.12.2020
Další šmejdi u dveří TH21/2019 6.11.2019
VV - OOP Zpracování těžby dřeva - kůrovec

[PDF, 210 kB]

188/2019 8.4.2019 31.12.2022
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023

Verze pro tisk