Úřední deska

Stav ke dni 16.6.2021.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Holešově Novosady - úprava povrchu vozovky po překopu - objízdná trasa po III/43821

[PDF, 215 kB]

195/2021 16.6.2021 2.7.2021
VV - OOP Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Pacetluky

[PDF, 193 kB]

194/2021 16.6.2021 2.7.2021
VV - Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích obec Lechotice

[PDF, 205 kB]

193/2021 16.6.2021 2.7.2021
VV - OOP Stanovení přechodné úpr.provozu silnice II/438 na ul. Partyzánská a Dr. E.Beneše v Holešově dne 25.06. - 27.06.2021 BIKEMARTON DRÁSAL ČS 2021

[PDF, 218 kB]

192/2021 16.6.2021 2.7.2021
VV - OOP stanovení přechodné úpr.provozu BIKEMARATON DRÁSAL ĆESKÉ SPOŘITELNY 2021 DNE 26.6.2021

[PDF, 209 kB]

191/2021 16.6.2021 2.7.2021
Plnění rozpočtu města Holešova za rok 2020

[PDF, 1.32 MB]

189/2021 10.6.2021 30.6.2021
VV - Usnesení - přerušení řízení o návrhu OOP - místní úprava provozu na ul. Jižní v Martinicích

[PDF, 211 kB]

188/2021 10.6.2021 28.6.2021
Zveřejnění návrhu závěrečného účtu DSO Mikroregionu Holešovsko

[PDF, 670 kB]

190/2021 10.6.2021 28.6.2021
Sdělení vodoprávního úřadu - Plán pro případ havárie - mobilní čerpací stanice motorové nafty

[PDF, 485 kB]

187/2021 9.6.2021 25.6.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 11.08.2021, Krutil Zdeněk

[PDF, 618 kB]

184/2021 8.6.2021 12.8.2021
Přehled Usnesení z 13. miořádné schůze Rady města Holešova, která se konala 31.05.2021

[PDF, 162 kB]

185/2021 8.6.2021 24.6.2021
KÚ ZL kraje - odbor ŽP - Nestlé Česko - změna v procesu výroby cukrovinek čj. KUZL 36935/2021

[PDF, 245 kB]

186/2021 8.6.2021 24.6.2021
Přehled Usnesení z 12. schůze Rady města Holešova, která se konala 24.05.2021, kdy rozhodovala ve věcech hospodaření společnosti Technické služby Holešov, s.r.o.

[PDF, 150 kB]

182/2021 7.6.2021 23.6.2021
Přehled Usnesení z 11. schůze Rady města Holešova, která se konala 24.05.2021, kdy rozhodovala ve věcech hospodaření společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s.r.o.

[PDF, 108 kB]

181/2021 7.6.2021 23.6.2021
Přehled Usnesení z 10. schůze Rady města Holešova, která se konala 24.05.2021

[PDF, 127 kB]

180/2021 7.6.2021 23.6.2021
Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Martinice SPU 197500/2021/NED

[PDF, 210 kB]

183/2021 4.6.2021 21.6.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 25.06.2021 od 8:45-14:00 , Tučapy

[PDF, 97 kB]

178/2021 2.6.2021 28.6.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 25.06.2021 od 7:30-15:00, Zahradní ul.,Všetuly

[PDF, 98 kB]

177/2021 2.6.2021 26.6.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektr.energie 23.06.2021 od 7:30-15:00 , Holešov, Tovární 1221, 1407, 5020

[PDF, 97 kB]

176/2021 2.6.2021 24.6.2021
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - červen 2021

[PDF, 205 kB]

175/2021 1.6.2021 1.7.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 01.07.2021, Kopřiva David

[PDF, 373 kB]

174/2021 1.6.2021 2.7.2021
Zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p.č. 1608/7, k. ú. Holešov

[PDF, 111 kB]

172/2021 1.6.2021 17.6.2021
VV - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry, Dunaje

[PDF, 449 kB]

169/2021 31.5.2021 16.6.2021
Rozhodnutí prominutí z moci úřední všem poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem umístění restauračních předzahrádek úhradu místního poplatku za užívání veřejného prostranství za období od 01.01.2021 do 31.12.2021

[PDF, 591 kB]

170/2021 31.5.2021 16.6.2021
Rozhodnutí prominutí z moci úřední všem poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem umístění přenosných reklamních zařízení úhradu místního poplatku za užívání veřejného prostranství za období od 01.01.2021 do 31.12.2021

[PDF, 593 kB]

171/2021 31.5.2021 16.6.2021
Ministerstvo dopravy - VV - Vyrozumění účastníků řízení - Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, čj. MD-15109/2021/210-11

[PDF, 821 kB]

173/2021 31.5.2021 17.6.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - architekt města

[PDF, 138 kB]

168/2021 28.5.2021 16.6.2021
VV - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jankovice - dne 21.06.2021 v 18:00 hod. v sále budovy OÚ v Jankovicích

[PDF, 417 kB]

153/2021 19.5.2021 29.6.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 24.06.2021, Robert Caletka

[PDF, 176 kB]

152/2021 18.5.2021 25.6.2021
Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova na r. 2022 a 2023 v tis. Kč

[PDF, 85 kB]

132/2021 28.4.2021 28.4.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb, katastrální zákon

[PDF, 184 kB]

63/2021 22.2.2021 23.4.2023
Rozpočtová opatření města Holešova na rok 2021

[PDF, 51 kB]

58/2021 17.2.2021 31.12.2021
Oznámení podle § 25 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) návrh Národního plánu povodí Dunaje, Váhu a Dyje

[PDF, 120 kB]

50/2021 12.2.2021 18.6.2021
Rozpočet města Holešova na rok 2021 schválený na jednání Zastupitelstva města dne 15.12.2020

[PDF, 83 kB]

26/2021 22.1.2021 31.12.2021
VV - OOP - zrušení zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami s účinností od 22.01.2021

[PDF, 210 kB]

25/2021 22.1.2021 31.12.2021
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 28. 12. 2020 - vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - pátek 8.10.2021 a sobota 9. 10. 2021

[PDF, 117 kB]

24/2021 20.1.2021 11.10.2021
Termíny konání schůzí Rady města Holešova v roce 2021

[PDF, 24 kB]

13/2021 11.1.2021 21.12.2021
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2021

[PDF, 402 kB]

12/2021 11.1.2021 21.12.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 520 kB]

10/2021 8.1.2021 10.1.2022
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 120 kB]

7/2021 7.1.2021 30.11.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce v Holešově

[PDF, 117 kB]

6/2021 7.1.2021 30.11.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež

[PDF, 134 kB]

5/2021 7.1.2021 1.11.2021
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028
Nabídka pronájmu - prostor sloužící podnikání - Palackého č.p. 1400 TH22/2020 13.1.2020 31.1.2020
Další šmejdi u dveří TH21/2019 6.11.2019
VV - OOP Zpracování těžby dřeva - kůrovec

[PDF, 210 kB]

188/2019 8.4.2019 31.12.2022
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023

Verze pro tisk