logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úřední deska

Stav kde dni 23.3.2019.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - Výrobní hala AGEMA EUROPE s.r.o.

[PDF, 402 kB]

167/2019 22.3.2019 9.4.2019
Dražební vyhláška - Petra Gottfriedová

[PDF, 143 kB]

166/2019 22.3.2019 25.4.2019
VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení a seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí - Dálenice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták

[PDF, 1.70 MB]

165/2019 22.3.2019 24.4.2019
Dražební vyhláška - Luděk Dorotík

[PDF, 69 kB]

164/2019 21.3.2019 8.4.2019
Rozhodnutí - návrh komplexních pozemkových úprav - Zahnašovice

[PDF, 312 kB]

163/2019 21.3.2019 8.4.2019
Nařízení státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy brucelózy zajíců ve Zlínském kraji

[PDF, 104 kB]

162/2019 21.3.2019 8.4.2019
VV - Oznámení zahájení stavebního řízení - silnice III/43826: Ludslavice, průjezdní úsek, I. etapa

[PDF, 361 kB]

161/2019 19.3.2019 4.4.2019
Zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p.č. 2/3, k. ú. Holešov

[PDF, 122 kB]

160/2019 19.3.2019 4.4.2019
Přehled usnesení z 5. schůze Rady města Holešova ze dne 14.03.2019

[PDF, 183 kB]

159/2019 14.3.2019 1.4.2019
Nařízení města Holešova č. 1/2019, kterým se mění nařízení č. 3/2018, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech místo provozovnu

[PDF, 26 kB]

158/2019 12.3.2019 28.3.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o zřízení městské policie

[PDF, 20 kB]

157/2019 12.3.2019 28.3.2019
Žádost o pomoc s úklidem veřejných prostor na území města

[JPG, 1.44 MB]

156/2019 12.3.2019 25.3.2019
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 1386/1, k. ú. Holešov

[PDF, 283 kB]

155/2019 11.3.2019 27.3.2019
Vv - Rozhodnutí o umístění stavby- Holešov, Hankeho - lokalita zahrad Rybníčky

[PDF, 500 kB]

154/2019 8.3.2019 26.3.2019
Vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Holešov, Grohova 1392

[PDF, 42 kB]

153/2019 7.3.2019 26.3.2019
Vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky 2. Základní školy Holešov

[PDF, 40 kB]

152/2019 7.3.2019 26.3.2019
Výzva k podání nábídky na odprodej a likvidaci dřevní hmoty z podzimních polomů v zámecké zahradě města Holešova

[PDF, 31 kB]

151/2019 7.3.2019 25.3.2019
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 1222, k. ú. Žopy

[PDF, 177 kB]

150/2019 7.3.2019 25.3.2019
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2728/1, k. ú. Holešov

[PDF, 123 kB]

149/2019 7.3.2019 25.3.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2016 a č.2/2016

[PDF, 121 kB]

148/2019 7.3.2019 25.3.2019
Zápis do prvního ročníku základních škol v Holešově

[PDF, 44 kB]

143/2019 5.3.2019 29.4.2019
Dražební vyhláška - Eva Rakašová

[PDF, 170 kB]

142/2019 4.3.2019 5.4.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019

[PDF, 122 kB]

137/2019 26.2.2019 2.1.2020
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Výzva k podání žádosti o poskytnutí úvěru z "Fondu rozvoje bydlení města Holešova"

[PDF, 239 kB]

113/2019 15.2.2019 27.3.2019
Zveřejnění záměru převodu pozemků v k.ú. Všetuly

[PDF, 69 kB]

109/2019 12.2.2019 8.4.2019
Nález psa

[PDF, 215 kB]

100/2019 8.2.2019 10.4.2019
Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech

[PDF, 516 kB]

81/2019 30.1.2019 27.5.2019
Rozpočet města Holešova na rok 2019

[PDF, 121 kB]

41/2019 10.1.2019 2.1.2020
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2019 dotace na nájem tělocvičen především pro děti a mládež

[PDF, 384 kB]

39/2019 10.1.2019 2.1.2020
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2019 tzv. mimořádné finanční dotace

[PDF, 385 kB]

38/2019 10.1.2019 3.12.2019
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2019 tzv. Akce milion

[PDF, 385 kB]

37/2019 10.1.2019 17.4.2019
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2019 dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích

[PDF, 383 kB]

36/2019 10.1.2019 17.4.2019
Termíny konání Rady města Holešova a Zastupitelstva města Holešova v prvním pololení 2019

[PDF, 19 kB]

21/2019 3.1.2019 2.7.2019
Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

[PDF, 879 kB]

447/2018 31.10.2018 1.11.2028
Závěrečný účet města Holešova za rok 2017

[PDF, 85 kB]

229/2018 21.6.2018 2.7.2019
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

[PDF, 48 kB]

94/2018 20.3.2018 1.10.2019
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 81 kB]

190/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 80 kB]

189/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 80 kB]

188/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 80 kB]

187/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

186/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

185/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 80 kB]

184/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 90 kB]

183/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

182/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

181/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 84 kB]

180/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Musica Holešov

[PDF, 81 kB]

215/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Holešov

[PDF, 79 kB]

214/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 79 kB]

213/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 79 kB]

212/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 81 kB]

211/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 79 kB]

210/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 81 kB]

209/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 79 kB]

208/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 81 kB]

207/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 79 kB]

206/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 81 kB]

205/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 79 kB]

204/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 82 kB]

203/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 79 kB]

202/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem - českým skautem, střediskem Holešov

[PDF, 80 kB]

201/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

200/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 79 kB]

199/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 81 kB]

198/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 79 kB]

197/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 78 kB]

196/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

265/2016 24.6.2016 25.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 87 kB]

273/2016 28.6.2016 28.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 86 kB]

333/2016 19.8.2016 20.8.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 89 kB]

427/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 87 kB]

426/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem

[PDF, 90 kB]

425/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 88 kB]

424/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 89 kB]

423/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 86 kB]

422/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov, z.s.

[PDF, 88 kB]

421/2016 14.11.2016 15.11.2019

Verze pro tisk