logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úřední deska

Kategorie:

 

Odbor/Útvar:

 

Měsíc:

 

Vyhledat:

 

Název Ev. č. Od Do
VV - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - "Šindelnice" z důvodu pořádání kulturní akce

[PDF, 543 kB]

145/2017 28.4.2017 16.5.2017
Dražební vyhláška - I.R.S. - PRO VÁS s.r.o.

[PDF, 188 kB]

144/2017 28.4.2017 1.6.2017
VV - Oznámení o zpřístupnění k nahlednutí seznamu stanovení daně

[PDF, 27 kB]

143/2017 27.4.2017 30.5.2017
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016

[PDF, 552 kB]

142/2017 27.4.2017 31.5.2017
VV - Doručení návrhu opatření obecné povahy - Územní plán Zahnašovice

[PDF, 475 kB]

141/2017 27.4.2017 19.6.2017
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemků p. č. 3302/2 a p. č. 3302/4 k. ú. Holešov

[PDF, 122 kB]

140/2017 26.4.2017 31.5.2017
Zveřejnění záměru směny městských pozemků

[PDF, 117 kB]

139/2017 26.4.2017 31.5.2017
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 128/4 k. ú. Holešov

[PDF, 121 kB]

138/2017 26.4.2017 31.5.2017
Zveřejnění záměru prodeje částí městského pozemku p. č. 1580/1 k. ú. Holešov

[PDF, 123 kB]

137/2017 26.4.2017 31.5.2017
Zveřejnění záměru bezúplatného převodu městských pozemků parc. č. 70/3, 70/4, 365/16, 365/17, 365/18, 966/2, 967/2, 1048/6, 1049/2

[PDF, 117 kB]

136/2017 26.4.2017 31.5.2017
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - Přílepy - Stezka se sdruženým provozem cyklistů a chodců

[PDF, 404 kB]

135/2017 26.4.2017 12.5.2017
Schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko

[PDF, 261 kB]

134/2017 26.4.2017 12.5.2017
Přehled usnesení z 9. schůže Rady města Holešova ze dne 10.04.2017

[PDF, 214 kB]

133/2017 25.4.2017 11.5.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.05.2017 od 11:30 do 15:00 Holešov, ul. Malá, nám. Dr. E. Beneše, U Potoka a Palackého

[PDF, 71 kB]

132/2017 25.4.2017 16.5.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.05.2017 od 07:00 do 10:00 Holešov, ul. Zlínská 0 - BILLA, spol. s r. o.

[PDF, 30 kB]

131/2017 25.4.2017 16.5.2017
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na prodej nemovitého majetku v k. ú. Holešov parc. č. 1601/2 a parc. č. 1603

[PDF, 217 kB]

130/2017 25.4.2017 23.5.2017
VV - Oznámení zahájení vodoprávního řízení

[PDF, 397 kB]

129/2017 24.4.2017 10.5.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.05.2017 od 07:30 do 15:30 Holešov, ul. 6. května, Kráčiny, Míru, Palackého, Růžičkova a Sokolská

[PDF, 121 kB]

128/2017 24.4.2017 11.5.2017
Exekuční příkaz - Jiří Venský

[PDF, 64 kB]

127/2017 24.4.2017 10.5.2017
VV - Oznámení o zahájení řízení - zrušení železničního přejezdu P7253 v železničním kilometru na trati Kojetín - Valašské Meziříčí v k. ú. Třebětice

[PDF, 383 kB]

126/2017 24.4.2017 10.5.2017
VV - Usnesení o přerušení stavebního řízení - Dálnice D 49

[PDF, 391 kB]

125/2017 21.4.2017 10.5.2017
VV - Oznámení - Holešov, Všetuly, Revitalizace ul. 6. května

[PDF, 340 kB]

124/2017 20.4.2017 9.5.2017
VV - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov, ul. 6. května z důvodu provádění stavebních prací

[PDF, 543 kB]

123/2017 19.4.2017 5.5.2017
Dražební vyhláška - Jiří Slouka

[PDF, 177 kB]

122/2017 18.4.2017 18.5.2017
Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p.č. 856/4, k.ú. Holešov

[PDF, 122 kB]

120/2017 13.4.2017 3.5.2017
Oznámení výběrového řízení - Grafické zpracování a tisk regionálního měsíčníku města Holešova - Holešovsko

[PDF, 412 kB]

118/2017 12.4.2017 11.5.2017
Zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemků p. č. 2760/98, p. č. 2760/99 a p. č. 2760/100

[PDF, 23 kB]

117/2017 12.4.2017 16.5.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energi dne 28.04.2017 od 07:15 do 13:00, Holešov, ul. Tučapská a U Rusavy

[PDF, 41 kB]

113/2017 7.4.2017 2.5.2017
VV - Oznámení o zpřístupnění k nahlednutí hromadný predpisný seznam č. 1/2017 o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016

[PDF, 40 kB]

112/2017 7.4.2017 10.5.2017
Dražební vyhláška - Luděk Sedláček

[PDF, 292 kB]

107/2017 6.4.2017 11.5.2017
Rozpočet města Holešova na rok 2017

[PDF, 20 kB]

94/2017 23.3.2017 2.1.2018
Zveřejnění záměru převodu nemovitých věcí

[PDF, 24 kB]

82/2017 15.3.2017 15.5.2017
Seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací

[PDF, 27 kB]

48/2017 20.2.2017 31.12.2023
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v prvním pololetí roku 2017

[PDF, 16 kB]

20/2017 18.1.2017 3.7.2017
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2017 dotace na nájem tělocvičen především pro děti a mládež

[PDF, 383 kB]

9/2017 3.1.2017 2.1.2018
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2017 tzv. mimořádné finanční dotace

[PDF, 75 kB]

8/2017 3.1.2017 30.11.2017
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 219 kB]

261/2014 23.7.2014 23.7.2024
VV - OOP - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami

[PDF, 565 kB]

256/2015 5.8.2015 5.8.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 83 kB]

369/2015 2.11.2015 5.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 82 kB]

368/2015 2.11.2015 5.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Rottal klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

392/2015 18.11.2015 19.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Rottal klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

391/2015 18.11.2015 19.11.2018
Seznam majetku podle ust. § 64 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí

[PDF, 310 kB]

429/2015 14.12.2015 15.12.2025
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

[PDF, 84 kB]

449/2015 28.12.2015 29.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci státní finanční podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov

[PDF, 272 kB]

61/2016 10.2.2016 11.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci státní finanční podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov

[PDF, 272 kB]

60/2016 10.2.2016 11.2.2019
Seznam majetku podle ust. § 64 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí

[PDF, 319 kB]

83/2016 3.3.2016 4.3.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 81 kB]

190/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 80 kB]

189/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 80 kB]

188/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 80 kB]

187/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

186/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

185/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 80 kB]

184/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 90 kB]

183/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

182/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

181/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 84 kB]

180/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Musica Holešov

[PDF, 81 kB]

215/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Holešov

[PDF, 79 kB]

214/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 79 kB]

213/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 79 kB]

212/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 81 kB]

211/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 79 kB]

210/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 81 kB]

209/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 79 kB]

208/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 81 kB]

207/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 79 kB]

206/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 81 kB]

205/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 79 kB]

204/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 82 kB]

203/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 79 kB]

202/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem - českým skautem, střediskem Holešov

[PDF, 80 kB]

201/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

200/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 79 kB]

199/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 81 kB]

198/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 79 kB]

197/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 78 kB]

196/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

265/2016 24.6.2016 25.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 87 kB]

273/2016 28.6.2016 28.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 86 kB]

333/2016 19.8.2016 20.8.2019
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 366 kB]

347/2016 8.9.2016 9.9.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 89 kB]

427/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 87 kB]

426/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem

[PDF, 90 kB]

425/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 88 kB]

424/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 89 kB]

423/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 86 kB]

422/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov, z.s.

[PDF, 88 kB]

421/2016 14.11.2016 15.11.2019