logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úřední deska

Stav kde dni 21.9.2018.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Dodávky elektrické energie pro město Holešov pro roky 2019 a 2020 - Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek

[PDF, 538 kB]

388/2018 20.9.2018 10.10.2018
Zveřejnění záměru prodeje částí městských pozemkú p. č. 896/4, p.č. 897 a p.č. 898, k. ú. Holešov

[PDF, 99 kB]

387/2018 20.9.2018 16.10.2018
Zveřejnění záměru směny pozemků, k.ú. Všetuly

[PDF, 86 kB]

386/2018 20.9.2018 16.10.2018
Zveřejnění záměru směny pozemků, k.ú. Holešov

[PDF, 86 kB]

385/2018 20.9.2018 16.10.2018
Zveřejnění záměru směny pozemků, k.ú. Holešov

[PDF, 85 kB]

384/2018 20.9.2018 16.10.2018
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 1376, k. ú. Žopy

[PDF, 96 kB]

383/2018 20.9.2018 16.10.2018
Zveřejnění záměru prodeje částí pozemkú p. č. 3326/10 a p.č. 3636/1, k. ú. Holešov

[PDF, 97 kB]

382/2018 20.9.2018 16.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Holešova

[PDF, 64 kB]

381/2018 19.9.2018 8.10.2018
Zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor, objekt č.p. 1407 Tovární ulice, Holešov

[PDF, 100 kB]

380/2018 19.9.2018 8.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi městem Holešov a obcí Kostelec u Holešova

[PDF, 107 kB]

379/2018 19.9.2018 5.10.2018
Zateplení mateřské školy Sluníčko v Holešově - Výzva k podání nabídky

[PDF, 271 kB]

378/2018 18.9.2018 9.10.2018
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 27 kB]

377/2018 18.9.2018 31.12.2023
VV - Oznámení o uložení písemnosti - Ladislav Fiala

[PDF, 24 kB]

376/2018 17.9.2018 3.10.2018
Přehled usnesení z 20. schůze Rady města Holešova ze dne 03.09.2018

[PDF, 158 kB]

375/2018 14.9.2018 2.10.2018
Oznámení o přerušení elektrické energie dne 03.10.2018 od 08:30 do 14:30 Holešov, ul. Dukelská, Ovocná, Sokolská

[PDF, 59 kB]

374/2018 13.9.2018 4.10.2018
Draževní vyhláška - Ilona Šafaříková

[PDF, 202 kB]

373/2018 13.9.2018 11.10.2018
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu provádění stavby: Kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem

[PDF, 207 kB]

372/2018 13.9.2018 2.10.2018
VV - Sdělení - Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí

[PDF, 198 kB]

371/2018 13.9.2018 2.10.2018
VV - Oznámení o zahájení územního řízení - Holešov, Za Drahou - vodovodní přípojka DN 400

[PDF, 198 kB]

370/2018 13.9.2018 2.10.2018
Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p.č. 3641, k.ú. Dobrotice

[PDF, 131 kB]

369/2018 13.9.2018 1.10.2018
Sdělení vodoprávního úřadu ve věci povolení k nakládání s vodami

[PDF, 196 kB]

368/2018 12.9.2018 1.10.2018
Draževní vyhláška - Margita Pospíšilová

[PDF, 155 kB]

367/2018 7.9.2018 11.10.2018
Sdělení vodoprávního úřadu ve věci povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod v obci Roštění

[PDF, 197 kB]

365/2018 7.9.2018 25.9.2018
Oznámení o přerušení elektrické energie dne 01.10.2018 od 07:30 do 15:00 Holešov, ul. Grohova, Palackého

[PDF, 27 kB]

364/2018 7.9.2018 2.10.2018
Oznámení o přerušení elektrické energie dne 26.09.2018 od 12:30 do 14:30 Holešov, Květná 1555

[PDF, 28 kB]

363/2018 7.9.2018 27.9.2018
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu realizace stavby: Oprava přejezdů u TS Zlín

[PDF, 244 kB]

362/2018 6.9.2018 24.9.2018
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu provádění stavebních prací na silnici II/490, III/49016, místní komunikace v obci Martinice a účelové komunikaci „Šindelnice“

[PDF, 207 kB]

361/2018 6.9.2018 24.9.2018
Draževní vyhláška - Viktor Řeha

[PDF, 183 kB]

359/2018 4.9.2018 4.10.2018
Oznámení starosty města - vyhrazení pro účely volební kampaně pro volby do zastupitelstva města Holešova - plochy pro vylepení volebních plakátů ve dnech 15. 09. 2018 - 06. 10. 2018

[PDF, 44 kB]

354/2018 27.8.2018 8.10.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21. 09. 2018 od 07:30 do 14:30 - Holešov, nám. Sv. Anny, nám. Svobody

[PDF, 85 kB]

353/2018 27.8.2018 24.9.2018
Volby do Zastupitelstva města Holešova - Jmenování zapisovatele okrskové volební komice

[PDF, 135 kB]

350/2018 23.8.2018 8.10.2018
Oznámení o vylosovaném pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí

[PDF, 264 kB]

347/2018 21.8.2018 8.10.2018
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků

[PDF, 319 kB]

346/2018 20.8.2018 8.10.2018
Dražební vyhláška - Pavel Langer

[PDF, 246 kB]

344/2018 20.8.2018 21.9.2018
VV - Opatření obecné povahy - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami (odběr) z vodních toků na území Holešova

[PDF, 215 kB]

289/2018 16.8.2018 30.11.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent společné státní správy a samosprávy - právník

[PDF, 289 kB]

279/2018 7.8.2018 1.10.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

[PDF, 115 kB]

275/2018 2.8.2018 8.10.2018
Zahájení stavebních prací v ul. Tyršova

[PDF, 94 kB]

270/2018 30.7.2018 2.10.2018
Výpis usnesení č. 47/3/ZM/2018

[PDF, 122 kB]

253/2018 12.7.2018 8.10.2018
Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích nutných k podání kandidátky pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů

[PDF, 28 kB]

252/2018 11.7.2018 8.10.2018
Oznámení - Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - podání do 31.7.2018 do 16 hodin

[PDF, 28 kB]

251/2018 11.7.2018 8.10.2018
Závěrečný účet města Holešova za rok 2017

[PDF, 85 kB]

229/2018 21.6.2018 2.7.2019
Rozpočtové opatření č.3/2018

[PDF, 84 kB]

228/2018 21.6.2018 2.1.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2018, schválené na jednání Zastupitelstva města Holešova dne 23. 4. 2018

[PDF, 67 kB]

174/2018 18.5.2018 2.1.2019
Výzva - vyhlášení popisu věci

[PDF, 72 kB]

159/2018 4.5.2018 5.11.2018
Oznámení o aplikacích přípravků - včely

[PDF, 16 kB]

108/2018 4.4.2018 1.11.2018
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

[PDF, 48 kB]

94/2018 20.3.2018 1.10.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2018

[PDF, 103 kB]

80/2018 7.3.2018 2.1.2019
Schválený rozpočet města Holešova na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2018 až 2020

[PDF, 64 kB]

21/2018 18.1.2018 31.12.2018
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2018 dotace na nájem tělocvičen především pro děti a mládež

[PDF, 383 kB]

5/2018 3.1.2018 2.1.2019
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2018 tzv. mimořádné finanční dotace

[PDF, 385 kB]

4/2018 3.1.2018 30.11.2018
Schválený rozpočtový výhled DSO Mikroregionu Holešovsko

[PDF, 448 kB]

387/2017 23.10.2017 24.10.2018
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 83 kB]

369/2015 2.11.2015 5.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 82 kB]

368/2015 2.11.2015 5.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Rottal klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

392/2015 18.11.2015 19.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Rottal klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

391/2015 18.11.2015 19.11.2018
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

[PDF, 84 kB]

449/2015 28.12.2015 29.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci státní finanční podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov

[PDF, 272 kB]

61/2016 10.2.2016 11.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci státní finanční podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov

[PDF, 272 kB]

60/2016 10.2.2016 11.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 81 kB]

190/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 80 kB]

189/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 80 kB]

188/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 80 kB]

187/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

186/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

185/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 80 kB]

184/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 90 kB]

183/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

182/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

181/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 84 kB]

180/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Musica Holešov

[PDF, 81 kB]

215/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Holešov

[PDF, 79 kB]

214/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 79 kB]

213/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 79 kB]

212/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 81 kB]

211/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 79 kB]

210/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 81 kB]

209/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 79 kB]

208/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 81 kB]

207/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 79 kB]

206/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 81 kB]

205/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 79 kB]

204/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 82 kB]

203/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 79 kB]

202/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem - českým skautem, střediskem Holešov

[PDF, 80 kB]

201/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

200/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 79 kB]

199/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 81 kB]

198/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 79 kB]

197/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 78 kB]

196/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

265/2016 24.6.2016 25.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 87 kB]

273/2016 28.6.2016 28.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 86 kB]

333/2016 19.8.2016 20.8.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 89 kB]

427/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 87 kB]

426/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem

[PDF, 90 kB]

425/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 88 kB]

424/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 89 kB]

423/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 86 kB]

422/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov, z.s.

[PDF, 88 kB]

421/2016 14.11.2016 15.11.2019

Verze pro tisk