logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úřední deska

Stav kde dni 20.3.2018.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na ul. Tovární a ul. Školní v Holešově

[PDF, 389 kB]

93/2018 16.3.2018 3.4.2018
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na ul. Palackého v Holešově

[PDF, 99 kB]

92/2018 15.3.2018 3.4.2018
Usnesení - pověření Krajského úřadu Olomouckého kraje

[PDF, 285 kB]

91/2018 15.3.2018 3.4.2018
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 28.04.2018 z důvodu konání sportovní akce

[PDF, 98 kB]

90/2018 14.3.2018 3.4.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - úředník obce - referent společné státní správy a samosprávy

[PDF, 197 kB]

89/2018 12.3.2018 26.3.2018
Sdělení vodoprávního úřadu dle § 115 odst. 6 zákona o vodách

[PDF, 378 kB]

88/2018 12.3.2018 28.3.2018
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

[PDF, 390 kB]

87/2018 12.3.2018 28.3.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - úředník obce - referent odboru dopravního a správního

[PDF, 198 kB]

86/2018 12.3.2018 26.3.2018
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Holešov, ul. Palackého z důvodu provádění stavebních prací

[PDF, 498 kB]

85/2018 9.3.2018 27.3.2018
Přehled usnesení z 6. schůze Rady města Holešova ze dne 05.03.2018

[PDF, 197 kB]

84/2018 8.3.2018 26.3.2018
Jednací řád Zastupitelstva města Holešova

[PDF, 319 kB]

83/2018 7.3.2018 23.3.2018
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 2/2018 o nočním klidu

[PDF, 64 kB]

82/2018 7.3.2018 23.3.2018
Obecně závazná vyhláška města Holešova č. 1/2018 o stanovení shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Holešova

[PDF, 383 kB]

81/2018 7.3.2018 23.3.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018

[PDF, 103 kB]

80/2018 7.3.2018 2.1.2019
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicic II/ 438 a II/490 v Holešově z důvodu opravy silnice II/437 Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice

[PDF, 498 kB]

79/2018 7.3.2018 23.3.2018
Přehled usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Holešova ze dne 26.02.2018

[PDF, 228 kB]

78/2018 7.3.2018 23.3.2018
Přehled usnesení z 5. schůze Rady města Holešova ze dne 26.02.2018

[PDF, 221 kB]

77/2018 7.3.2018 23.3.2018
VV - Rozhodnutí - Centrum obchodu a služeb na ulici Tovární v Holešově

[PDF, 828 kB]

76/2018 6.3.2018 22.3.2018
Dražební vyhláška - Tomáš Blaško

[PDF, 157 kB]

75/2018 5.3.2018 6.4.2018
Vysvětlení zadávacích podmínek k výběrovému řízení - Pronájem zámecké restaurace, klubu a kavárny v Holešově

[PDF, 11 kB]

74/2018 5.3.2018 20.3.2018
Oznámení o přerušení elektrické energie dne 21.03.2018 od 07:30 do 14:30 Holešov, ul. Přerovská, Vítězství

[PDF, 46 kB]

73/2018 2.3.2018 22.3.2018
Zveřejnění záměru bezúplatného převodu části městského pozemku p. č. 1422, k. ú. Žopy

[PDF, 198 kB]

72/2018 2.3.2018 20.3.2018
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 2424, p. č. 2433 k. ú. Jankovice u Holešova

[PDF, 200 kB]

71/2018 2.3.2018 20.3.2018
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 22 kB]

70/2018 1.3.2018 31.12.2023
VV - Usnesení a návrh rozhodnutí - zahájení řízení - opatření obecné povahy č. 1/2016 - vydání Územního plánu Holešov

[PDF, 1.02 MB]

69/2018 1.3.2018 16.4.2018
Dražební vyhláška - Jaromír Deneš

[PDF, 227 kB]

68/2018 27.2.2018 28.3.2018
Dražební vyhláška - František Vyhlídal

[PDF, 123 kB]

62/2018 22.2.2018 23.3.2018
Dražební vyhláška - František Vyhlídal

[PDF, 123 kB]

61/2018 22.2.2018 23.3.2018
VV - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pacetluky v uplynulém období 2014 - 2018

[PDF, 431 kB]

58/2018 21.2.2018 26.3.2018
Nález psa

[PDF, 575 kB]

56/2018 19.2.2018 23.4.2018
Oznámení o přerušení elektrické energie dne 20.03.2018 od 07:15 do 15:15 Holešov, ul. 6. května

[PDF, 47 kB]

53/2018 16.2.2018 21.3.2018
Oznámení výběrového řízení - Pronájem zámecké restaurace, klubu a kavárny v Holešově

[PDF, 243 kB]

52/2018 14.2.2018 20.3.2018
Vyhlášení výzvy k podání žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení města Holešova

[PDF, 303 kB]

37/2018 5.2.2018 26.3.2018
Nález psa

[PDF, 626 kB]

35/2018 1.2.2018 3.4.2018
Schválený rozpočet města Holešova na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2018 až 2020

[PDF, 64 kB]

21/2018 18.1.2018 31.12.2018
Termíny zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2018

[PDF, 194 kB]

7/2018 5.1.2018 18.9.2018
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2018 dotace na nájem tělocvičen především pro děti a mládež

[PDF, 383 kB]

5/2018 3.1.2018 2.1.2019
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2018 tzv. mimořádné finanční dotace

[PDF, 385 kB]

4/2018 3.1.2018 30.11.2018
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2018 tzv. Akce milion

[PDF, 385 kB]

3/2018 3.1.2018 10.4.2018
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2018 dotace na mládežnická družstva v dlouhodových soutěžích

[PDF, 382 kB]

2/2018 3.1.2018 10.4.2018
Sdělení občanům - Změna provozní doby odpadového centra

[PDF, 124 kB]

402/2017 30.10.2017 3.4.2018
Schválený rozpočtový výhled DSO Mikroregionu Holešovsko

[PDF, 448 kB]

387/2017 23.10.2017 24.10.2018
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Závěrečný účet města Holešova za rok 2016

[PDF, 856 kB]

253/2017 12.7.2017 2.7.2018
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 83 kB]

369/2015 2.11.2015 5.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 82 kB]

368/2015 2.11.2015 5.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Rottal klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

392/2015 18.11.2015 19.11.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Rottal klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

391/2015 18.11.2015 19.11.2018
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

[PDF, 84 kB]

449/2015 28.12.2015 29.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci státní finanční podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov

[PDF, 272 kB]

61/2016 10.2.2016 11.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci státní finanční podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov

[PDF, 272 kB]

60/2016 10.2.2016 11.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 81 kB]

190/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 80 kB]

189/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 80 kB]

188/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 80 kB]

187/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

186/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

185/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 80 kB]

184/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 90 kB]

183/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

182/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

181/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 84 kB]

180/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Musica Holešov

[PDF, 81 kB]

215/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Holešov

[PDF, 79 kB]

214/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 79 kB]

213/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 79 kB]

212/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 81 kB]

211/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 79 kB]

210/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 81 kB]

209/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 79 kB]

208/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 81 kB]

207/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 79 kB]

206/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 81 kB]

205/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 79 kB]

204/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 82 kB]

203/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 79 kB]

202/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem - českým skautem, střediskem Holešov

[PDF, 80 kB]

201/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

200/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 79 kB]

199/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 81 kB]

198/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 79 kB]

197/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 78 kB]

196/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

265/2016 24.6.2016 25.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 87 kB]

273/2016 28.6.2016 28.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 86 kB]

333/2016 19.8.2016 20.8.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 89 kB]

427/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 87 kB]

426/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem

[PDF, 90 kB]

425/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 88 kB]

424/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 89 kB]

423/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 86 kB]

422/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov, z.s.

[PDF, 88 kB]

421/2016 14.11.2016 15.11.2019

Verze pro tisk