logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úřední deska

Stav ke dni 22.9.2019.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Seznam majetku podle ust. § 64 odst.2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zak. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

[PDF, 66 kB]

400/2019 19.9.2019 21.10.2019
Dražební vyhláška dne 30.10.2019, proti povinnému Petra Gottfriedová

[PDF, 186 kB]

399/2019 19.9.2019 31.10.2019
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku p.č.2728/1, zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 236 kB]

398/2019 19.9.2019 7.10.2019
Elektronická dražební vyhláška dne 19.11.2019 proti povinnému : Pavel Cholasta

[PDF, 380 kB]

397/2019 18.9.2019 20.11.2019
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku p.č.2728/1, zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 224 kB]

396/2019 18.9.2019 4.10.2019
VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici III/49011 v obci Přílepy - oprava vodovodního řádu od 23.09. - 31.10.2019

[PDF, 205 kB]

395/2019 18.9.2019 4.10.2019
Přehled Usnesení z 20. schůze Rady města Holešova, která se konala 10. 09. 2019

[PDF, 162 kB]

393/2019 17.9.2019 3.10.2019
Zveřejnění záměru pronájmu městského pozemku p.č.1869/4, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Holešov

[PDF, 95 kB]

392/2019 17.9.2019 4.10.2019
Zveřejnění záměru pronájmu městské části pozemku p.č.1738/3, ostatní plocha, k.ú. Dobrotice do 04.10.2019

[PDF, 93 kB]

391/2019 16.9.2019 2.10.2019
VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici II/490, II/438 na okružní křižovatce u Martinic - objízdná trasa pro tranzitní dopravu nad 7,5 t od 20.09. 2019 - 15.11.2019

[PDF, 205 kB]

390/2019 16.9.2019 2.10.2019
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy chodníků - Kostelec u Holešova

[PDF, 389 kB]

389/2019 13.9.2019 1.10.2019
Pozvánka na 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 23.09.2019 od 16:00 hod.

[PDF, 106 kB]

388/2019 13.9.2019 24.9.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 18.10.2019 od 07:30 do 17:00, Holešov, ul. Tovární 1333 (LOANA)

[PDF, 98 kB]

387/2019 13.9.2019 21.10.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 14.10.2019 od 07:30 do 11:30, Holešov, ul. Tovární 1333 (LOANA)

[PDF, 98 kB]

386/2019 13.9.2019 15.10.2019
VV - Opravné rozhodnutí - oprava chodníků Kostelec u Holešova

[PDF, 355 kB]

385/2019 13.9.2019 1.10.2019
Zveřeřejnění schváleného rozpočtu DS Mikroregionu Holešovsko pro rok 2019

[PDF, 106 kB]

384/2019 12.9.2019 1.10.2019
Zveřejnění záměru pronájmu městské části pozemku p.č.2661/1, ostatní plocha, k.ú. Holešov do 31.12.2019 za účelem parkování

[PDF, 132 kB]

383/2019 12.9.2019 1.10.2019
VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici III/49012 na ul. Bezručova v Holešově od 16.09.2019 - 30.11.2019 Rekonstrukce VO

[PDF, 205 kB]

382/2019 10.9.2019 26.9.2019
VV - Vyrozumění o pokračování v odvolacím řízení - seznámení s podklady rozhodnutí čj. KUZL 57377/2019

[PDF, 181 kB]

381/2019 10.9.2019 26.9.2019
VV - Usnesení č. 34, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP čj. KUSP 76568/2018: povolení stavby vodního díla "Dálnice R49, stavba 4901 Hulín - Fryšták, Přeložka Přílepského potoka"

[PDF, 140 kB]

380/2019 10.9.2019 26.9.2019
Zveřejnění záměru pachtu městského pozemku k zahrádkářskému využítí, p. č. 2728/1, zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 215 kB]

379/2019 10.9.2019 26.9.2019
VV - opatření obecné povahy - doplnění Ministerstva zemědělství - změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů čj. 41508/2019-MZE-16212, 2 přílohy

[PDF, 149 kB]

378/2019 6.9.2019 7.10.2019
Přehled Usnesení z 19. schůze Rady města Holešova, která se konala 30. 08. 2019

[PDF, 101 kB]

377/2019 5.9.2019 23.9.2019
Dražební vyhláška dne 09.10.2019, proti povinnému Jaroslav Trhlík, Tučapy

[PDF, 230 kB]

370/2019 27.8.2019 10.10.2019
Dražební vyhláška dne 26.09.2019, proti povinnému Petr Bureš

[PDF, 365 kB]

371/2019 27.8.2019 27.9.2019
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 23.10.2019 ve 13:00 hod. proti povinnému: Marek Jandal, Masarykova 628, Holešov

[PDF, 235 kB]

369/2019 27.8.2019 24.10.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.9.2019 od 07:30 do 20.09.2019 , Holešov, Žopy

[PDF, 88 kB]

368/2019 26.8.2019 23.9.2019
Závěrečný účet města Holešova za rok 2018 schválený na jedn.Zastupitelstva města Holešova dne 24.06.2019

[PDF, 18 kB]

318/2019 2.7.2019 30.6.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2019 schvál. na jednání Zastupitelstva města Holešova dne 24.06.2019

[PDF, 21 kB]

317/2019 2.7.2019 2.1.2020
Rozpočtové opatření Rady města Holešova č. 5/2019

[PDF, 38 kB]

280/*2019 6.6.2019 2.1.2020
Rozpočtové opatření Rady města Holešova č. 4/2019

[PDF, 37 kB]

241/2019 6.5.2019 2.1.2020
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v 2. pololetí roku 2019

[PDF, 111 kB]

239/2019 6.5.2019 18.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova do r. 2021 zveřejněn na intern.stránkách www.holesov.cz/rozpocet-holesova

[PDF, 38 kB]

231/2019 2.5.2019 30.4.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2019

[PDF, 122 kB]

228/2019 30.4.2019 2.1.2020
Rozpočtové opatření Rady města Holešova č. 2/2019

[PDF, 58 kB]

189/2019 8.4.2019 2.1.2020
VV - OOP Zpracování těžby dřeva - kůrovec

[PDF, 210 kB]

188/2019 8.4.2019 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2019

[PDF, 122 kB]

137/2019 26.2.2019 2.1.2020
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Rozpočet města Holešova na rok 2019

[PDF, 121 kB]

41/2019 10.1.2019 2.1.2020
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2019 dotace na nájem tělocvičen především pro děti a mládež

[PDF, 384 kB]

39/2019 10.1.2019 2.1.2020
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2019 tzv. mimořádné finanční dotace

[PDF, 385 kB]

38/2019 10.1.2019 3.12.2019
Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

[PDF, 879 kB]

447/2018 31.10.2018 1.11.2028
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

[PDF, 48 kB]

94/2018 20.3.2018 1.10.2019
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 89 kB]

427/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 87 kB]

426/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem

[PDF, 90 kB]

425/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 88 kB]

424/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 89 kB]

423/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 86 kB]

422/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov, z.s.

[PDF, 88 kB]

421/2016 14.11.2016 15.11.2019

Verze pro tisk