Úřední deska

Stav ke dni 14.7.2024.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
VV - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Novostavba polyfunkčního domu, ul. Tovární v Holešově

[PDF, 221 kB]

245/2024 10.7.2024 26.7.2024
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

[PDF, 95 kB]

244/2024 10.7.2024 23.9.2024
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - Třebětice - Holešov, okružní křižovatka - Količín, okružní křižovatka - Alexovice a místní komunikace Třebětice dotčené stavbou D49

[PDF, 220 kB]

243/2024 10.7.2024 26.7.2024
Přehled usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Holešova ze dne 19.06.2024

[PDF, 191 kB]

242/2024 9.7.2024 25.7.2024
Dražební vyhláška - Jiří Komárek

[PDF, 1.69 MB]

241/2024 4.7.2024 1.10.2024
Přehled usnesení ze 16. schůze Rady města Holešova ze dne 26.06.2024

[PDF, 147 kB]

240/2024 4.7.2024 22.7.2024
VV - Rozhodnutí - Změna územního rozhodnutí - SEK - optická síť Třebětice, Podzemní vedení veřejné komunikační sítě

[PDF, 235 kB]

239/2024 3.7.2024 19.7.2024
Schválený rozpočtový výhled DSO Mikroregionu Holešovsko 2024 - 2026

[PDF, 109 kB]

238/2024 3.7.2024 2.1.2025
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - v úseku Holešov - Dobrotice z důvodu konání triatlonového závodu HOLEŠOVMAN 2024

[PDF, 226 kB]

237/2024 3.7.2024 19.7.2024
VV - Opatření obecné povahy - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Palackého a Krátká, ulice Palackého a Za Cukrovarem z důvodu místní úpravy provozu na nově vybudované okružní křižovatce

[PDF, 185 kB]

236/2024 3.7.2024 19.7.2024
Závěrečný účet města Holešova za rok 2023

[PDF, 84 kB]

235/2024 1.7.2024 1.7.2025
Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova na roky 2025 a 2026

[PDF, 85 kB]

234/2024 1.7.2024 1.7.2025
Rozpočtová opatření města Holešova na rok 2024

[PDF, 84 kB]

233/2024 1.7.2024 2.1.2025
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, výkon agendy sociální práce a sociálních služeb

[PDF, 173 kB]

232/2024 1.7.2024 22.7.2024
Oznámení o přerušení elektrické energie dne 19.07.2024 od 07:30 do 14:30 Holešov, ulice Krátká, Palackého a Polní

[PDF, 101 kB]

231/2024 1.7.2024 22.7.2024
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Martinice, náves, obnova NN

[PDF, 228 kB]

230/2024 1.7.2024 17.7.2024
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Oprava PZS na trati Valašské Meziříčí - Kojetín - 2. etapa

[PDF, 225 kB]

229/2024 28.6.2024 16.7.2024
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice II/438: Bystřice p.H. - Hlinsko p.H.

[PDF, 224 kB]

228/2024 28.6.2024 16.7.2024
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - Holešov, ulice Bořenovská - okružní křižovatka

[PDF, 301 kB]

227/2024 27.6.2024 15.7.2024
VV - Opatření obecné povahy - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II/438 Holešov - Zahnašovice, III/43824 v k. ú. Třebětice a místní komunikace obce Třebětice dotčená stavbou D49 z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na nově vybudovaných úsecích

[PDF, 189 kB]

226/2024 27.6.2024 15.7.2024
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - silnice III/49016 v úseku Martinice - Žeranovice a účelová komunikace "Šindelnice" v k. ú. Martinice z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na nově vybudovaných úsecích silnice III/9016 a účelové komunikaci "Šindelnice"

[PDF, 219 kB]

225/2024 27.6.2024 15.7.2024
Oznámení o přerušení elektrické energie dne 18.07.2024 od 07:30 do 15:00, Holešov, část obce Tučapy

[PDF, 99 kB]

224/2024 27.6.2024 19.7.2024
VV - Doručení změny č. 2 Územního plánu Holešov a úplného znění Územního plánu Holešov po vydání změny č. 2

[PDF, 259 kB]

223/2024 27.6.2024 15.7.2024
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova ve II. pololetí roku 2024

[PDF, 161 kB]

221/2024 26.6.2024 17.12.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí

[PDF, 140 kB]

219/2024 26.6.2024 22.7.2024
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 759/16, k. ú. Všetuly

[PDF, 147 kB]

217/2024 24.6.2024 12.8.2024
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 234/4, k. ú. Žopy

[PDF, 179 kB]

216/2024 24.6.2024 12.8.2024
Zveřejnění záměru směny pozemků

[PDF, 146 kB]

215/2024 24.6.2024 15.7.2024
VV - doručení návrhu aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na udržitelný rozvoj území a oznámení konání veřejného projednání

[PDF, 200 kB]

210/2024 20.6.2024 30.7.2024
Dražební vyhláška - Jakub Vybíral

[PDF, 372 kB]

209/2024 19.6.2024 22.7.2024
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice - červenec

[PDF, 963 kB]

197/2024 17.6.2024 1.8.2024
VV - doručení návrhu Územního plánu Rymice

[PDF, 222 kB]

193/2024 11.6.2024 27.7.2024
Schválený rozpočtový výhled DSO Mikroregionu Holešovsko 2024 - 2026

[PDF, 105 kB]

160/2024 16.5.2024 31.12.2024
Návrh závěrečného účtu za rok 2023 - Mikroregion Holešovsko

[PDF, 62 kB]

159/2024 16.5.2024 31.7.2024
Oznámení o ukončení provozování ambulance ORL/UNK - MUDr. Jiří Tovaryš

[PDF, 61 kB]

110/2024 8.4.2024 31.10.2024
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2024 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 269 kB]

75/2024 11.3.2024 1.11.2024
Příjem žádostí o kotlíkové dotace - informace

[PDF, 942 kB]

44/2024 5.2.2024 2.9.2024
Rozpočet města Holešova na rok 2024

[PDF, 83 kB]

11/2024 4.1.2024 2.1.2025
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2024 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce v Holešově

[PDF, 179 kB]

10/2024 4.1.2024 3.12.2024
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2024 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 182 kB]

9/2024 4.1.2024 3.12.2024
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2024 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova - dotace na nájem prostor a náklady související s užíváním prostor v majetku města

[PDF, 182 kB]

420/2023 4.12.2023 1.11.2024
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

[PDF, 193 kB]

53/2022 16.2.2022 28.2.2025
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst.3 vyhlášky č. 259/20212 Sb., o podrobnostech spisové služby

[PDF, 177 kB]

212/2021 30.6.2021 30.6.2025
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028

Verze pro tisk