Úřední deska

Stav ke dni 16.9.2021.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Zveřejnění záměru pachtu části městského pozemku k zahrádkářskému využití, p. č. 2728/1, k.ú. Holešov

[PDF, 111 kB]

291/2021 15.9.2021 1.10.2021
VV - uložení písemnosti čj. HOL-27419/2021/DS/ZTP/13/ZV - Jiří Blažek

[PDF, 168 kB]

290/2021 14.9.2021 30.9.2021
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Rohálovská 50ka 2021: 18.09.2021 od 10:00-20:00 hod

[PDF, 506 kB]

289/2021 13.9.2021 29.9.2021
Pozvánka na 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční dne 20.09.2021 od 16:00 h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Holešov

[PDF, 119 kB]

288/2021 9.9.2021 21.9.2021
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 3624, k.ú. Dobrotice

[PDF, 96 kB]

287/2021 8.9.2021 24.9.2021
VV - Usnesení o zastavení řízení - Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov, II.etapa, Stavba č. 10 Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ, 1.část

[PDF, 207 kB]

286/2021 8.9.2021 24.9.2021
Oznámení o prvním zasedání okrskových volebních komisí - čtvrtek 16.09.2021 v 16:00 hod. v prostorách kina Svět

[PDF, 165 kB]

284/2021 8.9.2021 11.10.2021
VV - uložení písemnosti čj. HOL-26860/2021/ŽÚ/POM: Václav Michálek, Bořenovice 9

[PDF, 142 kB]

283/2021 8.9.2021 24.9.2021
Dražební vyhláška: zahájení dražby dne 05.10.2021, Monika Fojtíková, Holešov

[PDF, 150 kB]

282/2021 7.9.2021 6.10.2021
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

[PDF, 446 kB]

281/2021 6.9.2021 6.9.2022
Sdělení vodoprávního úřadu - ZTV Cukrák - Veřejná infrastruktura - SO 09 - Obnova rybníkuu

[PDF, 489 kB]

280/2021 3.9.2021 21.9.2021
Přehled usnesení z 20. schůze Rady města Holešova ze dne 25.08.2021

[PDF, 189 kB]

277/2021 1.9.2021 17.9.2021
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Palackého a místní komunikaci ul. Tovární z důvodu provedení prací - Rekonstrukce žst. Holešov - vjezd a výjezd vozidel stavby

[PDF, 508 kB]

279/2021 1.9.2021 17.9.2021
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Osvobození z důvodu provedení prací - ZTV - Holešov Nadsadová III. etapa, SO 01-Zpevnění plochy

[PDF, 508 kB]

278/2021 1.9.2021 17.9.2021
VV - Oznámení zahájení územního řízení - Silnice Zahnašovic - Lechotice

[PDF, 480 kB]

276/2021 31.8.2021 16.9.2021
VV - Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby - Míškovice, Machovská, 10 RD, Obec

[PDF, 447 kB]

275/2021 31.8.2021 16.9.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.09.2021 od 07:30 do 15:00 hod. - Holešov, část ulic Hankeho, Holajka, Střelnice

[PDF, 98 kB]

273/2021 25.8.2021 23.9.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků

[PDF, 158 kB]

271/2021 24.8.2021 11.10.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

[PDF, 148 kB]

270/2021 24.8.2021 11.10.2021
Odstávka elektrické energie dne 16.09.2021 od 07:30 do 15:00 hod. - Bořenovská ul., Holešov

[PDF, 98 kB]

265/2021 18.8.2021 17.9.2021
Odstávka elektrické energie dne 16.09.2021 od 07:30 do 15:00 hod. - Bořenovská ul., Holešov

[PDF, 98 kB]

265/2021 18.8.2021 17.9.2021
Odstávka elektrické energie dne 21.9.2021 od 7:30 do 14:30 hod. Všetuly, ČOV Všetuly

[PDF, 97 kB]

261/2021 13.8.2021 22.9.2021
Ceník zpoplatněných parkovacích míst ve městě Holešově s účinností od 01.09.2021

[PDF, 208 kB]

255/2021 11.8.2021 31.12.2021
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

[PDF, 430 kB]

254/2021 9.8.2021 11.10.2021
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst.3 vyhlášky č. 259/20212 Sb., o podrobnostech spisové služby

[PDF, 177 kB]

212/2021 30.6.2021 30.6.2025
Střednědobý výhled rozpočtu města Holešova na r. 2022 a 2023 v tis. Kč

[PDF, 85 kB]

132/2021 28.4.2021 28.4.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb, katastrální zákon

[PDF, 184 kB]

63/2021 22.2.2021 23.4.2023
Rozpočtová opatření města Holešova na rok 2021

[PDF, 51 kB]

58/2021 17.2.2021 31.12.2021
Rozpočet města Holešova na rok 2021 schválený na jednání Zastupitelstva města dne 15.12.2020

[PDF, 83 kB]

26/2021 22.1.2021 31.12.2021
VV - OOP - zrušení zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami s účinností od 22.01.2021

[PDF, 210 kB]

25/2021 22.1.2021 31.12.2021
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 28. 12. 2020 - vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - pátek 8.10.2021 a sobota 9. 10. 2021

[PDF, 117 kB]

24/2021 20.1.2021 11.10.2021
Termíny konání schůzí Rady města Holešova v roce 2021

[PDF, 24 kB]

13/2021 11.1.2021 21.12.2021
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2021

[PDF, 402 kB]

12/2021 11.1.2021 21.12.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 520 kB]

10/2021 8.1.2021 10.1.2022
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež

[PDF, 134 kB]

5/2021 7.1.2021 1.11.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 120 kB]

7/2021 7.1.2021 30.11.2021
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2021 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce v Holešově

[PDF, 117 kB]

6/2021 7.1.2021 30.11.2021
NÁJEMNÉ NEBYTOVÝCH PROSTOR - COVID 19 TH27/2020 1.4.2020 30.4.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028
Nabídka pronájmu - prostor sloužící podnikání - Palackého č.p. 1400 TH22/2020 13.1.2020 31.1.2020
Další šmejdi u dveří TH21/2019 6.11.2019
VV - OOP Zpracování těžby dřeva - kůrovec

[PDF, 210 kB]

188/2019 8.4.2019 31.12.2022
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023

Verze pro tisk