logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úřední deska

Stav ke dni 14.7.2020.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 03.08.2020 od 7:30 - 13:00 Holešov, Masarykova ul. - nová lokalita areálu Pivovar

[PDF, 100 kB]

275/2020 13.7.2020 4.8.2020
VV - o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci - žádost společnosti Industry Servis ZK a.s., Holešov

[PDF, 193 kB]

274/2020 13.7.2020 29.7.2020
VV - opravné usnesení - povolení stavby Holešov - revitalizace místních komunikací, 3. etapa, ul. Plačkov

[PDF, 455 kB]

273/2020 10.7.2020 27.7.2020
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci na ul. Jižní v Martinicích, pozemek p.č. 554 v k.ú. Martinice

[PDF, 437 kB]

272/2020 10.7.2020 27.7.2020
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici III/4903 a místní komunikaci v průjezdním úseku obce Němčice

[PDF, 490 kB]

271/2020 10.7.2020 27.7.2020
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu sportovní akce HULMEN 2020 dne 18.07.2020 od 09:00 - 14:00 hod. v Holešově

[PDF, 502 kB]

270/2020 10.7.2020 27.7.2020
VV - Opatření obecné povahy - Rozhodnutí o prodloužení lhůty společného povolení - Roštění - chodník podél silnice III/4905 - prodloužení do 11.07.2020

[PDF, 435 kB]

269/2020 9.7.2020 27.7.2020
Přehled Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo 22. 06. 2020

[PDF, 172 kB]

268/2020 8.7.2020 24.7.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Holešov, ul. na silnici II/438 - sportovní akce HOLEŠOVMAN 2020 dne 25.07.2020

[PDF, 187 kB]

267/2020 7.7.2020 23.7.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27.07.2020 od 7:15 - 14:00 hod. , Holešov, Tovární 1250

[PDF, 78 kB]

266/2020 7.7.2020 28.7.2020
Dražební vyhláška - manželé Štoplovi, Holešov - dne 04.08.2020 ve Zlíně

[PDF, 313 kB]

263/2020 3.7.2020 5.8.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: oprava vodovodu v Holešově, ulice Samostatnost, od 08.07.2020 - 15.09.2020

[PDF, 504 kB]

264/2020 3.7.2020 20.7.2020
VV- Společné povolení parkoviště u DPS - sídliště Novosady, Holešov

[PDF, 607 kB]

265/2020 3.7.2020 20.7.2020
Přehled Usnesení z 16. schůze Rady města, která se konala 22.06.2020

[PDF, 259 kB]

261/2020 2.7.2020 20.7.2020
VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: LIDL ČR v.o.s., - Holešov, ul. Osvobození dne 15.08.2020 - 30.09.2020

[PDF, 503 kB]

262/2020 2.7.2020 20.7.2020
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení bez ústního jednání: Hoešov - revitalizace místních komunikací, ul. Plačkov - 3.etapa

[PDF, 441 kB]

260/2020 1.7.2020 17.7.2020
VV - Oznámení zahájení stavebního řízení bez ústního jednání: Rymice, ZTV v lokalitě Chytilovo, místní komunikace I. třída - chodník pro pěší

[PDF, 442 kB]

259/2020 1.7.2020 17.7.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 23.07.2020 od 7:30 - 15:30 hod. - Samostatnost, Tovární, Za Drahou v Holešově

[PDF, 67 kB]

258/2020 1.7.2020 24.7.2020
VV - uložení písemnosti: Richard Pražák, rok narození 1993 - čj. 18079/2020/DS/ZTP/16/DSR

[PDF, 422 kB]

257/2020 30.6.2020 16.7.2020
VV - uložení písemnosti: Marie Pražáková, rok narození 1956 - čj. 18079/2020/DS/ZTP/16/DSR

[PDF, 421 kB]

256/2020 30.6.2020 16.7.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice, části k.ú. Holešov, Přílepy - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek do 17.07.2020

[PDF, 295 kB]

242/2020 29.6.2020 20.7.2020
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci červenci 2020

[PDF, 198 kB]

255/2020 29.6.2020 3.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1868/36, zahrada, k.ú. Holešov cca 103 m čtverečních

[PDF, 280 kB]

250/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1802/4, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Holešov

[PDF, 196 kB]

247/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce, p.č. 2706/11, ostatní plocha

[PDF, 197 kB]

248/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1868/36, zahrada, k.ú. Holešov

[PDF, 197 kB]

249/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 384/1, ostatní ploha, k.ú. Všetuly, 40 m čtverečních

[PDF, 281 kB]

251/2020 25.6.2020 24.8.2020
Oprava zveřejněného záměru č. 50/2020 - výměry pozemku p.č. 93, budova s čp. 38 - rodinný dům, k.ú. Holešov

[PDF, 292 kB]

252/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 93, zahrada, k.ú. Holešov cca 24 m čtverečních

[PDF, 282 kB]

253/2020 25.6.2020 24.8.2020
Zveřejnění záměru prodeje městských pozemků a části městských pozemků, k.ú. Všetuly, celkem o výměře cca 240 m čtver.

[PDF, 299 kB]

254/2020 25.6.2020 24.8.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.7.2020 od 7:30 - 14:15 h., Količín 243/2020 23.6.2020 15.7.2020
Dražební vyhláška: zahájení elektronické dražby dne 28.07.2020 proti povinnému: Radek Aujezdský, Zlín

[PDF, 305 kB]

232/2020 15.6.2020 29.7.2020
Oznámení o provedení elektronické dražby nemovité věci dne 05.08.2020: Nicholas Kurz

[PDF, 250 kB]

227/2020 8.6.2020 5.8.2020
Elektronická komunikace - zřízení datové schránky na poště, OÚ

[PDF, 122 kB]

212/2020 29.5.2020 31.12.2020
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami

[PDF, 510 kB]

197/2020 22.5.2020 31.12.2020
Zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu do r. 2022

[PDF, 176 kB]

186/2020 15.5.2020 30.4.2021
Zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č.195/1, budova čp. 97 - stavba občans.vybavení, k.ú. Holešov

[PDF, 99 kB]

182/2020 13.5.2020 24.7.2020
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 96, zastav.plocha a nádvoří, budova čp. 38 RD, k.ú. Holešov

[PDF, 102 kB]

181/2020 13.5.2020 24.8.2020
Rozhodnutí prezidenta republiky - vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů na pátek 2.října a sobotu 3. října 2020

[PDF, 31 kB]

161/2020 29.4.2020 5.10.2020
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

[PDF, 101 kB]

69/2020 26.2.2020 31.12.2020
Rozpočtova opatření města Holešova na rok 2020

[PDF, 51 kB]

49/2020 18.2.2020 31.12.2020
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028
Nabídka pronájmu - prostor sloužící podnikání - Palackého č.p. 1400 TH22/2020 13.1.2020 31.1.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 385 kB]

16/2020 10.1.2020 1.12.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce v Holešově

[PDF, 385 kB]

14/2020 10.1.2020 1.12.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež

[PDF, 425 kB]

13/2020 10.1.2020 3.11.2020
Rozpočet města Holešova na rok 2020

[PDF, 121 kB]

07/2020 6.1.2020 4.1.2021
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2020

[PDF, 149 kB]

4/2020 3.1.2020 16.12.2020
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2020 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 181 kB]

3/2020 3.1.2020 4.1.2021
Další šmejdi u dveří TH21/2019 6.11.2019
VV - OOP Zpracování těžby dřeva - kůrovec

[PDF, 210 kB]

188/2019 8.4.2019 31.12.2022
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023

Verze pro tisk