Úřední deska

Stav ke dni 26.5.2022.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Odstávka el.energie 22.06.2022 7:30-15 h., Dobrotice, Žopy, Přílepy, Holešov: ul. Střelnice, Partyzánská, Želkov, Sportovní

[PDF, 99 kB]

178/2022 25.5.2022 23.6.2022
Odstávka elektrické energie 20.6.2022 7:30 -13:00 hod., Rymice, Količín

[PDF, 98 kB]

177/2022 25.5.2022 21.6.2022
Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027 - zveřejněnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

[PDF, 231 kB]

176/2022 24.5.2022 9.6.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

[PDF, 455 kB]

175/2022 23.5.2022 8.6.2022
Odstávka el.energie 14.6.2022 9:30-11:30 h., Sokolská, Za Cukrovarem, Zahradní, Sokolská, Míru, Ovocná, Dukelská Holešov

[PDF, 96 kB]

174/2022 23.5.2022 15.6.2022
Odstávka el.energie 14.06.2022 9:30-11:30 hod.., Holešov 1671, Bořenovská 1671 až 1674

[PDF, 97 kB]

173/2022 23.5.2022 15.6.2022
VV - Oznámení o zahájení řízení o společném povolení bez ústního jednání - SO 302 Vodovod lokalita Třešňové sady, čj. HOL-14649/2022/ŽP/LKA

[PDF, 216 kB]

172/2022 23.5.2022 8.6.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - Mikroregion Holešovsko, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva auditora, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

[PDF, 63 kB]

171/2022 19.5.2022 6.6.2022
Oznámení o přerušení dodávky el.energie 16.06.2022 7:30-14:30 hod.- Tučapy, Bořenovice

[PDF, 97 kB]

170/2022 19.5.2022 17.6.2022
Informace o jednodenním uzavření pošty Holešov - sobota 18.06.2022 na nezbytně nutnou dobu z důvodu plánované odstávky datových center v rámci všech provozoven České pošty, s.p.

[PDF, 180 kB]

169/2022 18.5.2022 20.6.2022
Přehled Usnesení z 8. schůze Rady města Holešova, která se konala 09.05.2022

[PDF, 114 kB]

168/2022 13.5.2022 30.5.2022
Zveřejnění záměru pacht části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 3302/2, ostatní plocha v k.ú. Holešov

[PDF, 111 kB]

167/2022 13.5.2022 2.6.2022
Zveřejnění záměr pronájmu nebytových prostor v budově Osadního výboru, Tučapy čp. 68, za nájemné 250/Kč měsíčně + energie

[PDF, 293 kB]

165/2022 12.5.2022 30.5.2022
VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zákaz vjezdu vozidel v obci Pacetluky

[PDF, 232 kB]

166/2022 12.5.2022 30.5.2022
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem za rok 2021

[PDF, 2.27 MB]

163/2022 11.5.2022 27.5.2022
Zveřejnění záměru pacht části městkého pozemku k zahrádkářskému využití p. č. 2727/1, ostatní plocha v k.ú. Holešov

[DOC, 34 kB]

164/2022 11.5.2022 27.5.2022
Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých činnotí obecní policie

[PDF, 120 kB]

162/2022 11.5.2022 27.5.2022
VV - Rozhodnutí o umístění stavby: Všetuly, zahrádky 70M, kab. NN - čj. HOL-8251/2022/SÚ/JH

[PDF, 248 kB]

161/2022 10.5.2022 26.5.2022
Odstávka el.energie 3.6.2022 7:30-15:00 h.,Dobrotice,Holešov,Žopy,Přílepy,Drásalova,Bezručova,Jarošova,Osvobození,Sadová,Sportovní,Stojanova,Střelnice,Zámecká

[PDF, 105 kB]

160/22 10.5.2022 6.6.2022
Přerušení dodávky el.energie 31.05.2022 od 7:30-11:00 hod., Zahradní, Dukelská, Rymická, Za Vodou - Všetuly

[PDF, 97 kB]

159/2022 10.5.2022 1.6.2022
Dražební vyhláška: opakovaná dražba - dne 07.07.2022: Krutil Zdeněk

[PDF, 614 kB]

154/2022 4.5.2022 8.7.2022
Dražební vyhláška: zahájení elektronického dražebního jednání dne 08.06.2022: Malák Radim

[PDF, 135 kB]

153/2022 4.5.2022 9.6.2022
VAK Kroměříž - Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2021

[PDF, 5.07 MB]

151/2022 3.5.2022 31.8.2022
Střednědový výhled rozpočtu Města Holešova do r. 2024

[PDF, 131 kB]

145/2022 29.4.2022 30.4.2023
VV - hromadný předpisný seznam daň z nemovitých věcí na rok 2022 - čj. 750342/22/3300-11460-705412

[PDF, 80 kB]

136/2022 26.4.2022 27.5.2022
Oznámení termínu střeleb na střelnici Dobrotice v měsíci květnu 2022.

[PDF, 277 kB]

128/2022 14.4.2022 1.6.2022
Usnesení Vlády ČR ze dne 30. března 2022 č. 256 - prodloužení nouzového stavu do 31.5.2022 v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

[PDF, 226 kB]

127/2022 1.4.2022 1.6.2022
VAK Kroměříž - ceník za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod od 01.03.2022

[PDF, 785 kB]

81/2022 2.3.2022 30.12.2022
Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

[PDF, 193 kB]

53/2022 16.2.2022 28.2.2023
Ředitelství silnic Zlínského kraje - ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji

[PDF, 2.00 MB]

28/2022 26.1.2022 2.1.2023
Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostech - Český statistický úřad

[PDF, 307 kB]

25/2022 25.1.2022 30.6.2022
Termíny konání schůzí Rady města Holešova v roce 2022

[PDF, 159 kB]

22/2022 20.1.2022 18.10.2022
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z rozpočtu města Holešova na sociální oblast z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 221 kB]

17/2022 13.1.2022 2.1.2023
Program pro poskytování finanční dotace v roce 2022 z rozpočtu města Holešova na sociální služby z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova

[PDF, 181 kB]

15/2022 12.1.2022 28.4.2023
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova tzv. mimořádná finanční dotace

[PDF, 179 kB]

9/2022 7.1.2022 30.11.2022
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova na významné akce v Holešově

[PDF, 179 kB]

7/2022 7.1.2022 30.11.2022
Program pro poskytování finanční dotace v r. 2022 z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova dotace na nájem prostor a nákladů souvisejících s užíváním prostor v majetku města

[PDF, 180 kB]

6/2022 7.1.2022 1.11.2022
Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Holešova v roce 2022

[PDF, 153 kB]

2/2022 5.1.2022 20.9.2022
Informace k podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

[PDF, 87 kB]

391/2021 20.12.2021 1.6.2022
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2022

[PDF, 601 kB]

381/2021 9.12.2021 31.12.2022
Kotlíkové dotace 2022

[PDF, 721 kB]

320/2021 11.10.2021 31.12.2022
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst.3 vyhlášky č. 259/20212 Sb., o podrobnostech spisové služby

[PDF, 177 kB]

212/2021 30.6.2021 30.6.2025
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb, katastrální zákon

[PDF, 184 kB]

63/2021 22.2.2021 23.4.2023
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

[PDF, 177 kB]

36/2020 31.1.2020 1.2.2028
VV - OOP Zpracování těžby dřeva - kůrovec

[PDF, 210 kB]

188/2019 8.4.2019 31.12.2022
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 193 kB]

134/2019 22.2.2019 31.12.2023
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023

Verze pro tisk