logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úřední deska

Stav kde dni 16.12.2018.

Online úřední deska Městského úřadu města Holešova podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Úřední deska v listinné podobě se nachází před budovu MěÚ Holešov, Masarykova 628.

Kategorie

Odbor/Útvar

Název Ev. č. Od Do
Zveřejnění záměru pronájmu reklamní plochy

[PDF, 119 kB]

522/2018 14.12.2018 2.1.2019
Schválený rozpočet DSO Mikroregionu Holešovsko pro rok 2018

[PDF, 188 kB]

521/2018 14.12.2018 2.1.2019
Sdělení vodoprávního úřadu - vodoprávní řízení ve věci schválení havarijního plánu pro Martinice, a.s.

[PDF, 376 kB]

520/2018 14.12.2018 2.1.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 30.01.2018 od 07:30 do 15:30, Holešov, obec Bořenovice a Tučapy

[PDF, 54 kB]

519/2018 12.12.2018 31.1.2019
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 25.01.2018 od 07:30 do 15:30, Holešov, obec Bořenovice a Tučapy

[PDF, 54 kB]

518/2018 12.12.2018 28.1.2019
VV - Opatření obecné povahy - zrušení zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami (odběr vody)

[PDF, 400 kB]

517/2018 12.12.2018 28.12.2018
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 16.01.2018 od 07:30 do 15:30, Holešov, obec Bořenovice a Tučapy

[PDF, 54 kB]

516/2018 12.12.2018 17.1.2019
Provozní řád stadionu Míru Holešov

[PDF, 86 kB]

515/2018 12.12.2018 28.12.2018
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - na silnici II/438 ul. Palackého a komunikacích na autobusovém nádraží v Holešově

[PDF, 424 kB]

514/2018 12.12.2018 28.12.2018
Sazebník úhrad nákladů

[PDF, 357 kB]

513/2018 12.12.2018 28.12.2018
VV - Usnesení o přerušení řízení - Dálnice D49

[PDF, 384 kB]

512/2018 10.12.2018 28.12.2018
Zveřejnění záměru pachtu pozemku z majetku města Holešova k zemědělskému využií, p.č. 961, 984 v k.ú. Všetuly, p.č. 247, 251, 261, 145/75, 165/42, 165/44 v k.ú. Količín

[PDF, 23 kB]

511/2018 10.12.2018 28.12.2018
Dražební vyhláška - EMKAD CZ, s.r.o.

[PDF, 217 kB]

510/2018 10.12.2018 17.1.2019
Dražební vyhláška - Luboš Meszáros

[PDF, 169 kB]

509/2018 10.12.2018 24.1.2019
Dražební vyhláška - Zdeněk Kasaj

[PDF, 187 kB]

508/2018 10.12.2018 10.1.2019
VV - Usnesení o přerušení řízení - Dálnice D49

[PDF, 435 kB]

507/2018 10.12.2018 28.12.2018
VV - Rozhodnutí o umístění stavby - ZTV Lechotice

[PDF, 403 kB]

506/2018 10.12.2018 28.12.2018
Zveřejnění záměru pachtu pozemku z majetku města Holešova k zemědělskému využií, p.č. 3032/8 v k.ú. Holešov

[PDF, 124 kB]

505/2018 10.12.2018 28.12.2018
Pozvánka na 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Holešova dne 17.12.2018 od 16:00 hodin

[PDF, 757 kB]

504/2018 7.12.2018 18.12.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent Odboru tajemníka

[PDF, 197 kB]

503/2018 5.12.2018 27.12.2018
VV - Rozhodnutí o společném povolení - ZTV Lechotice Podlesí - SO 03 Kanalizace a SO 04 Vodovod

[PDF, 606 kB]

502/2018 3.12.2018 19.12.2018
VV - Oznámení o uložení písemnosti - Jan Mach

[PDF, 17 kB]

501/2018 30.11.2018 18.12.2018
Návrh rozpočtu města Holešova na rok 2019

[PDF, 125 kB]

500/2018 30.11.2018 18.12.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent - investiční technik

[PDF, 900 kB]

499/2018 29.11.2018 18.12.2018
Dražební vyhláška - O.R. group s.r.o.

[PDF, 131 kB]

496/2018 27.11.2018 20.12.2018
DSO Mikroregion Holešovsko - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU na roky 2019 až 2021

[PDF, 51 kB]

491/2018 21.11.2018 31.12.2018
DSO Mikroregion Holešovsko - NÁVRH ROZPOČTU

[PDF, 75 kB]

490/2018 21.11.2018 31.12.2018
Cena za dodávku pitné vody a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2019

[PDF, 86 kB]

472/2018 12.11.2018 31.1.2019
Zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku k zahrádkářskému využití p.č. 2727/1, k.ú. Holešov

[PDF, 130 kB]

471/2018 12.11.2018 28.12.2018
Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

[PDF, 879 kB]

447/2018 31.10.2018 1.11.2028
Rozpočtové opatření č.1/2018

[PDF, 85 kB]

426/2018 10.10.2018 2.1.2019
Rozpočtové opatření č.4/2018

[PDF, 88 kB]

397/2018 25.9.2018 2.1.2019
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací a výzva vlastníkům

[PDF, 27 kB]

377/2018 18.9.2018 31.12.2023
Závěrečný účet města Holešova za rok 2017

[PDF, 85 kB]

229/2018 21.6.2018 2.7.2019
Rozpočtové opatření č.3/2018

[PDF, 84 kB]

228/2018 21.6.2018 2.1.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2018, schválené na jednání Zastupitelstva města Holešova dne 23. 4. 2018

[PDF, 67 kB]

174/2018 18.5.2018 2.1.2019
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

[PDF, 48 kB]

94/2018 20.3.2018 1.10.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2018

[PDF, 103 kB]

80/2018 7.3.2018 2.1.2019
Schválený rozpočet města Holešova na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2018 až 2020

[PDF, 64 kB]

21/2018 18.1.2018 31.12.2018
Program pro poskytování dotací z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova v roce 2018 dotace na nájem tělocvičen především pro děti a mládež

[PDF, 383 kB]

5/2018 3.1.2018 2.1.2019
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací v k. ú. Holešov, Všetuly, Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy

[PDF, 23 kB]

333/2017 12.9.2017 2.2.2024
Výzva vlastníkům nemovitostí

[PDF, 166 kB]

117/2014 2.4.2014 31.12.2023
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

[PDF, 84 kB]

449/2015 28.12.2015 29.12.2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci státní finanční podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov

[PDF, 272 kB]

61/2016 10.2.2016 11.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v rámci státní finanční podpory v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mezi městem Holešov a Římskokatolickou farností Holešov

[PDF, 272 kB]

60/2016 10.2.2016 11.2.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 81 kB]

190/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 80 kB]

189/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 80 kB]

188/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 80 kB]

187/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

186/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 81 kB]

185/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 80 kB]

184/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 90 kB]

183/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

182/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

181/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 84 kB]

180/2016 19.5.2016 20.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Musica Holešov

[PDF, 81 kB]

215/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Holešov

[PDF, 79 kB]

214/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 79 kB]

213/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TC Holešov

[PDF, 79 kB]

212/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 81 kB]

211/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Sokol Tučapy

[PDF, 79 kB]

210/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 81 kB]

209/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Sportovním klubem policie Holešov

[PDF, 79 kB]

208/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 81 kB]

207/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 79 kB]

206/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 81 kB]

205/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Moravskými dětmi

[PDF, 79 kB]

204/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 82 kB]

203/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 79 kB]

202/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem - českým skautem, střediskem Holešov

[PDF, 80 kB]

201/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Florbalovým klubem Holešov

[PDF, 78 kB]

200/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 79 kB]

199/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Drásal team Holešov

[PDF, 81 kB]

198/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Dívčím fotbalovým klubem Holešov

[PDF, 79 kB]

197/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov

[PDF, 78 kB]

196/2016 24.5.2016 27.5.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a SFK ELKO Holešov

[PDF, 83 kB]

265/2016 24.6.2016 25.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a TJ Holešov

[PDF, 87 kB]

273/2016 28.6.2016 28.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Mažoretkami Holešov

[PDF, 86 kB]

333/2016 19.8.2016 20.8.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 89 kB]

427/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Divadelním spolkem D6K

[PDF, 87 kB]

426/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Junákem

[PDF, 90 kB]

425/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 88 kB]

424/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 89 kB]

423/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Pionýrem, z.s.

[PDF, 86 kB]

422/2016 14.11.2016 15.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu a vzdělávání mezi Městem Holešov a Atletikou Holešov, z.s.

[PDF, 88 kB]

421/2016 14.11.2016 15.11.2019

Verze pro tisk