ÚS Obora

Územní studie veřejného prostranství - Zámecká obora Holešov

IROP

Projekt "Územní studie veřejného prostranství - Holešov" je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005020

Titulní strana [PDF, 1,8 MB]

Textová část (průzkumy a rozbory - analýza, návrh) [PDF, 670 kB]
Grafická část – (průzkumy a rozbory – analýza) [PDF, 30,5 MB]

Grafická část:
Hlavní výkres [PDF, 1,6 MB]
Koordinační situace [PDF, 1,8 MB]
Bylinné složení [PDF, 4,0 MB]
Dendrologické složení [PDF, 3,6 MB]
Výkres vegetace [PDF, 671 kB]
Regulace objektů [PDF, 357 kB]
Řez A [PDF, 2,5 MB]
Řez B [PDF, 1,3 MB]
Dopravní a technická infrastruktura [PDF, 317 kB]
Schéma funkčního využití [PDF, 397 kB]
Mobiliář a informační systém [PDF, 8,2 MB]
Detail Hájenka 3D [PDF, 15,8 MB]
Detail Hájenka [PDF, 6,2 MB]
Detail Hlavní osa [PDF, 5,7 MB]
Detail Vedlejší osa [PDF, 6,5 MB]
Mobiliář (1) [PDF, 621 kB]
Mobiliář (2) [PDF, 321 kB]
Oborní zeď [PDF, 459 kB]
Brána [PDF, 383 kB]
Příkop [PDF, 388 kB]
Pódium [PDF, 631 kB]
Toalety – situace [PDF, 392 kB]
Toalety – pohledy [PDF, 505 kB]
Konstrukce – komunikace [PDF, 395 kB]
Vizualizace 1 – hlavní osa [PDF, 2,4 MB]
Vizualizace 2 – vedlejší osa [PDF, 3,5 MB]
Vizualizace 3 – příčná cesta [PDF, 2,6 MB]
Vizualizace 4 – louka [PDF, 4,1 MB]
Vizualizace 5 - náhon [PDF, 3,6 MB]

Oznámení o místech nahlížení do územních studií [PDF, 85 kB]