ÚS Předzámčí

Územní studie veřejných prostranství - Předzámčí Holešov

irop

Projekt "Územní studie veřejného prostranství - Holešov" je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005020

Titulní strana [PDF, 994 kB]

Textová část (průzkumy a analýzy, návrh) [PDF, 649 kB]

Grafická část - průzkumy a analýzy:
Barokní plán 1750 [PDF, 29,6 MB]
Vojenské mapování [PDF, 2,8 MB]
Stabilní katastr 1830 [PDF, 4,8 MB]

Historické zobrazení 1830 [PDF, 3,1 MB]
Evidenční katastr 1871 [PDF, 3,1 MB]
Ortofotomapa 50. léta 20. st. [PDF, 25,7 MB]
Ortofotomapa 1958 [PDF, 37,4 MB]
Ortofotomapa 1971 [PDF, 30,1 MB]
Situace návrhu O. Kuča 1955 [PDF, 4,3 MB]
Historické fotografie [PDF, 4,3 MB]


Situace širších vztahů [PDF, 1,1 MB]
Ortofotomapa [PDF, 54,9 MB]
Výškopis a polohopis [PDF, 415 kB]
Fotodokumentace [PDF, 77,6 MB]
Územní plán [PDF, 4,2 MB]
Majetkoprávní vztahy [PDF, 328 kB]
Doprava situace, širší vztahy [PDF, 673 kB]
Dopravní situace [PDF, 871 kB]
Pasport doprava [PDF, 262 kB]
Pasport ploch [PDF, 244 kB]
Mapování vegetace [PDF, 293 kB]
Pasport technické infrastruktury [PDF, 428 kB]
Historické souvislosti [PDF, 492 kB]
Pořádané akce [PDF, 486 kB]
Problémový výkres [PDF, 263 kB]

Grafická část - návrh:
Hlavní výkres [PDF, 640 kB]
Koordinační výkres [PDF, 1,0 MB]
Výkres vegetace [PDF, 376 kB]
Výkres dopravní a technické infrastruktury [PDF, 728 kB]
Schéma využití [PDF, 241 kB]
Vzorové řezy [PDF, 878 kB]
Architektonický výkres [PDF, 6,0 MB]

Kompozice, provozní celky:
Vstup do zámku [PDF, 6,0 MB]
Náměstí F.X. Richtra [PDF, 5,8 MB]
Jihovýchodní část [PDF, 5,8 MB]

Vizualizace:
Náhledová perspektiva [PDF, 9,8 MB]
Náměstí F.X. Richtra [PDF, 13,0 MB]
Hlavní vstup do zámku [PDF, 10,6 MB]
Jižní zahrada [PDF, 16,2 MB]
Dálkový pohled od jihu [PDF, 17,4 MB]
Jižní zahrada – odpočívadlo [PDF, 18,7 MB]
Jižní zahrada – odpočívadlo se scénou [PDF, 18,8 MB]
Východní pohled na zámek [PDF, 9,4 MB]

Základní detaily parteru:
Vzorník – materiály [PDF, 26,9 MB]
Vzorník – vegetace [PDF, 25,3 MB]
Vzorník – vybavení [PDF, 614 kB]
Vzorník – vybavení [PDF, 291 kB]

Oznámení o místech nahlížení do územních studií [PDF, 86 kB]