logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Úsek Obecní živnostenský úřad

Základní informace

basic_misto.png

Budova MÚ Masarykova ulice čp. 628, 2. patro

basic_osoba.png

Mgr. Lenka Doleželová (vedoucí odboru)

basic_oteviraci_doba.png

Dle provozní doby úřadu

basic_telefon.png

Tel.: 573 521 650

E-mail: lenka.dolezelova@holesov.cz

Přehled

Činnosti úseku

Přehled poskytovaných služeb:

  • vydávání, změna, přerušení a zánik živnostenských oprávnění
  • zápis a změny v evidenci provozoven a odpovědných zástupců
  • zápis a změny v evidenci zemědělského podnikatele
  • prostřednictvím CRM zprostředkování přihlášek k daňové registraci
  • oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
  • přihlášení k důchodovému a nemocenskému pojištění
  • přihlášení k veřejnému zdravotnímu pojištění

Počet registrovaných podnikatelů k 31. 12. 2018

v živnostech:

4.193 celkem, z toho 497 právnických osob a 3.696 fyzických osob (z toho 58 zahraničních) ve správním obvodu MěÚ Holešov

v zemědělství:

132 celkem, z toho 20 právnických osob a 112 fyzických osob ve správním obvodu MěÚ Holešov

Kontrolně správní agenda