Úsek územního plánování

Činnosti úseku

Vykonává přenesenou působnost ve věcech územního plánování podle stavebního zákona jako orgán územního plánování obce - úřad územního plánování (obecní úřad obce s rozšířenou působností) a pořizovatel. Tuto působnost vykonává ve správním obvodu obce s rozšířenou působností - města Holešova .

 

Přehled

 

Kontakty

územní plánování

Ing. Radomíra Pospíšilová

573 521 175

-

@

Dv.č. 315

územní plánování a územně analytické podklady

Ing. Petr Klenner

573 521 176

-

@

Dv.č. 315