Útvar právní

Základní informace

basic_misto.png

Budova MÚ Masarykova ulice čp. 628, 2. patro

basic_osoba.png Mgr. Pavel Potůček
basic_oteviraci_doba.png

Dle provozní doby úřadu

basic_telefon.png

573 521 172

Přehled

basic_struktura.pngAgenda, struktura basic_knihovna.pngInformace

Vykon právních činností a poskytování právního poradenství v rámci města a jím zřizovaných organizací
Evidence žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Formuláře

Právní předpisy

Životní situace

Činnosti úseku

  • vykonává právní činnosti plynoucí z činnosti města a městského úřadu, zejména poskytuje právní poradenství pro jednotlivé odbory a vedení města a pro zřizované organizace, připomínkuje návrhy smluv, zastupuje město v soudních sporech a vyjadřuje se k materiálům předkládaným ke schválení orgánům obce
  • zpracovává návrhy právních předpisů města a vnitřních předpisů městského úřadu
  • vede agendu veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi městem a obcemi ve správním obvodu pro plnění některých správních činností
  • kontroluje dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • sestavuje informace a podklady s právní tématikou pro občany a pro sdělovací prostředky

 

Kontakty

právník

Mgr. Pavel Potůček

573 521 172

-

@

Dv.č. 217