Územní plán Bořenovice

Údaje o vydné změně č. 1 územního plánu Bořenovice [PDF, 63 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 685 kB]

Textová část [PDF, 870 kB]

Výkres základního členění [PDF, 439 kB]

Hlavní výkres [PDF, 1,1 MB]

Výkres VPS a VPO [PDF, 504 kB]

 

Odůvodnění územního plánu [PDF, 345 kB]

Odůvodnění změny [PDF, 443 kB]

Koordinační výkres [PDF, 1,5 MB]

Koordinační výkres (zastavěná část) [PDF, 1,5 MB]

Dopravní a technická infrastruktura [PDF, 755 kB]

Technická infrastruktura – vodní hospodářství [PDF, 545 kB]


Širší vztahy [PDF, 13,0 MB]

Výkres záboru ZPF a PUPFL [PDF, 618 kB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 582 kB]