Územní plán Horní Lapač

Údaje o vydaném ÚP Horní Lapač [PDF, 92 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 196 kB]

 

Textová část - návrh [PDF, 368 kB]

Výkres základního členění [PDF, 558 kB]

Hlavní výkres [PDF, 1,3 MB]

Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 791 kB]

 

Textová část - odůvodnění [PDF, 1,2 MB]

Koordinační výkres [PDF, 1,4 MB]

Koordinační výkres - detail [PDF, 2,3 MB]

Doprava, energetika, spoje [PDF, 684 kB]

Vodní hospodářství [PDF, 592 kB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 1,4 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 1,6 MB]