Územní plán Kostelec u Holešova

Zveřejnění údajů o vydaném územním plánu [PDF, 136 kB]

Opatření obecné povahy 1/2009 [PDF, 144 kB]

 

Návrh – textová část [PDF, 251 kB]

Výkres základního členění 1. část [PDF, 1,5 MB]

Výkres základního členění 2. část [PDF, 222 kB]

Hlavní výkres 1. část [PDF, 3,5 MB]

Hlavní výkres 2. část [PDF, 230 kB]

Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje 1. část [PDF, 2,7 MB]

Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje 2. část [PDF, 162 kB]


Technická infrastruktura – vodní hospodářství 1. část [PDF, 1,7 MB]

Technická infrastruktura – vodní hospodářství 2. část [PDF, 379 kB]

Koncepce uspořádání krajiny 1. část [PDF, 1,9 MB]

Koncepce uspořádání krajiny 2. část [PDF, 390 kB]


Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1. část [PDF, 1,5 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 2. část [PDF, 144 kB]

 

Odůvodnění – textová část [PDF, 349 kB]

Výkres širších vztahů [PDF, 18,0 MB]

Koordinační výkres M 1:5000 1. část [PDF, 3,8 MB]

Koordinační výkres M 1:5000 2. část [PDF, 439 kB]

Koordinační výkres M 1:2000 [PDF, 3,2 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1. část [PDF, 5,5 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 2. část [PDF, 154 kB]