Územní plán Lechotice

Údaje o vydaném ÚP Lechotice [PDF, 99 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 303 kB]

 

Textová část - návrh [PDF, 298 kB]

Výkres základního členění [PDF, 993 kB]

Hlavní výkres [PDF, 2,8 MB]

Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1,1 MB]

 

Textová část - odůvodnění [PDF, 543 kB]

Výkres širších vztahů 1:100 000 [PDF, 1,7 MB]

Koordinační výkres [PDF, 3,0 MB]

Koordinační výkres - Detail [PDF, 3,8 MB]

Doprava, energetika, spoje [PDF, 1,4 MB]

Vodní hospodářství [PDF, 1,1 MB]

Výkres předpokládaných záborů ZPF [PDF, 3,1 MB]