Územní plán Němčice

Údaje o vydaném územním plánu Němčice [PDF, 162 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 104 kB]

Územní plán - textová část [PDF, 783 kB]

Výkres základního členění [PDF, 323 kB]

Hlavní výkres [PDF, 495 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 387 kB]

 
Odůvodnění územního plánu - textová část [PDF, 1,4 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 6,8 MB]

Koordinační výkres [PDF, 875 kB]

Koordinační výkres - detail [(PDF, 818 kB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 557 kB]

Doprava, energetika, telekomunikace [PDF, 519 kB]

Vodní hospodářství [PDF, 283 kB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 253 kB]