Územní plán Přílepy
logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Územní plán Přílepy

Změna č. 1 územního plánu Přílepy

Zveřejnění údajů o vydané změně č. 1 Územního plánu obce Přílepy [PDF, 155 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 384 kB]

Návrh změny - textová část [PDF, 125 kB]

Hlavní výkres - navržená změna v.č. A.2.1-1 [PDF, 424 kB]

Hlavní výkres- navržená změna v.č. A.2.1-2 [PDF, 600 kB]

Regulace funkčních ploch v.č. A.2.2-1 [PDF, 294 kB]

Regulace funkčních ploch v.č. A.2.2-2 [PDF, 338 kB]

Doprava, energetika, spoje v.č.. A.2.3-1 [PDF, 259 kB]

Doprava, energetika, spoje v.č. A.2.3-2 [PDF, 172 kB]

Vodní hospodářství v.č. A.2.4-1 [PDF, 252 kB]

Vodní hospodářství v.č. A2.4-2 [PDF, 255 kB]

Legenda [PDF, 332 kB]

Legenda [PDF, 112 kB]

 

Odůvodnění- textová část [PDF, 144 kB]

Širší vztahy [PDF, 140 kB]

Hlavní výkres- původní řešení v.č. B.2-1 [PDF, 436 kB]

Hlavní výkres- původní řešení v.č. B.2-2 [PDF, 619 kB]

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF v.č. B.2.3-1 [PDF, 307 kB]

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF v.č. B2.3-2 [PDF, 403 kB]

Legenda [PDF, 380 kB]

 

Vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území [PDF, 176 kB]

Vyhodnocení vlivů změny ÚP na životní prostředí [PDF, 586 kB]