logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Územní plán Přílepy návrh

Opatření obecné povahy [PDF, 535 kB]


Textová část [PDF, 925 kB]

Výkres základního členění [PDF, 341 kB]

Hlavní výkres [PDF, 798 kB]

Výkres VPS a VPO a asanací [PDF, 494 kB]


Textová část - odůvodnění územního plánu [PDF, 1,8 MB]

Výkres širších vztahů[ (1:100 000) [PDF, 4,5 MB]

Koordinační výkres [PDF, 1,8 MB]

Koordinační výkres detail [PDF, 1,6 MB]

Výkres předpokládaných záborů ZPF [PDF, 834 kB]

Doprava, energetika, spoje [PDF, 827 kB]

Vodní hospodářství [PDF, 828 kB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 774 kB]