Územní plán Prusinovice

Údaje o vydaném ÚP Prusinovice [PDF, 87 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 61 kB]


Textová část - návrh [PDF, 774 kB]

Základní členění území [PDF, 607 kB]

Hlavní výkres [PDF, 1,1 MB]

Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 608 kB]


Textová část - odůvodnění [PDF, 1,3 MB]

Širší vztahy [PDF, 5,5 MB]

Koordinační výkres [PDF, 2,7 MB]

Koordinační výkres - M 1:2000 [PDF, 1,6 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 1,6 MB]

Dopravní a technická infrastruktura - energetika [PDF, 1,0 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství [PDF, 1,1 MB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 1,3 MB]