Územní plán Roštění

Údaje o vydaném ÚP Roštění [PDF, 86 kB]

Opatření obecné povahy ÚP Roštění [PDF, 210 kB]

 

Textová část [PDF, 190 kB]

Výkres základního členění území [PDF, 2,2 MB]

Hlavní výkres [PDF, 3,6 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb [PDF, 2,1 MB]

 

Odůvodnění – textová část [PDF, 426 kB]

Výkres širších vztahů [PDF, 47,8 MB]

Koordinační výkres [PDF, 5,0 MB]


Koordinační výkres - zastavěné území [PDF, 3,9 MB]

Doprava, energetika, telekomunikace [PDF, 3,1 MB]

Vodní hospodářství [PDF, 2.9 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 3,9 MB]