Územní plán Třebětice

Údaje o vydaném územním plánu Třebětice [PDF, 146 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 146 kB]


Textová část - návrh [PDF, 309 kB]

Výkres základního členění [PDF, 1,1 MB]

Hlavní výkres [PDF, 3,4 MB]

Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1,4 MB]


Textová část - odůvodnění [PDF, 616 kB]


Koordinační výkres [PDF, 3,7 MB]

Koordinační výkres - detail [PDF, 4,5 MB]

Doprava, energetika, spoje [PDF, 1,5 MB]

Vodní hospodářství [PDF, 978 kB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 3,2 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 1,7 MB]