logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Územní plán Zahnašovice

Změna č. 2 územního plánu Zahnašovice

Údaje o vydané změně č. 2 ÚP Zahnašovice [PDF, 43 kB]

Opatření obecné povahy - Źměna č. 2 ÚPO Zahnašovice [PDF, 103 kB]


Textová část [PDF, 289 kB]

Hlavní výkres – navržená změna [PDF, 508 kB]

Regulace funkčních ploch [PDF, 643 kB]

Doprava energetika, spoje [PDF, 500 kB]

Vodní hospodářství [PDF, 525 kB]

Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace [PDF, 221 kB]

Legenda k návrhu [PDF, 776 kB]

 

0důvodnění – textová část [PDF, 329 kB]

Širší vztahy [PDF, 44 kB]

Hlavní výkres – původní řešení s vymezením změny [PDF, 517 kB]

Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF [PDF, 320 kB]

Legenda k odůvodnění [PDF, 633 kB]