logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Územní plán Zahnašovice - návrh pro veřejné projednání

Návrh opatření obecné povahy [PDF, 67 kB]


Textová část [PDF, 551 kB]

Výkres základního členění území [PDF, 569 kB]

Hlavní výkres [PDF, 876 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 474 kB]Textová část - odůvodnění [PDF, 1,8 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 386 kB]

Koordinační výkres [PDF, 1,9 MB]

Koordinační výkres - výřez zastavěného území [PDF, 1,4 MB]

Výkres předpokládaných záborů ZPF [PDF, 1,1 MB]

Výkres technické infrastruktury - doprava, energetika, spoje [PDF, 1,4 MB]

Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství [PDF, 1,1 MB]

Doplňující průzkumy [PDF, 20,4 MB]