logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Územní plán Žeranovice

Údaje o vydaném územním plánu [PDF, 582 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 536 kB]


Textová část [PDF, 930 kB]

Výkres základního členění [PDF, 424 kB]

Hlavní výkres [PDF, 912 kB]

Výkres VPS a VPO a asanací [PDF, 760 kB]

Textová část - odůvodnění územního plánu [PDF, 2,2 MB]

Výkres širších vztahů[ (1:100 000) [PDF, 7,1 MB]

Koordinační výkres [PDF, 1,8 MB]

Koordinační výkres detail [PDF, 1,0 MB]

Výkres předpokládaných záborů ZPF [PDF, 1,4 MB]

Doprava, energetika, spoje [PDF, 653 kB]

Vodní hospodářství [PDF, 708 kB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 1,0 MB]