logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Územní plán Žeranovice

Změna č. 4 územního plánu Žeranovice

Zveřejnění údajů o vydané změně č. 4 ÚPO Žeranovice [PDF, 124 kB]

Opatření obecné povahy [PDF, 3,0 MB]

Textová část [PDF, 448 kB]

Hlavní výkres-navrhovaná změna (1: 5 000) [PDF, 559 kB]

Regulační výkres (1: 5 000) [PDF, 668 kB]

Zásobování elektrickou energií, rozvod plynu (1: 2 500) [PDF, 490 kB]

Zásobování vodou, likvidace odpadních vod (1: 2 500) [PDF, 513 kB]

 
Textová část - Odůvodnění [PDF, 597 kB]

Situace širších vztahů ( 1: 10 000) [PDF, 102 kB]

Hlavní výkres – původní stav s vyznačením řešených lokalit (1: 5 000) [PDF, 620 kB]

Návrh odnětí ZPF (1: 5 000) [PDF, 586 kB]