logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Územní plán Žeranovice návrh

Návrh opatření obecné povahy [PDF, 535 kB]

Textová část [PDF, 956 kB]

Výkres základního členění území [PDF, 425 kB]

Hlavní výkres [PDF, 886 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 741 kB]

Textová část - odůvodnění [PDF, 2,0 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 6,9 MB]

Koordinační výkres [PDF, 1,0 MB]

Koordinační výkres - detail [PDF, 1,4 MB]

Výkres předpokládaných záborů ZPF [PDF, 1,1 MB]

Výkres technické infrastruktury - doprava, energetika, spoje [PDF, 651 kB]

Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství [PDF, 711 kB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 1,0 MB]