Územní studie sídelní zeleně města Holešov

A. Textová část

Průvodní zpráva [PDF, 2,2 MB]

Tabulky hodnocení ploch zeleně [PDF, 72 kB]

Tabulky hodnocení stromořadí [PDF, 45 kB]

Tabulky návrh ploch zeleně [PDF, 101 kB]

B. Grafická část

Analytická část

Širší vztahy [PDF, 2,2 MB]

Analýza současného stavu 1. část [PDF, 4,4 MB]

Analýza současného stavu 2. část [PDF, 5,4 MB]

Problémový výkres [PDF, 1,8 MB]

Návrhová část

Makrokompozice [PDF, 9,1 MB]

Komplexní návrh sídelní zeleně 1. část [PDF, 3,7 MB]

Komplexní návrh sídelní zeleně 2. část [PDF, 5,0 MB]

Návrh ploch zeleně [PDF, 2,4 MB]