V. Kronika města Holešova 1983 – 1991

Tato kronika je opět psána ručně a je vázána, má rozměry 29cm x 39cm. Jedná se o poslední kroniku, která má ruční zápis. Kronika má 387 + 42 stran a je formátu A3.

 r. 1983 – počet stran 40, zpracovala a zapsala kronikářka Ludmila Obrtelová

 r. 1984 – počet stran 40, zpracovala a zapsala kronikářka Ludmila Obrtelová

 r. 1985 – počet stran 35, zpracovala a zapsala kronikářka Ludmila Obrtelová

 r. 1986 – počet stran 35, zpracovala a zapsala kronikářka Ludmila Obrtelová

 r. 1987 – počet stran 51, zpracovala a zapsala kronikářka Ludmila Obrtelová, Mgr. Kateřina Navrátilová (učitelka Čj a AJ na 1. ZŠ), Jarmila Medková a dokončila Jana Zapletalová (obě pracovnice Městského úřadu Holešov)

 r. 1988 – počet stran 53, zpracovala a zapsala kronikářka Jana Zapletalová

 r. 1989 – počet stran 64, zpracovala a zapsala kronikářka Jana Zapletalová

 r. 1990 – počet stran 49, zpracovala a zapsala Jana Zapletalová

 r. 1991 - zpracovala a zapsala Jana Zapletalová, zápis do kroniky dokončila (3 a ½ strany) Marie Pečeňová (pracovnice knihovny).

 Úryvek z kroniky - významné výročí r. 1989: ... V letošním roce si holešovští házenkáři připomínají, že to bylo v roce 1919, kdy v reálném gymnáziu začali studenti pod vedením profesora Josefa Šváry s nácvikem tehdy nové – míčové hry – házené. V krátké době vznikla v Holešově řada házenkářských oddílů ... Do pravidelných soutěží "házenkářské župy" vstoupila holešovská družstva v roce 1939 a již o dva roky později Holešov postupuje do divize, ve které v roce 1943 vítězí a postupuje do Národní ligy moravské. Hned v roce 1944 v této soutěži vítězí, ve dvou finálových utkáních poráží vítěze české ligy Ikal Kukleny (doma před 5000 diváky) a stává se mistrem Čech a Moravy.

 Krátce po osvobození naší vlasti Sov. armádou holešovští své kvality potvrzují a v roce 1946 získávají po vítězství v ligové soutěži titul mistra ČSR s právem nosit lvíčka na prsou ...