Válečné hroby

Ve městě Holešově (včetně místních částí) je 41 válečných hrobů a v okolních obcích 34. Podle charakteru se válečné hroby dělí na válečné hroby s ostatky (8 ), pietní místa - objekty (48) a pietní místa - desky (19). Podle vazby k historické události jich 54 připomíná druhou světovou válku, 17  první světovou válku, 3 připomínají obě světové války, jeden válečný hrob se vztahuje k napoleonským válkám a k první světové válce.

Informace k jednotlivým válečným hrobům najde v sekci Interaktivní mapa.