Válečné hroby v Holešově

26.

červen

2023

Logo Pomník Ladislavu Jarošovi

Pomník Ladislavu Jarošovi

Pomník se nachází v parku před budovou Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov (Palackého 524). Jedná se o obdélníkovou žulovou desku, která je umístěna na pískovcovém kvádru. Text na pamětní desce: " ..

18.

únor

2019

Logo Gymnázium – pamětní deska Vladimíra Groha a Ladislava Jaroše

Gymnázium – pamětní deska Vladimíra Groha a Ladislava Jaroše

Dřevěná pamětní deska se nachází v intravilánu města Holešova, ve vestibulu budovy Gymnázia Ladislava Jaroše, u silnice druhé třídy č. 438. Nad nápisem kovová vavřínová větev. Nápis na desce: „Za ..

18.

únor

2019

Logo Gymnázium – pamětní deska Ladislava Jaroše

Gymnázium – pamětní deska Ladislava Jaroše

Pamětní deska z bílého mramoru se nachází v intravilánu města Holešova, ve vestibulu budovy Gymnázia Ladislava Jaroše, po pravé straně, u silnice druhé třídy č. 438. Text je proveden zlatým písmem. ..

18.

únor

2019

Logo Gymnázium – pamětní deska padlým učitelům a žákům

Gymnázium – pamětní deska padlým učitelům a žákům

Pamětní deska se nachází v intravilánu města Holešov, v budově Gymnázia Ladislava Jaroše, ve vestibulu, u silnice druhé třídy č. 438. Původně dřevěná deska, v současné době dvě desky z bílého mramor ..

18.

únor

2019

Logo Městský hřbitov – pomník obětem druhé světové války

Městský hřbitov – pomník obětem druhé světové války

Pomník obětem druhé světové války se nachází v intravilánu města Holešov, poblíž vstupní části městského hřbitova. Dříve umístěn před gymnáziem (na ulici Palackého). Pomník ze žuly s bronzovými reli ..

18.

únor

2019

Logo Městský hřbitov – pomník partyzánům

Městský hřbitov – pomník partyzánům

Pomník partyzánům se nachází v intravilánu města Holešov, ve střední části městského hřbitova, na ulici Grohova. Pískovcový náhrobek s kovovou deskou. Nápis na pomníku: „Členové partyzáns ..

18.

únor

2019

Logo Městský hřbitov – pomník Seilerovi

Městský hřbitov – pomník Seilerovi

Pomník se nachází v intravilánu města Holešov, v zadní části městského hřbitova, v ulici Grohova. Žulový, hranolovitý pomník s bronzovou bustou poručíka Seilera, po stranách na sloupcích po jedn ..

18.

únor

2019

Logo Městský hřbitov – pomník Závadovi

Městský hřbitov – pomník Závadovi

Pomník se nachází v intravilánu města Holešov, v zadní části městského hřbitova, v ulici Grohova. Žulový pomník. Nápis na pomníku: „In memoriam. Gen. Ing. Bohuš Závada, narozen 17. 1. 1890, sťat 2 ..

18.

únor

2019

Logo Městský hřbitov – náhrobek Grohovi

Městský hřbitov – náhrobek Grohovi

Náhrobek se nachází v intravilánu města Holešov, na městském hřbitově, na ulici Grohova, přímo u přední hřbitovní zdi směrem k uličnímu chodníku vpravo. Rodinný náhrobek z pískovce ve tvaru ob ..

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – rodina Bachnerova

Židovský hřbitov – rodina Bachnerova

Černý žulový pomník rodiny Bachnerovy se nachází na židovském hřbitově. Sedm členů rodiny Bachnerovy, kteří zemřeli v letech 1942 (Vilém Bachner), 1943 (Arnošt Bachner, Gustav Bachner, Flora B ..

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – rodina Beerova

Židovský hřbitov – rodina Beerova

Černá žulová deska. Nápis na desce: „Josef Beer, 15. 3. 1884–29. 12. 1934. Greta Beerová, 6. 2. 1895–28. 4. 1945. Erika Beerová, 13. 3. 1921–14. 6. 1945.“

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – rodina Bergmanova

Židovský hřbitov – rodina Bergmanova

Náhrobní kámen z šedého mramoru připomíná čtyři děti Kamily Bergmanové, které byly umučeny v koncentračních táborech. Jména těchto dětí jsou: Emma, Vladimír, Leo a Arnošt.

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – rodina Ehrlichova

Židovský hřbitov – rodina Ehrlichova

Náhrobek z černé žuly, složený ze tří částí. Na horní desce hebrejský text, na dalších dvou jména obětí. Nápis na prostřední desce: „Zde odpočívá Adolf Ehrlich, nar. 10. 2. 1865, zemř. 12. 7. 1926. ..

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – rodina Kleinova

Židovský hřbitov – rodina Kleinova

Náhrobní kámen z černé žuly u hrobu, ve kterém odpočívají sourozenci Arnošt Michalovský a Hilda Kleinová, roz. Michalovská, připomíná i tři oběti koncentračních táborů z rodiny Kleinovy. ..

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – rodina Körpnerova

Židovský hřbitov – rodina Körpnerova

Pomník z černé žuly, deska s nápisem je opatřena překladem taktéž z černé žuly, na bocích dva sloupy. Jmenný seznam obětí. Nápis na pomníku: „Rodina Körpnerova z Vizovic. In memoriam. V koncent ..

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – rodina Kratkova

Židovský hřbitov – rodina Kratkova

Vysoký náhrobek ze švédské žuly, složený ze tří částí. Nachází se na židovském hřbitově. Nápis na náhrobku: „Památce našich drahých, obětí nacismu. David Kratka, Františka Kratková, roz. M ..

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – rodina Meiselova

Židovský hřbitov – rodina Meiselova

Pomník z černé švédské žuly na židovském hřbitově připomínající syny Josefa Meisela. Tento pomník stojí hned vedle pomníku rodiny Kratkovy. Nápis na pomníku: „Památce synů Josefa Meisela, obětí ..

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – rodina Michalovských

Židovský hřbitov – rodina Michalovských

Deska z mramoru na židovském hřbitově připomínající Jakuba Michalovského a jeho potomky, kteří zemřeli v koncentračních táborech. Nápis na desce: „Na věčnou paměť umučených v něm. konc. táborech. N ..

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – rodina Singrova

Židovský hřbitov – rodina Singrova

Pamětní deska z černé žuly položená na hrob, ve kterém je pohřben Arnošt Singer (1895–1934). Nápis na desce: „Na památku Karla Singra, Štefy Singrové, Lotky Singrové, Jany Singrové, Tomáše ..

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – rodina Weiszova

Židovský hřbitov – rodina Weiszova

Deska ze světlého kamene. Nápis na desce: „In memoriam. Alexander Weisz, geb. 30. september 1899. Olga Weisz, geb. 10. märz 1901. Martha Weisz, geb. 9. november 1909. Sidonie Weis ..

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – rodina Winklerova

Židovský hřbitov – rodina Winklerova

Pomník z bílého kamene. Nápis na desce: „Karel Winkler z Prusenovic, 24. 8. 1874–15. 11. 1940. Vilém Josef, 29. 7. 1907–červenec 1944. Manželka Adela, roz. Glesingerová, 9. 5. 1886–22. 1. 1943.“ ..

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – rodina Kampfova, Tauberova, Jedličkova a Grosnerova

Židovský hřbitov – rodina Kampfova, Tauberova, Jedličkova a Grosnerova

Pomník z černého mramoru a šedé žuly na židovském hřbitově připomíná čtrnáct obětí. Nápisy na pomníku: „Na věčnou paměť umučených v německých koncentračních táborech. Nezapomenu!“ ..

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – rodina Lehrerova, Fuchsova, Zweigova, Voglova

Židovský hřbitov – rodina Lehrerova, Fuchsova, Zweigova, Voglova

Pomník z černé žuly na židovském hřbitově vážící se k několika rodinám. Nápis na pomníku: „Na památku umučeným v koncentračním táboře.“ Následuje seznam obětí z jednotlivých rodin. ..

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – Erna Redlichová

Židovský hřbitov – Erna Redlichová

Pomníček z šedé žuly na židovském hřbitově. Nápis na pomníčku: „Erna Redlichová in memoriam.“ Dříve byl na desce ještě nápis: „Provdaná Weissová, 5. 11. 1905–27. 1. 1943, umučena v Osvětimi.“ ..

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – Walter Süss

Židovský hřbitov – Walter Süss

Náhrobek z šedé žuly. Nápis na náhrobku: „Na věčnou paměť Waltru Süssovi umučenému 1944 v Dachau.“

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – čestný hrob umučených židovských občanů

Židovský hřbitov – čestný hrob umučených židovských občanů

Pomník ve tvaru tumby se třemi žulovými deskami s hebrejskými nápisy na židovském hřbitově.

18.

únor

2019

Logo Židovský hřbitov – pamětní deska v obřadní síni

Židovský hřbitov – pamětní deska v obřadní síni

Pamětní deska z černé švédské žuly je umístěna uvnitř obřadní síně židovského hřbitova. Připomíná 252 židovských obyvatel Holešova a okolí, kteří byli umučeni za druhé světové války v koncentračn ..

18.

únor

2019

Logo Pomník v Americkém parku

Pomník v Americkém parku

Pomník se nachází v Americkém parku, poblíž ulice Osvobození, kolem něj vede železnice. Kamenný pomník v podobě vysokého obelisku na stupňovitém podstavci se čtvercovou základnou. Byl postaven ro ..

18.

únor

2019

Logo Pamětní deska obětem druhé světové války

Pamětní deska obětem druhé světové války

Jedná se o kamennou desku ve štukovém rámu, která je umístěna na zdi ve vestibulu budovy 1. Základní školy Holešov. Jména obětí neuvedena. Nápis na desce: „Nezapomeňme obětí německé hrůzovlády ..

7.

únor

2019

Logo Pamětní deska Vladimíra Groha

Pamětní deska Vladimíra Groha

Pamětní deska se nachází v intravilánu města Holešov, na ulici Palackého, poblíž křižovatky s ulicemi Grohova a Nerudova, u silnice druhé třídy č. 438. Pamětní deska je z černého sienitu a je umíst ..

7.

únor

2019

Logo Pamětní deska Františka Horáka

Pamětní deska Františka Horáka

Bronzová pamětní deska se nachází v intravilánu města Holešova. Je umístěna na budově bývalých kasáren (nyní VPŠ a SPŠ MV ČR), na ulici Zlínská, u silnice druhé třídy č. 490 ve směru na Zlín. ..

7.

únor

2019

Logo Pamětní deska Aloise Krištůfka

Pamětní deska Aloise Krištůfka

Pamětní deska se nachází v intravilánu města Holešova, je umístěna na budově Městského úřadu. Bronzová pamětní deska ve tvaru československé (české) vlajky, v klíně vlajky trnová koruna a Česko ..

7.

únor

2019

Logo Pamětní deska Bohumíra Mostýna

Pamětní deska Bohumíra Mostýna

Pamětní deska se nachází v intravilánu města Holešova, na ulici Masarykova, u silnice druhé třídy č. 490. Bronzová pamětní deska je umístěná na budově Městského úřadu Holešov, č. p. 628. Na levé st ..

7.

únor

2019

Logo Pamětní deska Emila Poláka

Pamětní deska Emila Poláka

Bronzová pamětní deska se nachází v intravilánu města Holešova. Je umístěna na budově hasičské zbrojnice, na ulici Bořenovská, u silnice třetí třídy č. 4909. Pamětní deska z šedé žuly. ..

7.

únor

2019

Logo Pamětní deska Josefa Večerky

Pamětní deska Josefa Večerky

Pamětní deska se nachází v intravilánu města Holešova. Je umístěna na nádrážní budově Českých drah. Deska z bílého mramoru vznikla a byla na toto místo umístěna v roce 2009. Její podoba vychází ..