Válečné hroby

Válečné hroby

Odbor kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov plní na úseku péče o válečné hroby úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Mezi jeho konkrétní úkoly patří např. ustanovení § 4 odstavce 1 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se píše: „Vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu. Tento úřad informuje příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.“

Odbor kultury, školství a památkové péče Městského úřadu Holešov vykonává svoji přenesenou působnost k celkem 78 válečným hrobům.

Ve městě Holešov jich je 35, v jeho místních částech (Dobrotice, Količín, Tučapy, Všetuly a Žopy) jich je 8 a v okolních obcích (Bořenovice, Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice) jich je 35.

Podle charakteru se válečné hroby dělí na válečné hroby s ostatky (9), pietní místa – objekty (49) a pietní místa – desky (20).

Podle vazby k historické události jich 18 připomíná první světovou válku, 56 připomíná druhou světovou válku, 3 připomínají obě světové války a 1 válečný hrob se vztahuje k napoleonským válkám a první světové válce.