Vaverka Jožka

Národopisný a kulturní pracovník.


Narodil se 4.5.1903 v Holešově. Zemřel 14. 8. 1982 v Kroměříži a je pochován na holešovském hřbitově.

Ve Všetulích navštěvoval 4 třídy obecné školy a pak absolvoval 6 tříd holešovského gymnázia. Po sextě přešel na vyšší hospodářskou školu v Přerově a tam maturoval. Jako hospodářský úředník pracoval na statcích Tečovice, Topolná a Otrokovice. Hned po skončení základní vojenské služby se zapojil do politické práce. Působil v Brně, Pardubicích, Chocni, ve Skutči a od roku 1934 v Kroměříži. V roce 1940 byl zatčen gestapem a po ročním věznění v Brně propuštěn pro vážnou zrakovou vadu. Do konce války byl zaměstnancem Rolnické družstevní pekárny v Holešově. Po osvobození se stal správcem melasárny v Kvasicích. Ač zakrátko téměř oslepl, mohl se po léčení na brněnské klinice opět vrátit do zaměstnání.

Celý život byl veřejně činný, např. v Sokole, v Osvětové besedě jako režisér ochotnických představení, organizoval hanácké národopisné akce a uveřejňoval články v různých časopisech, především o hanáckém folklóru.