Veřejné zakázky a výběrová řízení

Seznam aktuálních i neaktuálních veřejných zakázek vyhlášených městem Holešov naleznete na profilu zadavatele:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-holesov_251/

profil-zadavatele.png

Profil města Holešova slouží zadavatelům i osobám zastupující zadavatele k tomu, aby plnili svou uveřejňovací povinnost v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a jeho prováděcích předpisech, a také zpřistupnili veřejné zakázky potenciálním dodavatelům. Touto cestou je možné obdržet vyšší počet uchazečů, kvalitnější plnění veřejné zakázky a také zamezit nekalým úkonům, které by mohly být podezřelé.

Menší veřejné zakázky jsou umístěné v sekci Upozorňujeme.