logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Veřejnoprávní smlouvy

Tato sekce obsahuje veřejnoprávní smlouvy uzavřené podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů – zajišťování výkonu přenesené působnosti obcí městem Holešov.

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) uzavřená na dobu určitou do 31. 12. 2018 s obcemi:
-    Bořenovice [PDF, 134 kB]

-    Ludslavice [PDF, 133 kB]
-    Martinice [PDF, 134 kB]

-    Němčice [PDF, 202 kB]

-    Prusinovice [PDF, 133 kB]
-    Přílepy [PDF, 134 kB]

-    Roštění [PDF, 133 kB]

-    Třebětice [PDF, 278 kB]

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) uzavřená na dobu neurčitou s obcemi:
-    Horní Lapač [PDF, 134 kB]

-    Kostelec u Holešova [PDF, 210 kB]

-    Míškovice [PDF, 133 kB]
-    Pacetluky [PDF, 134 kB]

-    Žeranovice [PDF, 134 kB]


Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých činností obecní policie uzavřená na dobu neurčitou s obcemi:

-    Bořenovice [PDF, 251 kB]
-    Jankovice [PDF, 89 kB]

-    Pacetluky [PDF, 250 kB]

-    Rymice [PDF, 282 kB]
-    Zahnašovice [PDF, 322 kB]
-    Žeranovice [PDF, 79 kB]

Veřejnoprávní smlouva zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích uzavřená na dobu neurčitou s obcemi:
-    Bořenovice [PDF, 117 kB]
-    Horní Lapač [PDF, 112 kB]
-    Jankovice [PDF, 115 kB]
-    Kostelec u Holešova [PDF, 119 kB]
-    Kurovice [PDF, 422 kB]
-    Lechotice [PDF, 117 kB]
-    Ludslavice [PDF, 117 kB]
-    Martinice [PDF, 112 kB]
-    Míškovice [PDF, 119 kB]
-    Němčice [PDF, 117 kB]
-    Pacetluky [PDF, 124 kB]
-    Přílepy [PDF, 116 kB]
-    Prusinovice [PDF, 117 kB]
-    Roštění [PDF, 117 kB]
-    Rymice [PDF, 116 kB]
-    Třebětice [PDF, 118 kB]
-    Zahnašovice [PDF, 120 kB]
-    Žeranovice [PDF, 118 kB]

Veřejnoprávní smlouva k provádění výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací - jejich účinnost skončila ke dni 31. 7. 2017:
-    Bořenovice [PDF, 171 kB]
-    Horní Lapač [PDF, 171 kB]
-    Kostelec u Holešova [PDF, 167 kB]
-    Ludslavice [PDF, 171 kB]
-    Pacetluky [PDF, 171 kB]
-    Přílepy [PDF, 167 kB]
-    Prusinovice [PDF, 167 kB]
-    Roštění [PDF, 171 kB]
-    Žeranovice [PDF, 167 kB]