Veřejnoprávní smlouvy

Tato sekce obsahuje veřejnoprávní smlouvy uzavřené podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů – zajišťování výkonu přenesené působnosti obcí městem Holešov.

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) uzavřená na dobu neurčitou s obcemi:

-    Bořenovice [PDF, 134 kB]

-    Bořenovice dodatek č. 1 [PDF, 125 kB]
-    Horní Lapač [PDF, 134 kB]

-    Kostelec u Holešova [PDF, 210 kB]

-    Lechotice [PDF, 134 kB]

-    Ludslavice [PDF, 133 kB]

-    Ludslavice dodatek č. 1 [PDF, 125 kB]

-    Martinice [PDF, 134 kB]

-    Martinice dodatek č. 1 [PDF, 125 kB]

-    Míškovice [PDF, 133 kB]

-    Němčice [PDF, 202 kB]

-    Němčice dodatek č. 1 [PDF, 126 kB]

-    Pacetluky [PDF, 134 kB]

-    Prusinovice [PDF, 133 kB]

-    Prusinovice dodatek č. 1 [PDF, 126 kB]

-    Přílepy [PDF, 134 kB]

-    Přílepy dodatek č. 1 [PDF, 125 kB]

-    Roštění [PDF, 133 kB]

-    Roštění dodatek č. 1 [PDF, 126 kB]

-    Třebětice [PDF, 278 kB]

-    Třebětice dodatek č. 1 [PDF, 126 kB]

-    Zahnašovice [PDF, 133 kB]

-    Žeranovice [PDF, 134 kB]


Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých činností obecní policie uzavřená na dobu neurčitou s obcemi:

-    Bořenovice [PDF, 251 kB]
-    Jankovice [PDF, 231 kB]

-    Kostelec u Holešova [PDF, 53 kB]

-    Ludslavice [PDF, 212 kB]

-    Pacetluky [PDF, 250 kB]

-    Přílepy [PDF, 265 kB]

-    Rymice [PDF, 282 kB]

-    Třebětice [PDF, 213 kB]
-    Zahnašovice [PDF, 322 kB]
-    Žeranovice [PDF, 79 kB]

Veřejnoprávní smlouva zajišťování výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích uzavřená na dobu neurčitou s obcemi:
-    Bořenovice [PDF, 205 kB]
-    Horní Lapač [PDF, 205 kB]
-    Jankovice [PDF, 205 kB]
-    Kostelec u Holešova [PDF, 210 kB]
-    Kurovice [PDF, 204 kB]
-    Lechotice [PDF, 204 kB]
-    Ludslavice [PDF, 204 kB]
-    Martinice [PDF, 204 kB]
-    Míškovice [PDF, 205 kB]
-    Němčice [PDF, 210 kB]
-    Pacetluky [PDF, 204 kB]
-    Přílepy [PDF, 204 kB]
-    Prusinovice [PDF, 204 kB]
-    Roštění [PDF, 209 kB]
-    Rymice [PDF, 204 kB]
-    Třebětice [PDF, 204 kB]
-    Zahnašovice [PDF, 209 kB]
-    Žeranovice [PDF, 205 kB]