VI. Kronika města Holešova 1992 – 1997

Od roku 1992 až do roku 1997 zpracoval kroniku Stanislav Bártek. Ten byl jmenován Radou města Holešova kronikářem města až dne 24. 2. 1997. Doplnil tedy léta 1992 – 1995. A teprve rok 1996 byl rokem řádně vedené kroniky. Text je psán počítačem, formát A4. Zpracováno přístrojem PC 486 DX 2. Tisk roky 1992 – 1996 Michal Barbořík, rok 1997 Romana Barboříková.

 Rok 1992 – počet listů 29

 Rok 1993 – počet listů 21

 Rok 1994 – počet listů 21

 Rok 1995 – počet listů 33

 Rok 1996 – počet listů 49

 Rok 1997 – počet listů 54