VIII. Kronika města Holešova 1999 – 2005

Kroniky z roku 1999 až 2003 jsou zapsány na psacím stroji, ve formátu A4. Roky 2004 a 2005 jsou zapsány na počítači, ve formátu A4. Kronikář JUDr. Lubomír Bartošek. Tyto roky jsou svázány v jedné knize.