Významné hroby v Holešově

16.

duben

Logo Rodina Mirko Očadlíka

Rodina Mirko Očadlíka

J. Očadlík - poslanec, politik, propagátor spořitelnictví, Jan Alois Očadlík - básník, prozaik. Bližší informace: https://www.holesov.cz/osobnost-holesova/182-ocadlik-jan-alois?shared_doma ..

23.

únor

Logo Kneislova rodina

Kneislova rodina

Kneislova rodina - podnikatelé (Sfinx). 

23.

únor

Logo Rodina Kaděrova

Rodina Kaděrova

Rodina Kaděrova (na pomníku reliéf klečící ženy). 

23.

únor

Logo MUDr. Alois Vyhnánek s chotí

MUDr. Alois Vyhnánek s chotí

MUDr. Alois Vyhnánek s chotí - vrchní okresní lékař (pomník ozdoben hodnotnou mramorovou plastikou anděla smrti). 

23.

únor

Logo Rodina Chytílkova

Rodina Chytílkova

Rodina Chytílkova (umělecky pojatý pomník z bílého carrarského mramoru). 

23.

únor

Logo Rodina Chmelařova

Rodina Chmelařova

Rodina Chmelařova (barokní pomník s kamennou plastikou hrobu přenesen ze hřbitova ve Smetanových sadech). 

23.

únor

Logo Rodina Vítkova a Musilova

Rodina Vítkova a Musilova

Rodina Vítkova a Musilova (na náhrobku plastika ak. sochaře J. Pelikána z bílého mramoru). 

23.

únor

Logo Barbora Wrbnová

Barbora Wrbnová

Barbora Wrbnová - poslední majitelka holešovského panství. 

23.

únor

Logo Dr. Lubomír Bartošek

Dr. Lubomír Bartošek

Dr. Lubomír Bartošek - vlastivědný pracovník, organizátor kulturního a společenského života. 

23.

únor

Logo Dr. Josef Svátek

Dr. Josef Svátek

Dr. Josef Svátek - vlastivědný pracovník, významný historik. 

23.

únor

Logo Oldřich Bránecký

Oldřich Bránecký

Oldřich Bránecký - malíř, pedagog.  Bližší informace: https://www.holesov.cz/osobnost-holesova/29-branecky-oldrich?shared_domain=knihovna

23.

únor

Logo Karel Košárek

Karel Košárek

Karel Košárek - hudebník, sbormistr, zakladatel Moravských dětí. 

23.

únor

Logo Marie Šérová

Marie Šérová

Marie Šérová - vlastivědná pracovnice – folkloristka, sběratelka lidového umění. Bližší informace: https://www.holesov.cz/osobnost-holesova/330-serova-marie?shared_domain=knihovna

23.

únor

Logo E. Klíma

E. Klíma

E. Klíma - ředitel měšť. škol, odbojář. 

23.

únor

Logo Slezákova rodina

Slezákova rodina

Slezákova rodina - podnikatelé. 

23.

únor

Logo Tučkova rodina

Tučkova rodina

Tučkova rodina - podnikatelé, tiskaři, vydavatelé. 

23.

únor

Logo Leopold Válek

Leopold Válek

Starosta, podnikatel.

20.

únor

Logo P. Jan Gája a P. František Gája

P. Jan Gája a P. František Gája

22.

únor

2019

Logo P. Šimon Doležel

P. Šimon Doležel

Jednohrob skládající se z pomníku a kříže. Je umístěný u centrálního kříže. Nápis na pomníku: „Zde v pánu odpočívá důstojný pán P. Šimon Doležel, farář V. V. skuteč. arcib. rada v Holešově, zemře ..

22.

únor

2019

Logo P. Karel Kubíček

P. Karel Kubíček

Jednohrob skládající se z pomníku, rámu a kříže. Nachází se blízko hlavní dlážděné cesty vlevo. Nápis na pomníku: „P. Karel Kubíček, konsistorní rada, narozen 7. 6. 1869, zemřel 28. 6. 1958. P ..

22.

únor

2019

Logo P. Florian Kux

P. Florian Kux

Dvojhrob skládající se z pomníku a rámu. Je umístěný v postranní uličce nalevo od hlavní dlážděné cesty, pár metrů za centrálním křížem. V horní části pomníku je fotografie a pod ní nápis: „P. Flor ..

22.

únor

2019

Logo František Růžička a Alena Růžičková

František Růžička a Alena Růžičková

Pamětní deska ve tvaru malířské palety. Nachází se na konci hřbitova, skoro až u hřbitovní zdi. Nápis na pamětní desce: „Profesor František Růžička, 11. IX. 1882–21. VIII. 1958 a jeho žena Božena, ..

22.

únor

2019

Logo Karel Žůrek

Karel Žůrek

Jednohrob skládající se z pískovcového sloupku, na kterém je vytesána paleta se štětci, a pamětní desky v dolní části. Hrob je umístěn nalevo, v jedné z postranních uliček, pár metrů za centrální ..

22.

únor

2019

Logo Friedrich Wilhelm Biesten

Friedrich Wilhelm Biesten

Jednohrob pokrytý kamennou deskou. Nachází se na evangelickém hřbitově. Je to osmý hrob u zdi vpravo. Text z kamenné desky se nedá zcela přečíst. Historicky cenné. Informace o pohřbeném: ..

22.

únor

2019

Logo Josef Drásal

Josef Drásal

Jednohrob skládající se z kamenného sloupku s fotkou v dolní části a rámu. Je umístěn hned jako první hrob za květinářstvím u hřbitovní zdi. Nápis na pomníku: „Josef Drásal, zemř. 16. prosince 1 ..

22.

únor

2019

Logo Lambert Klabusay

Lambert Klabusay

Dvojhrob má mohutný náhrobek s faksimilií jeho podpisu, náhrobek dále zdobí nahoře malý mozaikový obrázek od slovanského malíře Jano Köhlera. Hrob je umístěn blízko ústředního kříže. Na hrobě je ..

22.

únor

2019

Logo Rudolf Kočiřík

Rudolf Kočiřík

Trojhrob skládající se z kamenného pomníku s křížem ukrytým ve stromech a z rámu. Hrob je umístěn na kraji dlážděné cesty vedoucí od centrálního kříže vlevo. Nápis na horní části pomníku: „JUDr. ..

22.

únor

2019

Logo František Krajča

František Krajča

Jednohrob skládající se z kamenného pomníku, do něhož je vyryta pamětní deska a štít s pérem, kladivem a pouty. Hrob je umístěn na konci hřbitova, přesněji v jeho levém rohu u hřbitovní zdi. N ..

22.

únor

2019

Logo Adèle Ottmann

Adèle Ottmann

Jednohrob skládající se z pomníku s křížem a z rámu. Je umístěný po levé straně od hrobu Jana Rosypálka u centrálního kříže. Nápis na pomníku: „Priez pour le repos de l'âme de Mademoiselle Adèle Ott ..

22.

únor

2019

Logo František Pokorný

František Pokorný

Hrobka s žulovým monoblokem s bronzovým reliéfem v horní části. Celá hrobka tvoří zajímavý architektonický celek. Je umístěna po pravé straně u hřbitovní zdi. Je to 90. až 94. hrob, tudíž asi v ..

22.

únor

2019

Logo Jan Rolek

Jan Rolek

Čtyřhrob skládající se z velkého pískovcového pomníku. Hrob je umístěn vpravo od hlavní cesty, před památníkem partyzánů a vedle pomníku Jana Tomaštíka. Nápis ve střední části pomníku: „Rodin ..

22.

únor

2019

Logo Jan Rosypálek

Jan Rosypálek

Jednohrob s pomníkem, v jehož horní části je plastika s podobiznou, okolo hrobu je železná mříž. Je umístěn vpravo od hlavní dlážděné cesty, u centrálního kříže. Nápis na pomníku je špatně čit ..

22.

únor

2019

Logo Barbora Schrottová

Barbora Schrottová

Jednohrob skládající se z pískovcového pomníku, do něhož jsou vytesány lebky a pamětní deska. Hrob je umístěn v jedné z postranních uliček vlevo, pár metrů za centrálním křížem. ..

22.

únor

2019

Logo Jan Tomaštík

Jan Tomaštík

Jednohrob s pískovcovou postavou Ježíše Krista zmrtvýchvstalého v dolní části a pískovcovým krucifixem v horní části. Hrob je umístěn vpravo od hlavní cesty, vedle hrobu Rolkových a před hrobem part ..