Winder Ludwig

Žurnalista, německy píšící českožidovský spisovatel evropského formátu.

Narodil se 7. února 1889 v Šafově u Znojma. Zemřel 16. června 1946 v Baldocku (Anglie). Patřil k prvním studentům nově založené Vyšší zemské reálky Fr. Ferdinanda v Holešově a maturoval na Obchodní akademii v Olomouci. Již před maturitou vydal svou první básnickou sbírku "Básně" a později "Údolí tanců". Obě silně ovlivněné naturalismem. Svou literární a žurnalistickou dráhu započal ve Vídni. Později působil ve Slezsku, v Teplicích a Plzni. Pracoval jako divadelní recenzent a patřil k nejagilnějším a nejvzdělanějším novinářům a publicistům. V červnu 1939 emigroval se svou rodinou do Anglie. Zanechal po sobě obdivuhodný odkaz: přes 3000 studií, recenzí, esejů, fejetonů, glos, úvodníků, divadelních kritik, 10 románů a řadu dalších próz. Svou románovou tvorbu zahájil dílem "Zuřivá rotačka" - vychází z jeho zážitků v období dospívání v židovském prostředí. Také děj románu "Židovské varhany" se zčásti odehrává v židovské komunitě. Historickým románem "Následník trůnu" završil Winder svou spisovatelskou a publicistickou činnost na území Československa.