XVI. Kronika města Holešova 2013

Kroniku sepsal nový kronikář města Mgr. Petr Chvátal. Má 177 stran klasického formátu A4.

Úryvek z úvodu kroniky:

"Rok ve znamení staveb silnic a mostů
Rok 2013 proměnil tvář Holešova výrazným způsobem. Po celý rok probíhala velká stavební akce - výstavba jihovýchodního obchvatu města (silnice II/490). Šlo o stavbu zcela nové silnice postavenou na "zelené louce" v délce 3,8 kilometru a šířce 9,5 metru (při dvou jízdních pruzích) až téměř 15 metrů (při třech jízdních pruzích). Vznikly na ní také dva velké mosty, které nemají v Holešově obdoby, a dva menší mosty či podchody pro cyklostezky vedoucí z Holešova na Žopy a na Přílepy. I tyto podchody jsou pro Holešov ojedinělé. Všechny čtyři mostní objekty mají na sobě vyznačen právě rok 2013, a to přímo z betonu (podchody) nebo z kovu (větší mosty), aby ještě dlouho připomínaly rok postavení těchto staveb. Ředitelství silnic Zlínského kraje, které bylo investorem této akce, tímto realizovalo zatím svou vůbec největší investiční akci ve své historii. Stavba stála téměř 300 milionů korun."