XVII. Kronika města Holešova 2014

Kroniku sepsal opět kronikář města Mgr. Petr Chvátal. Má 198 stran klasického formátu A4.

Úryvek z úvodu kroniky:

"Rok 2014 byl v Holešově na množství akcí a aktivit velmi bohatý. Nedominovala mu sice jako v předcházejícím roce jen jedna zcela výjimečná akce, kterou byla stavba jihovýchodního obchvatu města za téměř 300 milionů korun, ale menších i větších událostí bylo v roce 2014 opravdu hodně.  
Lednové otevření zámecké restaurace přineslo nejen možnost navštívit další restaurační zařízení v Holešově či další pracovní místa, ale  znamenalo i významné oživení velice nákladně a dlouhodobě rekonstruovaných prostor holešovského zámku. Otevření budovy v Pivovarské ulici č. p. 1419 přineslo do volného času lidí, a to především mládeže, další místo, v němž se mohou scházet a rozvíjet svou osobnost. S velkou radostí uvítali toto znovuotevření nejen zástupci spolků jako stolní tenisté, skauti, mažoretky, důchodci, členové Červeného kříže, ale i zástupci velkých holešovských organizací jako Středisko volného času, Centrum pro seniory nebo Městská knihovna.
Humanizace Centra pro seniory sice znepříjemňovala život mnoha svým obyvatelům, ale nové zrekonstruované prostory znamenaly markantní zlepšení kvality bydlení v něm. Úplně nové parkoviště ve Smetanových sadech přineslo tak toužebně očekávaná místa pro parkování u městského úřadu a v centru města vůbec.
Velice nákladná rekonstrukce koupaliště znamenala opět po roční pauze možnost letního příjemného koupání ve městě hned vedle krásné zámecké obory.
Průtah Dobroticemi spravil velice výrazným způsobem nejen první dojem v této místní části. Položen byl nový živičný povrch, nově byla vybudována i komunikace v areálu bývalého zahradnictví a obnovení se dočkaly i chodníky.
Dokončení výstavby vedení velmi vysokého napětí (110 kV) z Hulína do Holešova a stavba nové rozvodny či transformovny z velmi vysokého napětí na vysoké napětí (110 kV/22 kV) přinesly posílení dodávky elektřiny do města i do holešovské průmyslové zóny."