XVIII. Kronika města Holešova 2015

Kroniku sepsal opět kronikář města Mgr. Petr Chvátal. Má 231 stran klasického formátu A4.

Úryvek z úvodu kroniky:

"Rok 2015 byl v Holešově na množství akcí a aktivit velmi bohatý. Menších i větších událostí proběhlo opravdu hodně a minimálně dvě měly celorepublikový význam: návštěva prezidenta České republiky Ing. Miloše Zemana v Holešově a vítězství holešovské učitelky kpt. Mgr. Hany Pacíkové ve známé soutěži o nejoblíbenějšího učitele České republiky s názvem Zlatý Ámos.  
Prezidentova návštěva v Holešově proběhla 16. října a byla celkem dlouhá, protože se skládala z několika částí. Na úvod proběhlo komornější setkání prezidenta s vedením města, zastupiteli města a také se starosty obcí holešovského mikroregionu v místní městské knihovně. Následovalo venkovní otevřené setkání s občany města a okolí, které proběhlo přímo na náměstí Dr. E. Beneše. Jeho součástí byl projev prezidenta i jeho odpovědi na četné dotazy veřejnosti. Opět soukromějšího charakteru byl slavnostní oběd na holešovském zámku. Posledním bodem návštěvy byla tisková konference.
Konstatujeme-li, že prezident České republiky v říjnu dobyl Holešov, tak holešovská učitelka kpt. Mgr. Hana Pacíková zase v březnu pro změnu dobyla Prahu. Zvítězila totiž v reprezentativní celorepublikové soutěži o nejoblíbenějšího učitele České republiky a získala od odborné poroty ocenění Zlatý Ámos 2015 a přímo od žáků zase titul Dětský Ámos 2015. Dosáhla tedy velice příjemného double. Oba tituly předal holešovské učitelce ministr školství, mládeže a tělovýchovy."