logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Záchytné kotce MP Holešov

Město Holešov je prostřednictvím Městské policie oprávněno vykonávat některé veterinární asanační činnosti, spočívající v odchytu toulavých a opuštěných zvířat, k zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu na základě rozhodnutí Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, kdy místem provozování činnosti je Město Holešov a jeho městské části, příp. je možno tuto činnost provádět na území ostatních obcí dle veřejnoprávní smlouvy.

 

Povolení je vydáno pro:

  1. odchyt toulavých psů, popř. i jiných, na nebezpečnou nákazu vnímavých zvířat v místě a době nařízení zákazu volného pohybu zvířat (odchyt v rámci ochranných a zdolávacích opatření)
  2. odchyt toulavých psů, popř. i jiných zvířat a jejich umístění v karanténě nebo izolaci, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popř. v jiném veřejném zájmu.

 

Odbornost strážníků je zajištěna absolvováním odborného kurzu pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, jakož i pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu při Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně.

 

K výkonu této činnosti, je Městská policie Holešov vybavena nezbytnými technickými prostředky, jako jsou např. odchytové rukavice, odchytová smyčka na psy, narkotizační puška, transportní klece apod. Pro účely převozů odchycených zvířat je uzpůsobeno i jedno ze služebních vozidel MP. V neposlední řadě MP provozuje i registrovaný útulek pro zvířata na ul. Tučapská v Holešově, který slouží k dočasnému umístění odchycených zvířat. Rovněž je uzavřena s oprávněnou osobou smlouva k zajištění komplexní péče o odchycená zvířata a  k poskytování odborných veterinárních úkonů. Za účelem urychlení nalezení majitelů odchycených zvířat MP využívá sociální sítě, zejména pak na Facebooku je zřízena stránka Záchytné kotce MěP Holešov, která se postupem času stala nedůležitějším pomocníkem jak při pátrání po majitelích odchycených zvířat, tak při umístění zejména odchycených

pejsků do náhradní péče.

 

https://www.facebook.com/zachytne.kotce.mp.holesov/

 

Na této stránce jsou uveřejňována nalezená a odchycená zvířata na území města Holešova. Pokud psa znáte, víte, komu patří, pište do zpráv, volejte nebo pište na kontaktní email

Tel: 573 521 111

Email: kotce.mp.holesov@seznam.cz