Záchytný útulek města Holešova

Město Holešov je prostřednictvím Městské policie oprávněno vykonávat některé veterinární asanační činnosti, spočívající v odchytu toulavých a opuštěných zvířat, k zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu na základě rozhodnutí Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, kdy místem provozování činnosti je Město Holešov a jeho městské části, příp. je možno tuto činnost provádět na území ostatních obcí dle veřejnoprávní smlouvy.

 

Povolení je vydáno pro:

  1. odchyt toulavých psů, popř. i jiných, na nebezpečnou nákazu vnímavých zvířat v místě a době nařízení zákazu volného pohybu zvířat (odchyt v rámci ochranných a zdolávacích opatření)
  2. odchyt toulavých psů, popř. i jiných zvířat a jejich umístění v karanténě nebo izolaci, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popř. v jiném veřejném zájmu.

 

Odbornost strážníků je zajištěna absolvováním odborného kurzu pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, jakož i pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu při Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně.

 

K výkonu této činnosti, je Městská policie Holešov vybavena nezbytnými technickými prostředky, jako jsou např. odchytové rukavice, odchytová smyčka na psy, narkotizační puška, transportní klece apod. Pro účely převozů odchycených zvířat je uzpůsobeno i jedno ze služebních vozidel MP. V neposlední řadě MP provozuje i registrovaný útulek pro zvířata na ul. Tučapská v Holešově, který slouží k dočasnému umístění odchycených zvířat. Rovněž je uzavřena s oprávněnou osobou smlouva k zajištění komplexní péče o odchycená zvířata a  k poskytování odborných veterinárních úkonů. Za účelem urychlení nalezení majitelů odchycených zvířat MP využívá sociální sítě, zejména pak na Facebooku je zřízena stránka Záchytné kotce MěP Holešov, která se postupem času stala nedůležitějším pomocníkem jak při pátrání po majitelích odchycených zvířat, tak při umístění zejména odchycených

pejsků do náhradní péče.

 

https://www.facebook.com/zachytne.kotce.mp.holesov/

 

Na této stránce jsou uveřejňována nalezená a odchycená zvířata na území města Holešova. Pokud psa znáte, víte, komu patří, pište do zpráv, volejte nebo pište na kontaktní email

Tísňová linka: 156

Email: mp@holesov.cz

AKTUALIZACE pes je u majitele

Dne 16.10.2021 v 13:40hod. byl nalezen tento pes. Je to fenka bez identifikačních prvků (čipovaná ale bez registrace) pohybovala se v prostoru Smetanových sadů v Holešově. Pokud ji znáte popř. znáte majitele kontaktujte nás na tel.156

pes-16-10.jpg

AKTUALIZACE pes je u majitele
Dne 22.9.2021 v 10:05 hod. byl na Nám. Dr. E. Beneše nalezen tento pes. Bez identifikačních prvků podle, kterých by bylo možno zjistit majitele. V případě že psa poznáte nebo znáte majitele kontaktujte nás na tel čísle 156.
pes-22-9.jpg
Aktuálně: Psi už jsou u majitele. 
03.08.2021 v 10:15hod byly nalezeny v obci Tučapy, na fotbalovém hřišti, dvě feny (viz. foto). Krátkosrstá fenka má problémy s chůzí (ochrnutá na zadní nohy). Čipované, ale bohužel bez registrace. Pokud je znáte, popř. znáte majitele, ozvěte se na tel 156. Děkujeme.
pes-1.jpgpes-2.jpg

Aktuálně: Pes by vrácen majiteli

Dne 16.7.2021 v 7:00hod byl odchycen v Holešově na ulici Nábřeží u domu č.p.835 tento pes. Má fialová obojek, jinak žádný identifikační prvek podle kterého by bylo možno zjistit majitele. Pokud psa poznáte popř. znáte majitele kontaktujte nás na tel 156

16-7.jpg

Aktuálně: Pes by vrácen majitelce

Dne 15.7.2021 ve 13:00hod. byl přinesen na služebnu MP Holešov pes, který byl nalezen v oblasti Rybníčky v Holešově. Pes byl bez identifikačních prvků dle, kterých by bylo možno zjistit majitele. byl v zanedbaném stavu a po prvotním vet. ošetřením byl převezen do útulku Čápka Kroměříž.

15-7.jpg

Aktuálně: Pes by vrácen majitelce

Dne 13.7.2021 v 7:15hod byl nalezen na ulici Dlažánky v Holešově tento pes. Je čipovaný ale bohužel bez registrace. Pokud ho znáte popř. znáte majitele ozvěte se na tel 156.

13-7.jpg

Aktuálně: Pes by vrácen majitelce

Dne 28. 6. 2021 v odpoledních hodinách byl na ul. Palackého u domu čp.507 v Holešově nalezen pes menšího vzrůstu na krku má pouze obojek proti klíšťatům, je bez čipového označení a bez tetování. Pokud psa poznáte popř. znáte majitele, kontaktujte nás na čísle 156.

kotce-28-6.jpg