Zakládané společnosti

TAS Holešov, s.r.o., se sídlem nám. Sv. Anny 1275, 769 01 Holešov, IČ 25583140, vzniklá fúzí dvou subjektů, a to:

ts-holesov-1100x400.jpg

Technické služby Holešov

Podnikání v oblasti nakládání s odpady, nebezpečnými odpady, opravy, údržba a čištění komunikací a chodníků, výsadba a údržba zeleně, terénní úpravy, provozování pohřebišť, provozování placených parkovišť, provoz koupaliště, ...

Tepelné hospodářství

Zásobování obyvatelstva a podnikatelských subjektů tepelnou energií, výroba a prodej elektřiny, drobné opravy plynových kotlů, kalibrace plynových čidel, revize elektřiny, plynu, tlakových nádob a odborné prohlídky kotelen, autorizované měření emisí, poradenství v energetické oblasti, výkon správy městských nemovitostí.

th-holesov-1100x400.jpg