logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

6

 

 

2. Kód

MD01

 

 

3. Pojmenování životní situace

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského průkazu, po zemřelém držiteli  řidičského průkazu osoba vyřizující pozůstalost nebo pozůstalý.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je povinen odevzdat do pěti pracovních dnů držitel řidičského průkazu, jehož řidičský průkaz je neplatný, nebo kterému bylo podmíněno nebo omezeno, odňato, pozastaveno nebo zrušeno podmínění nebo omezení řidičské oprávnění. Povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odevzdejte řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Oprávněný pracovník vám vydá doklad o odevzdání řidičského průkazu. V případě změny údajů z důvodů podmínění nebo omezení řidičského oprávnění nebo držitele, který se vzdal některé skupiny nebo podskupiny, vyplníte žádost o vydání řidičského průkazu.

Úřední hodiny:

Po a St 07:15 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností – MěÚ Holešov, odbor dopravní a správní, registr řidičů

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností v daných úředních hodinách.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte: řidičský průkaz, platný doklad totožnosti, z důvodu podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti, (případně doklad o psychologickém vyšetření).

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

V případě změny údajů v řidičském průkazu vyplníte na úřadě žádost o vydání řidičského průkazu.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

V případě změny údajů v řidičském průkazu je stanoven správní poplatek 200,- Kč. Úhrada se provádí v pokladně městského úřadu.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Doklad o odevzdání řidičského průkazu je vydán ihned. Vyrobený nový řidičský průkaz z důvodu změny údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností nejpozději 20 dnů ode dne podání  žádosti o vydání řidičského průkazu.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.