Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

6

 

 

2. Kód

MD01

 

 

3. Pojmenování životní situace

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského průkazu, po zemřelém držiteli  řidičského průkazu osoba vyřizující pozůstalost nebo pozůstalý.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je povinen odevzdat do pěti pracovních dnů držitel řidičského průkazu, kterému bylo odňato nebo pozastaveno řidičské oprávnění. Povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Z důvodu odnětí nebo pozastavení řidičského oprávnění.

Odevzdejte řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Oprávněný pracovník vám vydá doklad o odevzdání řidičského průkazu.

Po zemřelém držiteli můžete odevzdat řidičský průkaz na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Úřední hodiny:

Po a St: 07:30 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, registr řidičů

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky obecního úřadu obce s rozšířenou působností v daných úředních hodinách.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte: řidičský průkaz, platný doklad totožnosti.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře jsou k dispozici na úřadě obce s rozšířenou působností.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Doklad o odevzdání řidičského průkazu je vydán ihned.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle § 22 zákona č. 200/1990 Sb, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Kde získáte bližší informace: Ministerstvo dopravy, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, Holešov, tel.: 573 521 306, 573 521 403

Úřední hodiny: Po a St: 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní

 

 

26. Kontaktní osoba

Bc. Denisa Mařáková, tel.: 573 521 306

Radka Münsterová, tel.: 573 521 403

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2018

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

05.02.2020

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.