Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

6

 

 

2. Kód

MD01

 

 

3. Pojmenování životní situace

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského průkazu, po zemřelém držiteli  řidičského průkazu osoba vyřizující pozůstalost nebo pozůstalý.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je povinen odevzdat do pěti pracovních dnů držitel řidičského průkazu, kterému bylo odňato nebo pozastaveno řidičské oprávnění. Povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Z důvodu odnětí nebo pozastavení řidičského oprávnění.

Odevzdejte řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Oprávněný pracovník vám vydá doklad o odevzdání řidičského průkazu.

Po zemřelém držiteli můžete odevzdat řidičský průkaz na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Úřední hodiny:

Po a St: 07:30 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, registr řidičů

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky obecního úřadu obce s rozšířenou působností v daných úředních hodinách.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte: řidičský průkaz, platný doklad totožnosti.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře jsou k dispozici na úřadě obce s rozšířenou působností.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Doklad o odevzdání řidičského průkazu je vydán ihned.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.